Van Zilver naar Goud.

Van Zilver naar Goud.
De ompoling van zilvermetalen naar goudmetalen is een ongelooflijk fenomeen, om dit goed te kunnen voltooien hebben wij nog een edelmetaal nodig.
Dit heet Antimonium.
Het is een metaal dat niet voorkomt op aarde, wel er op gelijkende, verwante metalen, of metaalkristallen die de naam dragen, maar deze zijn slechts een flauwe afspiegeling  van het echte Antimonium. Antimonium komt uit het universum, het is een “ sterrenmetaal”
Het is het enige metaal dat vanuit zilvererts, goud kan aanmaken.
En juist dit “ Sterrenmetaal “ zat opgesloten binnen in ons Perineumcentrum.
De kracht die nodig is om goud aan te maken in ons systeem is bevrijd en klaar voor gebruik.
Antimonium gaat een verbinding aan met alle metalen in de energetische huishouding van een levend wezen en trekt dit omhoog naar zijn hoogste rijkdom.
Het smelt hen samen in een hogere orde en genereert er uiteindelijk het goud uit.
Goud staat symbool voor de verbinding met de hoogste bron, de wijsheid die regeert vanuit het Goddelijk leven.
Zoals het Tin de ertsdeeltjes kan verharden en hen omlaag trekt, zo kan het Antimonium de ertsdeeltjes versmelten en optrekken naar een hogere versie van zichzelf.
Het kan de mensheid helpen om naar zijn hoogste waarden toe te groeien, lichtdeeltjes van zuiverheid aan te maken en kennis vanuit het universum in zichzelf geboren te laten worden.
We staan op het punt om dit te doen.
Zoals we in oude tijden al deden.
Maar door de degeneratie van ertsdeeltjes in ons bewustzijn zijn we het vermogen om goud te maken kwijt geraakt.
Het hoge gehalte aan kwikzilver in het Antimonium zorgt er voor dat er daadwerkelijk overdracht kan plaats vinden tussen de metalen onderling.
Als deze metaaldeeltjes dan doorgroeien naar een hogere goudgehalte (het licht van de wijsheid/waarheid)  kan de overdracht hiervan, vanuit het goud doorstralen naar de andere ertsdeeltjes. Die op hun beurt weer verrijkt worden, opglanzen en hun natuurlijke ordening in het geheel terug vinden.
Door die natuurlijke ordening keert de mens dan terug naar een hogere versie van zichzelf.
De kosmische mens integreert dieper in de aardemens en daardoor kan de samenwerking tussen de kosmische lichtdeeltjes en de aarde beter tot stand gebracht worden.
Het is van groot belang dat net als vroeger de mensheid terug keert naar zijn natuurlijke staat van Zijn. Met behulp van het Antimonium, worden we teruggebracht in de gouden versie van ons wezen. Dit zal zichtbaar zijn in de aura, in de chakra’s, in de blauwdruk van de nieuwe mens. 
Het brengt de mensheid terug in verbinding met zijn oorsprong.
Alle lichtstelsels in het universum herbergen hun eigen metaaldeeltjes, die passen bij de oorspronkelijkheid van hun wezen. De mens die op aarde geboren wordt, kan dus al metaalsporen vanuit andere lichtstelsels in zich mee dragen.
Met de bedoeling om al die deeltjes tot een scheppende formule te smeden.
Laag afgestemde lichtstelsels bevatten andere metaallagen in hun “gronden” dan hoger afgestemde lichtstelsels.
Helaas zijn er tijdens de val van Atlantis veel wezens vanuit lager afgestemde lichtstelsels naar onze planeet afgereisd.
Zij hebben velen van ons als slaven afgevoerd om in “hun” mijnen te werken om ertsen te delven.
Zodoende zijn er nu nog altijd mensen op aarde met verstoringen in het DNA, vanwege deze metalen.
Ook zijn er op aarde geheime opslagplaatsen van giftige metalen die hun uitwerking op de mensheid hebben.
Er wordt aan gewerkt om deze plaatsen te ontmantelen.
Vooral omdat kwade geesten bereid zijn om dit energetisch metaal te ver- materialiseren, zodat zij macht uit kunnen oefenen op de mensheid, wapens er van kunnen smeden en anderszins nare uitwerkingen kunnen bewerkstelligen .
Dit is een grootscheepse operatie die in het diepste geheim wordt uitgevoerd. En zal slagen.
Al deze giftige ertsen worden ver buiten de aarde, in speciale laboratoria ontleed en vernietigd.
Ik kan daar niet te veel over zeggen, maar dat het eindelijk opgeruimd wordt, is alweer een “ontsnapping” aan de dood.
Natuurlijk worden er metaaldeeltjes van hoger afgestemde lichtstelsels toegelaten Als de mensheid er aan toe is om deze te integreren via zijn lichtlichaam dan wordt dat ons aangereikt.
Deze deeltjes vergiftigen nooit, zij verrijken.
Maar evenzogoed kan dit gepaard gaan met heftige, lichamelijke verschijnselen, omdat wij als mensheid in zijn totaal uit de schijndood moeten herrijzen, uit de kooirasters weg bewegen en het tijdperk van slavernij voorgoed achter ons gaan laten.
De groei naar ons Hoger Lichtwezen Zelf is niet gemakkelijk.
Maar dat het gebeurt is een feit.
We herrijzen uit de as van het verleden en zullen stralen als de zon zelf.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
Print Friendly, PDF & Email