21-06-2021. Het Moederbloed.

21-06-2021. Het Moederbloed.

 

Door de kosmos heen zijn constant grote verschuivingen gaande, de beweging die overal gemeten kan worden is gigantisch.

Ergens in die grote beweging hangt ons lichtstelsel. Door middel van magnetische velden en elektrische stromen wordt de matrix van ons lichtstelsel gevormd en gedragen. Vindt er in die beweging een verandering plaats, dan kan het zijn dat bepaalde aansluitingen minder goed of geen stroom aanleveren. Ons lichtstelsel is zoals we weten door  grote verschuivingen heen gegaan.  Zeker na de val van Atlantis zijn we als lichtstelsel uit het lood gegleden. Zo zijn we bijvoorbeeld afgesneden geraakt van de grote plasmastromen die vanuit het Kosmisch Moederhart oftewel de werelden van de Grote Centrale Maan afkomstig zijn. Plasmastromen zijn grote rivieren van energie die elektrisch geladen zijn. Zij vervoeren belangrijke stoffen die nodig zijn om een bepaald lichtstelsel te voeden met de juiste eiwitten, moleculen enz.  Zij kunnen fungeren als draagstof voor andere stoffen. In ons bloed vervoert het plasma bijv. de rode en witte bloedlichaampjes enz.

Elk organisme heeft sterk plasma nodig, schoon plasma om de levensstoffen die van belang zijn voor dit organisme te kunnen onderhouden.

Het is daarom een enorme schok geweest voor de evolutie van onze planeet dat juist de aansluiting op het Moederplasma verstoord is geraakt.  Daardoor is het plasma dat overbleef langzaam maar zeker in kwaliteit verminderd. We begonnen te leven in een oude, gerecycleerde plasma/bloedstroom. Ook is er van buitenaf inbreuk gepleegd op de plasmavelden. O.a. door het reptielbewustzijn. Deze wezens hebben getracht middels het plasma hun bloedlijnen over te zetten naar onze wereld. Maar ook anderen hebben experimenteel gewerkt met dit plasma.

Deels is dit gelukt. En hedentendage ondervinden we daar nog altijd de hinder van. Anderzijds kregen zij te maken met de lage aanvoer van nieuwe plasmastromen in dit deel van het universum en kwamen ook zij in een patstelling terecht, waardoor zij hun macht niet totaal uit hebben kunnen bouwen. We zijn al meer dan 2000 jaar bezig met elkaar om dit oude bloed te “wassen”, te filteren. Een grote bloedlijnuitzuivering, die nodig is om de planeet terug te brengen bij haar originele setting. Om de valse bloedlijnen er uit te halen, zodat de oorspronkelijke mensrassen die klaar staan in de databank te kunnen activeren en in te voegen. Niets van dit alles lukt echter als de toevoer van het zo noodzakelijke Moederplasma niet goed is. Sinds Eva uit het paradijs verbannen is, is de moederstroom verbannen en gemanipuleerd.  We zijn er door keihard werken met elkaar in geslaagd om de oude bloedlijnen te filteren. Met de restjes kristal ( christuslicht) in ons celbewustzijn hebben we dit kunststukje volbracht. Ook zijn we er in geslaagd om de zwarte moederstraal, met haar ankerende krachten meewerkend te maken. De witte moederstraal is tot leven gebracht en nu komt het plasmalicht vanuit de Moederbron ons aardeportaal weer binnen stromen. Vanaf 21 juni 2021 zal dit licht opwellen vanuit de moederschoot van onze planeet en dat is ook hard nodig. De roodverschuiving is een feit. De verschuiving in het collectief naar lange golflengtes. Van boven af zal dit licht binnenvallen in de thymus en het harts-veld een booster geven. Van onderaf zal het opstralen naar het perineumcentrum en het bekken verwarmen. De twee stromen zullen samenvallen tijdens de zonnewende van dit jaar. En dat zal voor eens en altijd een stop zetten op de korte golflengte tijd. De tijd van het koude bloed, het oude bloed. Het kille hart.

Er is in deze tijd een grote verschuiving merkbaar op aardeniveau. De bloedlijnen zuiveren zich wereldwijd, razendsnel uit. Duizenden mensen zijn de laatste anderhalf jaar al van de planeet vertrokken en er zullen er nog volgen. Zij vertegenwoordigen de tijd van het “oude bloed” en zullen dat wat nog niet schoon was verder uitzuiveren in de hemelen.

De mens op aarde krijgt te maken met de restverschijnselen en de keus hierin. Wat echter niet meer gestopt kan worden, is het feit dat ons lichtstelsel een enorme plasma- transfusie krijgt. We hangen collectief aan de plasmastromen van de kosmos en deze zullen ons spoelen en reinigen. Ieder mens heeft 100.000 km aan bloedvaten in zijn/haar systeem.  Probeer je eens bij benadering voor te stellen hoeveel bloedvaten dit wereldwijd zijn. Ook heeft ieder mens 0,2 mg goud in het lichaam, waarvan het grootste gedeelte in het bloed zit. Stel je eens voor dat dit goud in ons het licht begint uit te stralen en het bloed oplaadt met ongekende krachten. Eerst zijn de energetische structuren aan de beurt en dan volgen vanzelf de fysieke systemen.

Schoon bloed zuivert het ijzer in ons, het verhindert dat we “roesten” van binnen. Er komt meer zuurstof in ons bloed waardoor alles meer levenskracht krijgt.

Verbind je met dit weten en niet met de opgelegde cultuur van vandaag. Deze cultuur heeft niets te maken met de werkelijkheid die we achter de schermen aan het klaar zetten zijn. Zie je zelf als de nieuwe mens oplichten in deze tijd. Een schone, rode bloedlijn die door de ruggengraat heen loopt . Deze lijn is het die we doorgeven aan het collectief, aan onze kinderen en kleinkinderen. In het Perineumcentrum ontwaakt een bloedrode kristallen robijn die enorm veel vitaliteit en kracht uitstraalt. Zo ook in het borstgebied. Nu het heilig huwelijk sinds Pinksteren een feit is hebben we dit  robijnrode licht nodig om de samensmelting te initiëren. De warmte die we voelen heeft met de opwarming van het hartsklimaat van de mensheid te maken. En daar zal bijna niemand aan denken. Houd rekening met de geboorte van dit nieuwe licht en let op je emoties. Temper de kracht er van als het te heftig is door het rood te mengen met de witte maanstraal zodat het meer roze kleurt. En heb je een heel heftige rode dag achter de rug, kleur jezelf dan in met blauw. Turkoois, hemelsblauw, waterkleuren die verkoelend werken.

Gebruik het zilver in je Maanstraal om de beeldvorming van het nieuwe in te prenten. Zet nog steeds spiegelcellen om je heen die naar buiten toe van je af stralen en oud bloed fenomenen van je af flitsen.

De astrale werelden van weleer worden doorstraald met al dit nieuwe licht en ontdaan van oude bloedcellen. Zij zullen zichzelf opheffen en verdwijnen uit ons geheugen.

De weg naar groei en vernieuwing ligt open.

Werk hier aan mee met alle positieve intenties die je hebt.

Maak je los van het onstuimig bloed, het besmette bloed, het oude-tijdsbloed en geef jezelf een energetische bloedtransfusie, zodat je onbevlekt  en schoon kan verder leven.

 

Ik groet jullie vanuit De Bron die Eenheid heet.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email