De klankvelden.

De klankvelden.

 De Exodus is begonnen, vele duizenden zielen beklimmen de Toonladders van het leven. Zij stappen over van de ene levensspiraal naar de andere, op welke laag dan ook. Dat betekent dat er een migratie plaatsvindt die collectief gezien zijn weerga niet kent. In alle astrale tijdspoorten in welke dimensie dan ook, wordt de Jubeltoon hoog gehouden. Oftewel Toon 9. De klank die bruggen bouwt tussen de dimensies in. In het astrale veld is dat gaande, maar dat betekent dat tegelijkertijd de op aarde levende mens die met deelpersoonlijkheden vanuit deze velden verbonden is de Toon bepaalt. Alle levende wezens op Aarde worden momenteel aangetrild door deze collectieve Toon. Elk mens op Aarde fungeert als intermediair tussen de werelden in. Want via de op Aarde levende mens wordt het Klankveld gestemd en in beweging gezet.

Er komen trillingen omhoog, oude klanken die dissonanten vormen. Er dalen, nieuwe klanken in, die de valse tonen willen opnemen in zichzelf en hen veranderen van binnenuit. Soms geeft dat enorme botsingen in de innerlijke wereld van een mens, of in een bepaalde groepssetting. Oud en nieuw botsen tegen elkaar aan, en zoeken hun weg. In de werelden er tussen staan de zielenwerkers. Zij staan in de matrix van dit collectieve proces en houden de Toon hoog. Zij stralen oneindig veel liefde in en licht om de verschillende klanken bij elkaar te kunnen brengen. Zij weven een tapijt van muzikaal levenslicht, waarin de twee werelden de kans krijgen om nader tot elkaar te komen. Elke astrale wereld is verbonden met een chakrakern.

De zielenwerkers staan collectief met elkaar verbonden in elke chakrakern en stralen van hieruit hun licht en liefde uit. Dat is immens hard werken. De klanken en stromingen passeren, maar de zielenwerker blijft op zijn/haar plaats. Men zorgt er voor dat de klanken aankomen in het klankveld dat verbonden is met het desbetreffende chakra. ZONDER zijn plaats te verlaten. Hij maakt mee dat de stromingen in beweging komen en dat de Exodus begint. Dat er rondom zijn innerlijke aanwezigheid in deze kernen veel commotie aanwezig is. Frustratie, emoties die hoog oplaaien, verdriet, afhankelijk van het feit welk klankveld er resoneert. Al deze emoties golven door de zielenwerker heen, maar deze gaat geen verbinding aan hiermee. Zou dat wel gebeuren, dan wordt men meegezogen in de heftige stroming van dat veld en dat is niet de bedoeling. De storm, met de kracht van cyclonen wervelt om hem heen, maar hijzelf blijft in het oog van de storm staan. Rechtop, de armen wijd gespreid, de voeten uit elkaar, als de man van Vitrivius, in zijn eigen circle of light.

De zielenwerker maakt mee dat de beweging hem passeert. Dat zielen vluchten uit de lage gebieden naar een hoger gelegen gebied. Waarbij de angst van deze zielen duidelijk voelbaar is. Door de energetische aanwezigheid van het collectief van zielenwerkers, houden we de Toon hoog, het licht sterk en de liefde stromend. De zielenwerkers bouwen  vanuit hun energetische kern immense lichtspiralen, trappen van licht die omhoog leiden en  zij laten de groepen passeren, ze gaan er GEEN verbinding mee aan. Elke groep die passeert en langs de innerlijke toonladder omhoog klimt, verdwijnt uit het blikveld van hen die niet willen klimmen. De Toon zorgt er ook voor dat zielen met lagere intenties niet achter hen aan kunnen gaan.

Zo zou je in de wereldmatrix van NU, langs alle binnenwegen van astraal Aardeleven de Exodus je voor kunnen stellen. In alle poorten staan zielenwerkers die de Toon bewaken. Overal beweging en commotie en vooral deuren die zich achter de groepen sluiten omdat hun innerlijke Toon verandert. Laag na laag, levenslijn na levenslijn, komt in beweging. Tot en met 9-9-2018 zal deze Exodus in volle gang zijn. Zielen veranderen op bijna dagelijkse basis van plaats en matrix. Van levenslijn naar levenslijn reizen zij. Deuren worden geopend, anderen sluiten zich. En een deel van het energetisch lichtlichaam van de zielenwerkers staat overal tussen in. Neutraal, niet verbindend, maar aanwezig.

Het deel van de zielenwerker dat op Aarde leeft heeft het daar soms moeilijk mee. Men voelt onbewust wat er gaande is en is op aarde gevoeliger voor de commotie en de emotie dan in het lichtlichaam. Daarom is het belangrijk dat men energetisch in de Zonneburcht blijft.

21 juni komt de tweede goudstraal van de Grote Centrale Zon naar ons toe. Een hemelse golf van goudgeel licht dat zich in al onze cellen waar zij zich ook bevinden wil installeren. Zie je het gebeuren voor je geestesoog? Hoe we worden aangevuld en opgevuld met dit prachtige licht? En dat dit licht door de matrix stroomt, naar alle poorten? Hoe wij daar klaar staan om het licht op te vangen en uit te stralen. Zodat de Exodus nog krachtiger op gang mag komen? Verlies je niet in echo’s of aansluitingen die er niet meer toe doen. Aanvaard wie je bent en hoe je bedraad bent voor dit machtige werk. Je kan het, je bent er klaar voor. Het is niet gemakkelijk, alle cellen in het lichaam worden aangeraakt en het zenuwgestel heeft het daar soms heel moeilijk mee. Is misschien zelfs geneigd om oude vertaalprogramma’s toe te passen, terwijl we volop in de kracht van het NIEUWE staan. Denk niet te veel na, laat je oude vertaalsystemen los, wees gewoon JIJ. NU. Vandaag en morgen en elke dag van je nieuwe levenslijn. Wat een zomer wordt het weer. Wat een jaar. De Ascentiegolf komt echt in beweging. Hoe mooi is dat? Kijk met bezieling naar dit alles en laat je niet meesleuren in de stroom van het verdwaalde leven.

 

Ik groet jullie vanuit de kern die LIEFDE heet

Print Friendly, PDF & Email