De kracht van Een(heid).

De kracht van Een(heid).
 
Inmiddels zijn we alweer een stukje opgeschoven in tijd en ruimte. Vooral de eerste golf lichtwerkers moet er rekening mee houden dat zij echt uit de branding van de oude tijd komen en aanspoelen op de kusten van de nieuwe tijd.
Dat houdt in dat er voor hen eigenlijk geen weg meer terug is, de branding is te zwaar om terug te zwemmen. En dat is goed. Want zij die op de kusten landen, mogen niet terug gaan om eventuele drenkelingen te redden.
Het gaat er om dat iedereen die sterk genoeg is en vertrouwen heeft, vanzelf op de kust van de nieuwe tijd beland, temeer omdat er reddingslijnen zijn uitgezet, waarlangs iedere ziel de weg naar de kust kan vinden.
De eerste golf lichtwerkers, die in de nieuwe tijd aangekomen is heeft niet veel meer bij zich dan het inzicht en vertrouwen dat zij goed terecht gaan komen. Dat zijn hun werktools.
En deze tools liggen opgeslagen in het DNA.
Door rotsvast te vertrouwen en zich niet meer af te stemmen op de resonanties van de branding of de open zee daarachter, kan het zomaar gebeuren dat de eigenschappen die iedere lichtwerker in zich draagt tot bloei gebracht  kunnen worden. 
Temeer omdat de aansluitingen die via het DNA gevoelig waren voor de resonanties vanuit de voorouderlijnen voor hen niet meer bestaan.
Zij zijn los.
Vrij.
Niet langer belast met karmische erfelijkheden die zij in hun energievelden geïntegreerd hadden en waar zij voor henzelf en vooral voor de geslachtslijnen aan moesten werken.
De grote Transfiguratietijd is aangevangen.
Begin oktober, is het begonnen.
En deze zal in alle hevigheid de komende maanden doorwerken.
Iedere dag tot aan 2 februari 2018 ( 2-2-2) .
Alle dagen tot aan deze datum  zijn gemarkeerd door de kracht van 1, er vinden voortdurend downloads plaats in ons bewustzijn,  we  gaan nieuwe lichtcodes openvouwen en nieuw werkmateriaal ontvangen.
Witgouden Shamballacodes, waar de kracht van Eenheid, Vrede en Zijn in opgeslagen ligt.
Tempelcodes, heilige symbolen, die niet door aardse ogen gelezen kunnen worden, met uitzondering van enkelen.
 
Het is heel belangrijk om je ervan bewust te zijn dat de oude codes niet meer werken, hooguit zullen ze je tegenwerken.
Als je bepaalde eigenschappen, zoals boosheid, frustratie, teleurstelling niet hebt omgezet in blijde verwachting, dan raakt je energieveld in een zwaar conflict de komende maanden.
En met een beetje pech, gaat de oudetijdsmodule een vertaalslag maken die nooit in jouw voordeel uitvalt. Dit kan je erg ziek maken.
Ga bij jezelf na, welke eigenschappen je nu voor eens en altijd op mag lossen in het licht van jouw liefde en waarheid.
Niets is het waard om je  nog boos om te maken. Dat is omkijken naar het verleden, waar de macht regeerde die onmacht liet ontwaken.
Daar heb je niets meer mee te maken, dat zegt niets over jouw “Heilig Zijn” .
Maak je los van deze patronen, voor ieder zal dat anders zijn.
Er wordt hierin een  beroep gedaan op je meesterschap.
Dat draag je in jezelf mee.
Dat ligt in je nieuwe DNA klaar.
Maak je niet meer druk om kleingeestigheden, of groot EGO-gedoe, lach er om.
Laat het geen vat op je krijgen, want dan ga je een zware periode tegemoet.
De kracht van Eenheid is wit en zeer sterk geladen met vernieuwing. Dat wat in het DNA resoneert op familiepatronen, of  anderszins zware belastingen uit het  verleden is niet langer machtig als jij het niet meer de kans geeft om te kunnen regeren.
Maak nu waar wat je echt wilt.
In liefde verbonden zijn met jezelf en het licht.
De rest is onbelangrijk.
Dat  is nl. niet van het licht, noch gebaseerd op liefde, dus ook niet meer jouw proces.
Dat ligt achter je in de branding en in de kolkende zee achter die branding.
De witte kracht van Een laat je opstaan uit de onmachtigheden, de erfelijke belastingen en het “doet niet meer terzake” beleid.
Het witgouden licht overschrijft je oude DNA.
Jij bent niet meer wie je was.
Je gaat nog worden wie je bent.
En in die tijd droog  je jezelf eens heerlijk af met de mantel der Liefde en voel je de Zon van de Waarheid op jou schijnen.
Dat is echt.
De rest niet.
Wij moeten door, de tijd wacht niet op ons. We worden meegetrokken in de tijdsgolven van het Universum, want allen die van ons houden in het eeuwige licht roepen ons  op.
Er is nog werk te verrichten op aarde.
We mogen de energievelden voeden met het  nieuwe licht .
Dit licht is wachtende, is duwende, is aan het geboren worden in ons.
En als het geboren wordt gaat het flitsen.
Het zal uit ons wegstralen in heftige golven.
Het legt straks om de aarde heen, ergens hoog in de kosmos een ring van Vredig Kristallijnen Tempellicht.
Ter bescherming van alle wezens die hier op aarde hun karmaprocessen nog moeten uitwerken.
Het kristallijnen Tempelveld zal alle Tempelzielen die nu op aarde leven helpen en beschermen.
Wordt wakker en besef dat je opstaat in de Tempelvelden, in de echo’s van ooit, waar het licht  direct binnen straalde in  Het heilig Tempelveld van je hart  ( Hoger hartchakra)en van waaruit we alle wezens van de planeet van licht mochten  voorzien en verbinden met  de  krachten van de Eeuwige  Beweging.
Herinner jezelf dit proces, besef wie je bent, waar je staat, en dat je door intense schokgolven heen bent gegaan en nog altijd aan het veranderen bent, dag na dag, maan(d) na maan(d).
Tijdens de cyclus van 21-12- 2017 zal de Witte Yang geboren worden, en op 2-2-2018 zal de witte Yin zich hierin vestigen.
Zon en maan, man en vrouw, god en godin, regent en regentes, priester en priesteres, zij voegen zich samen in het Eenheidsveld van het witte licht en zullen van hieruit al hun kleuren open laten stralen.
Houd je vast aan je eigenheid, je maatstaf voor eerlijkheid en respect.
Er vormt zich Heilige grond onder je voeten.
 
Fasten your seatbelts….
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email