Zilver licht.

Zilver licht.

 

Het  is februari 2021.

We hebben de viering van Maria Lichtmis weer achter de rug. 2-2- 2021.

Elk jaar om deze tijd, als de trilling van de planeet verhoogd is, gebeurt er een wonder. Maria verschijnt. Oftewel de energietrilling die de  Ma-kracht vertegenwoordigt op aarde, wordt op diepere lagen wakker en aangetrild vanuit de kosmos. Dit betekent dat er vanaf die datum tot minstens 5 mei aanvullingen, downloads op deze frequentie worden aangeleverd en ingebouwd in het aardebewustzijn.

En in de opmaat naar de Leeuwenpoort op 8-8-2021 worden deze frequenties dan geankerd en bekrachtigd.

Hoe meer mensen op aarde er wakker worden  op een hoger bewustzijnsniveau, hoe meer Ma kracht er wordt ingebouwd.

Dan moeten we wel rekening houden met een bewustzijnsverhoging vanuit het hart.

Alleen deze frequentie kan vermeerderen wat er in liefde en licht wordt aangeleverd.

Mentaal bewustzijn dat zich vermeerderd, kenmerkt zich door onvrede, frustratie en strijd. Hartebewustzijn dat zich vermeerdert kenmerkt zich door overgave, liefde, vertrouwen. Dit bewustzijn voert geen strijd, trekt niet de aandacht, het IS er gewoon.

Begin 2020 is de kosmische navelstreng vanaf Uluru naar het kosmisch veld herstelt. Sinds die tijd vinden er grote verschuivingen plaats t.o.v. het Yin element in de bewustzijnsvelden van de planeet. De vrouwelijke krachten worden wakker en roeren zich. Daar dit element lange tijd onderdrukt is geweest ( al vanaf de paradijstijd) is het duidelijk dat er nog iets ingehaald moet worden op dit niveau. In dit geval betekent het o.a. dat er energiestromen aan het Yinvat worden gekoppeld die lange tijd buiten bedrijf zijn geweest.

De kern van de hartepoort die zich op diepere lagen opent, gaat meer lichtkoperdeeltjes aanmaken. Dat betekent dat er hogere lichtdeeltjes aan dit koper kunnen aanhechten, oftewel hoe meer eigenwaardes er opgehaald worden en geheeld, hoe meer liefde het hart kan aanmaken en de mens kan uitstralen. De laatste jaren is dit van zwak roze, naar diep roze, en zelfs robijn gaan evolueren.

Ook het zwakke blauw, groen en lila is versterkt uit dit beleid tevoorschijn gekomen.  Al deze trillingen veroorzaken in het bekkengebied een ongekende opleving. Als er meer licht naar het perineum stroomt en het energetisch deel hiervan kan dit weer opnemen en vermeerderen, dan krijg je te zien dat het energetisch veld van de mens in zijn totaal oplicht. Het harte-liefdeslichaam  wordt wakker en gaat de mens omhullen met een zachte gloed. Hiervoor is heel veel koper nodig. Energetisch koper. Het hart kan dit alleen maar aanmaken als het zich opent op een diepere laag.

Begin februari 2020 zijn we begonnen met het aanmaken van fuchsia/magenta licht. Dat heeft zich op hartsniveau zo sterk gemanifesteerd dat dit licht als een golf van energie door de wereld is gaan stromen. Lees hierover de artikelen die ik vorig jaar schreef. Het licht  heeft zich gekoppeld aan het lichthart van Moeder Aarde, en al pulserend vanuit de kern heeft de kracht hiervan heel wat zaken losgetrild die door de eeuwen heen op liefdeloosheid vibreerden en de boventoon voerden. Er is een grote uitzuivering begonnen op de zwakke koperdeeltjes. Het lichthart van Moeder Aarde heeft de trilling die op hogere lagen vibreert aanvaart en vermeerdert. Dit is ook niet meer te stoppen. Dit is zelfs zichtbaar in de kosmos. De aura van de planeet is aanzienlijk lichter geworden dan vroeger. Een rosé koperen gloed straalt van de aarde af. Daarnaast hebben we met even grote snelheid de gouden gloed van de Yangpoort versterkt en ook dit is te zien vanuit de kosmos. De stralende gouden gloed van de nieuwe Yang energie doortrilt de gloed van de nieuwe Yinfrequentie.  Vanaf dit moment hebben we veel vrouwelijk licht geabsorbeerd vanuit de kosmos en het aardeportaal. Zoals bijv. de zo noodzakelijke zwarte straal ( lees https://centerofthesoul.nl/2020/12/13/het-moederlicht/) om alles te ankeren wat in liefde geboren wordt.

Vandaag wil ik een ander element onder de aandacht brengen, en dat is de kracht van de zilveren straal. Als je al kunt spreken van een moederstraal dan is dit de straal bij uitstek die alle andere moederstralen kan polijsten, doorstralen en verheffen tot hogere niveaus. Tot nu toe is deze zilveren straal erg zwak geweest. Dat komt omdat er sinds de val van  het paradijs en later Atlantis geen goede  aanvoer van kosmisch zilver is geweest. Integendeel. De zilverstraal werd meer en meer gedomineerd door andere frequenties en tenslotte weggewerkt. Het allerbelangrijkste element om tot schepping en creatie te komen werd ontkracht. En toen er 2000 jaar geleden vanuit de kosmos gezien werd dat dit zilver zo goed als op raakte, is er besloten om in te grijpen. Anders was deze planeet reddeloos verloren.

Het is pas sinds deze maand dat de kosmische route naar Het lichtstelsel van de Grote Centrale Maan is hersteld en heropend. Dit heeft ontzagwekkend veel moeite gekost. Maar het is gelukt.

Zoals er door de kosmos miljarden gouden zonnelijnen meanderen, zo is dat ook het geval met de miljarden zilveren manelijnen. Stel je gewoon voor dat er een opening ontstaan is, waardoor dit zilveren licht weer in de matrix van dit lichtstelsel kan stromen. Dat het de matrix opvult en de ruimtes er tussen. Dat het binnenstroomt in de hoog astrale werelden en zich verbinden kan met hoog etherische tempelgebieden. Dat het als water rondom die Tempels in bekkens en bronnen stroomt, in binnen en buiten-zeeën. Dat het van hieruit via cascades en poorten steeds dichter naar de aarde stroomt en het aardebewustzijn binnenstroomt via oeroude, lemurische ster-aardepoorten. Dat het de oerbronnen van Moeder Aarde zelf vult en van hieruit de energetische binnen meren van de aarde. Als dit herstelt is, dat het dan automatisch weer gaat aansluiten op de wateren van onze planeet. Zie als het ware het zilveren maanwater opborrelen uit onderaardse kraters en portalen.  Zie het de waterhuishouding van onze planeet aanvullen en versterken. Dit essentiële element hebben we echt nodig om heel te worden, om zuurstof aan te kunnen maken, om te leven in liefde en kracht. Dit licht is Eva, is Maria, het vertegenwoordigt alles wat het vrouwelijke geboorte principe ondersteunt en heiligt.

Dankzij de terugkeer van de zilverstroom, kunnen we onze aarde resetten. Vanaf de paradijstijd. Dat zal tijd kosten uiteraard. Maar als we zover gekomen zijn dat dit kan, dan is er weer hoop voor de planeet en al het leven dat zich hierop bevindt.

Ik schrijf dit in een paar zinnen op, maar dit een intergalactische samenwerking geweest van de lichtzielen op aarde, hun gidsen en de sterrenvolkeren. Er is duizenden jaren aan gewerkt.

Hoe kun je zelf aansluiten op dit licht?

Door je eigenwaarde te stabiliseren op de 8-frequentie, de gouden harmoniestraal.

Door jezelf dus nooit meer omlaag te denken, maar juist omhoog. Saboteer jezelf niet meer met omlaag trekkende gedachten.

Dit versterkt je energetische koperstraal.

Blijf ver weg van alles wat drama aanklevingen heeft. Meng jezelf niet in het oud zilver beleid van Nu. Blijf op afstand van alles wat de heilige zilverstroom in jou kan ontkrachten/ontheiligen. Verbind je hart met het bekken, op welke manier dan ook en laat dit vollopen beurtelings met goud, koper of zilver licht.

Drink veel water, zilver licht hecht zich enorm sterk aan de watermoleculen. Leg bijv. het woord “zilver” onder een waterglas/kan en drink dit water.

Let op: nu pas kunnen we gebruik maken van een energiestroom die lange tijd buiten ons bereik is geweest, dus doseer dit voorzichtig. Anders reageert je bewustzijn misschien te heftig.

Houd er rekening mee dat  er met iedere volle maan dit jaar, een enorme zilverstraal het aardebewustzijn wordt binnen gebracht. Het binnen-portaal van de maan, zal rechtsreeks naar het binnen-portaal van Moeder Aarde leiden en van hieruit alle waterstromen doorstralen met dit licht. Want de zilveren rivieren van de kosmos leiden nu weer rechtstreeks naar het Zilvermeer in de kern van Moeder aarde. Wat een feest, wat een hektiek.

De zilveren straal resoneert op het getal 2.

Zilver = 2

Koper= 4

Goud = 8

Deze getallen en stralen hebben elkaar nodig om tot hun meest optimale glanskracht te komen.

Gebruik de cijfers in zwakkere gedachten, organen, patronen om hen te helen.

Zilver versterkt de opbouw van de zilveren synapsis in de waterhuishouding en alle organen die met water verbonden zijn. Koper  versterkt de koperen synapsis  van het hart, bloed ,voortplantingsorganen. Goud versterkt de gouden synapsis in de botten en gewrichten. Synapsis zijn verbindende elementen tussen de cellen. Kleine, liggende achtjes ( lemniscaten) die patronen aan elkaar koppelen, neuronen herstellen en weefsels versterken. Daar het bloed overal komt, is het belangrijk dat de draagkracht hiervan op alle niveaus wordt hersteld. Dan kunnen de structuren op elk niveau geheeld worden.

De kleuren die nu het mooist resoneren met zilver zijn smaragdgroen, fuchsia en hemelsblauw. Dit zijn zoals je nu weet: kopertinten. Gebruik hen als een aanvullende factor om jezelf op te laden en te versterken.  De kernpoort van Venus staat wagenwijd open, zoals elk jaar om deze tijd.

De werking zal zeer sterk zijn dit jaar.

Het zilver wordt wakker en dat is niet meer te stoppen.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email