23 september 2017.

23 september 2017.
Als iemand een gedachte uitspreekt en deze vindt gehoor bij anderen, dan groeit de gedachte aan waardevastheid.
Als meer en meer mensen diezelfde gedachte gaan ondersteunen, dan krijgt de oorspronkelijke gedachte groeiruimte.
Hoe meer groeiruimte deze krijgt, des te sterker de magnetische waardes worden in dit groeiveld.
Hiermee bouw je een magnetisch veld dat zich ankert in bepaalde gevoelens van mensen.
Vaak zijn deze gevoelens weer gebaseerd op angst, af anderszins zwakke emotiepatronen.
Maar als de gedachte wortel schiet in de collectieve angst bij een bepaalde groep, dan schept die groep een nieuw magnetisch veld. 
Men zoekt een uitweg, men wil vluchten.
Men zoekt leiders die de weg uit deze miserie zeggen te kennen.
In plaats van de angst te ontkrachten, gaat men de angst vermeerderen en de geloofsovertuiging hierop baseren.
Die overtuiging schiet wortel in het magnetisch veld  van de planeet en groeit uit.
Op deze wijze kun je heel snel grote groepen mensen met hun neus dezelfde kant op krijgen.
Want men gelooft in de illusie die hen wordt voorgehouden.
Doemdenkers, valse profeten, ze worden geloofd.
Want…ze helpen  mensen bevestiging te vinden in hun eigen angsten en frustraties.
Jammer genoeg.
Want daardoor brengen ze valse patronen op gang in het wereldbewustzijn, die snel aanhangers krijgen.
Het is als een infectie die zich razendsnel verspreidt.
Zeker als de wereld zelf onstabiliteit vertoont.
En het gaat voorbij aan alles waarop het leven is gebaseerd.
De aarde is een broeikas voor onechtheden.
Onechtheden die zich magnetisch groeperen, heel snel groeien en zgn. vluchtwegen bieden.
Maar het zijn leugens.
De enkeling die deze leugens niet gelooft, wordt onderworpen aan kritiek.
Dwingend wordt hen gezegd, zelfs getoond d.m.v. zgn. channelings uit  welke hogere dimensie dan ook dat Dit De Waarheid is. 
Maar elk magnetisch portaal schept nieuwe velden achter dit portaal, oftewel dimensies. Dus ook de zelfgebouwde hogere ordes die daar ontstaan ( in het astrale vlak) zijn gebaseerd op ditzelfde patroon. Alles wat groeikracht ontwikkelt vermeerdert en schept patronen die op valse machten gebaseerd kunnen zijn, waarop zij dimensies scheppen tot aan de hoogste ordes en er heel slim namen in verwerken die er feitelijk Niets mee te maken hebben.
Omdat daar geen wezens van licht zijn die dit ondersteunen, schept men valse lichtwezens die men gemakshalve daarom “Jezus” noemt of  Jeanne D’Arc of hoe dan ook.  Daar deze namen door de geschiedenis en religies op de planeet gekend zijn bij iedereen is het heel gemakkelijk om portalen te scheppen vanuit het valse “Profetenlicht”.  Zielig en gevaarlijk. Want de zgn. gelovigen zijn bereid om jou kapot te maken uit naam van deze overtuiging. 
De predikers vanuit deze velden zijn altijd dwingend, geven veel kritiek op anderen, waarschuwen, dreigen en oordelen met een geheven vinger in de lucht. Kortom…. zij ontkrachten de wereld daar waar het maar kan en zijn jammer genoeg zelf ook nog overtuigd dat zij het enige ware licht in zich dragen en dat we daarom naar hen moeten luisteren.
 
 Mensen worden weggevoerd van hun eigen hart, van de liefde, van de scheppingskracht.
De namen van prachtige lichtwezens worden misbruikt, en juist hun namen worden gebruikt om aan te kondigen dat de wereld vergaat, dat God bezig is om ons te straffen.
Daarom roep ik jullie op deze 23e septemberdag  2017 op, om dit niet te geloven.
Er staan geen sancties op ons.
Lichtwezens van een hogere orde  bestaan uit louter liefde en licht.
Zij straffen niet, doemdenken niet, vluchten niet.
Zij zetten alles op alles om de zelfgeschapen chaos van de mens op aarde zoveel mogelijk in goede banen te leiden, zodat wij gaan inzien wat er fout gaat in dit proces.
Zodat wij opstaan en onze krachten verzamelen en collectief aan de slag gaan om een betere wereld uit deze chaos te scheppen.
Als de orkaan voorbij is, dan kan de wederopbouw beginnen.
Door ons, door een ieder die niet wegvlucht van deze prachtige planeet, die niet mee helpt om doemdenkers te voeden, zodat deze misleidende wezens  hun scenario’s kunnen uitvergroten en verantwoordelijk worden voor diezelfde ondergang waar zij ons voor waarschuwen. Waardoor er meer en meer karma geboren wordt i.p.v. minder.
 
Stop met het voederen van de hongerige wezens die hun liefde en licht niet durven tonen.
We gaan niet weg…we blijven.
De aarde vergaat niet, juist niet, we zijn bezig om onder het stof van de oude aarde de nieuwe te laten opglanzen..
Durf alleen te staan als het moet, in je eigen kracht en moed.
Wij zijn gekomen om het licht te zuiveren, te bewaren en te vermeerderen.
Geloof niets wat niet van het Licht is.
Hoe voel  je dat, hoe weet je dat??
Heel simpel….door te luisteren naar de energie in het Hoger Hartchakra, door de kracht van het hart nu eindelijk eens te geloven.
Vlucht niet weg in je hoofd, in alcohol, in drugs, in oneindige scenario’s die je verder van je hart afbrengen in plaats van er naar toe.
 
Ik roep iedereen op om de magnetische waardes van de Misleiding te ontkrachten door in de Gloed van je eigen hartekracht te durven staan.
Dat is echtheid, dat is licht en dat is LIEFDE.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Groei heet.
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email