Het Ma’atom.

Het Ma’atom.

 

 

De veranderingen in het DNA worden deze maanden sterk aangestuurd vanuit onze innerlijke kernstructuren. Dat wat zich op een dieper niveau uitlijnt met de kern, maakt meer en meer helder licht oftewel stroom aan. Het is belangrijk dat zowel de aardestraal, de kosmische straal als ook de zielenstraal van levende wezens en organismes op aarde samenvallen in een Drie-eenheidspunt . Als dat gebeurt dan kan er een nieuwe fase worden opgestart, omdat deze drie stralen zich mengen in het Perineumcentrum en zich van hieruit gaan vermeerderen. Als dit eenmaal een feit is dan is het een kwestie van de andere structuren “ fine tunen”.  Alles wat te maken heeft met persoonlijke groei, emotiebeheersing, stressvermindering kan pas goed aangepakt worden als de innerlijke structuren kloppen.

Vanuit deze verbinding scheppen we een stabiel veld dat de andere velden besturen kan en mag als de mens zelf daar voor open staat. Daarom is het ook zo mooi, dat de drie stralen van verwezenlijking weer samengevallen zijn in een kruispuntstraal. Alsof er op dat niveau een nieuw licht gaat schijnen, dat uitstraalt met helderheid naar alle kanten. Als deze verbinding een feit is, dan kunnen er binnen dit proces veranderingen komen. Dan gaan alle atomen en moleculaire structuren een andere ordening aan.

Een atoom is van ieder scheikundig element de kleinste bouwsteen met de chemische eigenschappen van het element.”

Nu moet je jezelf voorstellen dat er in het Perineumcentrum vanuit deze samensmelting een nieuw Atoom is gevormd. Ik noem dat het Ma’atom. Omdat dit piepkleine deeltje alle elementen bevat die een  nieuwe structuur kunnen bouwen binnenin ons wezen en vanuit dit atoom bouwt er zich dan een Ma’structuur op, die we het Ma’lichaam zouden kunnen noemen.

“Een atoom bestaat uit subatomaire deeltjes: een uiterst kleine, positief geladen atoomkern, die is opgebouwd uit protonen, positief geladen deeltjes, en neutronen (niet geladen), met daaromheen een wolk van elektronen, die negatief geladen zijn. De elektronenwolk blijft rondom de kern zitten door de elektrische aantrekking tussen de positief geladen kern en de negatief geladen elektronen, kernbinding genoemd.”

Als er eenmaal een Atoom gevormd is en deze gaat uitstraling opbouwen, dan gebeurt er iets alchemistisch in ons. Het atoom gaat nl. werkbaarheid opbouwen en trekt andere atomen aan die deze werkbaarheid kunnen ondersteunen. Het worden niet voor niets bouwstenen genoemd. Vanaf dit moment start er in vele nu op aarde levende zielen het Ma’atomveld op. Dag na dag zal dit veld groeien en aan uitstraling winnen. Als er binnenin het bewustzijn van een aards mens iets verandert dan verandert er iets in het morfogenetisch veld van de planeet. Je kan deeltjes energie blijven splitsen, naar welke richting dan ook. Het precieze weet men hier nog altijd niet van. Op deze wijze kan je zaken afbreken en opbouwen. Als het Ma’atom-veld anders geordend wordt, dan gaat het andere zaken scheppen. Het Ma’atom gaat er voor zorgen dat de energie van schepping en vermeerdering – via het oorspronkelijke concept – zich gaat herstellen.

Het is schitterend dat we op aarde leven, en er met elkaar aan meewerken om het Ma’atomveld weer terug op te bouwen. Dat is een broodnodig proces, om de evolutie van onze planeet naar de goede richting terug te sturen. Je zou kunnen zeggen: een kosmische correctie. Vele zielen die nu op aarde leven en met dit proces verbonden zijn, zijn afgedaald naar het Nulpuntsveld van het Ma’atom, en nu starten we dit veld opnieuw op. Soms moet je iets stil leggen, om processen om te kunnen keren.

Het hoeft geen betoog dat dit proces ongelooflijk moeilijk is geweest. Afdalen via het Moederlichaam van de planeet, de pijnpunten  die hierin aanwezig waren in onszelf opnemen en deze transformeren en oplossen is een niet te bevatten lijdensweg geweest. We starten op vanuit het Nulpunt en het eerste Ma’atom is een feit. In ons, in duizenden van ons en hopelijk gaat dat in miljoenen van ons zo zijn. Want dan gaan al deze deeltjes met elkaar kernkracht  opbouwen, bouwstenen vormen en naar elkaar uitreiken.  Voor nu is het belangrijk dat we dit kleine deeltje licht erkennen in ons. Dat we het zien, voelen, ervaren en ons er mee verbinden. Zoek er naar in je Perineumveld, vind het en geef het toestemming tot vermeerdering. Het zal je ongelooflijk blij maken.

Stel je voor dat er vanuit dit Ma’atom veranderingen op gang  komen, correcties uitgevoerd worden, eerst en vooral in onszelf. Daar zit voor ieder een andere beleving in. Ons bewustzijn moet vanuit het oude principe omgezet worden naar het nieuwe. De Ma’kracht, het Yinveld, de vrouwelijke energiewaardes krijgen een totaal nieuwe betekenis. In ieder geval voor alle mooie zielen die voor dit doel op aarde zijn gekomen of de aarde naderen.

Er zijn er ook velen die hier helemaal niet mee bezig zijn. Daarom moet je niet kijken naar wat er om je heen gebeurt. Maar naar wat er in jezelf gebeurt. Geef het Ma’atom de ruimte. Zonder verwachting en oordeel. Weet dat je drager bent van een bijzonder stukje kosmisch licht dat vanaf Nu corrigerend in gaat werken op het Totaalplan van de Aarde.

Het kleine Ma’atom zindert in het kruispunt van je Perineumcentrum en pulseert plasmagolven uit je weg. Zodra een Ma’atom dezelfde kracht voelt in een ander levend wezen zal het uitreiken en zich verbinden hiermee. Zo kunnen we een immens groot Ma’atomveld bouwen.

Het is al begonnen. Rondom 21 december zal dit veld geïnitieerd worden. En dan zal het Ma’atom draagster worden van het nieuwe licht in ons. Van hieruit start het transfiguratieproces in ons DNA op, alsof er in de ruggengraat een gouden draad van licht ontwaakt. Eerst en vooral zijn we nu bezig in de tweede DNA-streng die  zo op slot gezet is geweest en al uit begon te doven. Hierin wordt het nieuwe licht opgestart. Dat valt samen met het loslaten van de voorouderlijnen ( lees het artikel: de grote zuivering).

Uit de tweede streng verdwijnen de vooroudercodes die  uit verkeerde macht en dogma ontstaan zijn. De energetische ruggengraat is hard aan het werk om dit op te lossen. Dit brengt uiteraard weer fysiek en emotioneel ongemak met zich mee. Verbind je er niet mee, stel je voor dat er oeroude inscripties verdwijnen uit je DNA. Op de plaats waar de inscripties ingegraveerd waren, ontstaat er ruimte, licht. De codes verdwijnen en in de ruimte die ontstaat vinden correcties plaats, doorstralend via elk chakra naar elke cel in je bewustzijn en ook je lichaam. Het Ma’atom werk de oude Yangenergie er uit en plaatst een streng van levend licht, pulserend licht er voor in de plaats.

Dat heeft tijd nodig. Wees geduldig, het is zoiets ongelooflijk bijzonders wat we doen. Je kunt dit niet forceren, er alleen maar IN zijn en accepteren dat het gebeurt,

Dat wij – op aarde levend – de DNA-codekrakers zijn van de oude tijd.

 

Rehabilitatie van het EVA-syndroom.

Omkeren van de Slangengif-poorten van misleiding en manipulatie.

Op weg naar het nieuwe ADAM-kostuum.

 

Het Adamslichaam van de Aarde, zal met Zonnegoud doorstraald worden tot in de diepste lagen, zodat wereldwijd de inscripties van stigma en trauma uitgewist kunnen worden.. Uit de kern van dit Adamsveld zal de nieuwe EVA herrijzen. In haar armen draagt zij twee schitterende kinderen, een jongen en een meisje, beiden stralend als de zon zelf.

Zij worden aan de nieuwe tijd geschonken, en vertegenwoordigen het nieuwe YIN-YANG aspect op aarde.

De kinderen omhelzen elkaar in stralende vreugde en worden Een in harmonie en verbinding.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email