De derde Yangstraal van 2018.

De derde Yangstraal van 2018.

Zoals ik jullie begin dit jaar al gemeld hebt, krijgen we dit jaar vier keer een download vanuit de Grote Centrale Zon te verwerken. En na iedere download kost het verschillende maanden tijd om de hoogwaardige lichtfrequenties na het doorsluizen via onze aardester weer omhoog te werken en te verdelen naar iedere cel in ons bewustzijn die afgestemd staat op dit proces. 21 september 2018 is de derde straal begonnen met de indaling. Nu we in het veld van de nieuwe blauwdrukken zijn aangekomen, kan deze straal enorm goed werk voor ons doen. De eerste twee Yangstralen hebben ons naar het kernpunt van de blauwdruk geleid, zodat we konden samensmelten hier in. De tweede serie gaat de samensmelting verdiepen, het licht aanvullen en onze identiteit hier in versterken. We krijgen een steeds meer zichzelf verdiepende gouden gelaagdheid in ons bewustzijn. In deze laag worden de andere frequenties ontvangen, doorstraald en bekrachtigd.

In het energetisch kernpunt van de buik gebeurt er veel. Het nieuwe, krachtige Yinvat zorgt er voor dat de trillingen die daar verzameld worden met vruchtbaar licht verbonden worden en zichzelf vermeerderen. Het is daarom belangrijk dat je jezelf “traint” in het verbinden met dit vat. Jouw intentie wordt uitgenodigd om hierin samen te smelten met de goddelijke wil. Het is echt belangrijk hierin een overgave te vinden, waardoor onze kleine wil samensmelten kan met de Grote wil van de Kosmos. Daal er in af, voel wat je doet en zet hier kracht in. Liefdevolle kracht. Die jou brengt in de kern van het vat, waar je door het Moederlicht ontvangen wordt. In de kern van het Yinvat komen de energiestromen van de Kosmische Moeder en de Aardemoeder bij elkaar. Als jouw intentie hierin samensmelt, kunnen er prachtige dingen gebeuren. Dan ontstaat er een Eenheidsmodule, waardoor alle patronen samen komen.

Wij, als bezielde werkers op aarde hebben het in ons. We kunnen het scheppingsproces samen met de Kosmische moeder en de Aardemoeder dragen en inzetten. De enorme hoeveelheid Yang-energie die we hierbij aangeleverd krijgen is nodig om de concepten die vanuit het vat vormkracht krijgen, door de aura’s van ieder levend wezen op aarde te kunnen laten openstralen. Zodat deze bezield raken. Het goud is nl drager van de levende wil, de bezieling, het stralende aspect. De levenswil van de Kosmos vind je hierin terug. Een enorm vibrerend licht, dat altijd groeien wil en uitdijen.

Door de levenswil van de Kosmos terug in en door ons heen te laten werken, groeien we zelf ook. We bewegen weg uit de verstarring – de bevroren tijdsmodules – die alles traag laten werken en het leven vastzetten. Hoe lager een bepaalde trilling wordt, hoe donkerder en trager de energie die hiermee verbonden is zich manifesteert. De levenswil wordt ingeperkt en krimpt. Dit jaar is enorm belangrijk voor onze doorstart. We hebben de beperkingen in ons opgenomen en opgelost. We maken ruimte voor mogelijkheden. Talenten worden wakker, ideeën worden geboren. Er komt vooruitgang in het vizier. Nog even geduld, het concept in ons moet groeien en vorm krijgen. Iedere dag een beetje meer. Je kan het niet geboren laten worden, voordat het klaar is. Dan is er geen levenskracht genoeg aangemaakt.

Iedere bezielde levensvorm op deze planeet wil groeien, zichzelf uitdagen en avonturen aangaan. Dat is normaal. Niet normaal is het dat het avontuurlijk leven aan banden wordt gelegd, zodat we binnen de ideeën- roosters van anderen mogen functioneren. En moeten scheppen wat er binnen deze beperkingen wordt bedacht.

Kom lieve zielen van deze aarde. Er is een weg die ons uit het donker leidt. Dat is de met levenswil bezielde kr -acht die ons voert naar het pad van wij (d)sheid. Je kan het voelen binnen in jezelf. Durf open te stralen. Toon aan jezelf wie je bent en waar je staat. De goddelijke bloem in het levensveld van de aarde, die zijn wortels overal naar toe laat groeien, zonder beperkingen.

Een dicht hart kan niets ontvangen. Stop met afgesloten zijn. Voel, doorleef, en maak keuzes die je terug brengen bij de levenswil van het avontuurlijk leven. Er kan niks verloren raken, er is alleen winst. Tenzij je dat wat pijn doet en last veroorzaakt ziet als de ultieme ervaring die jij nog nodig hebt. Dan blijf je afgestemd op verlies en angst om te verliezen.

Wees eerlijk naar jezelf. Wat ben je in dit leven al kwijtgeraakt…als het goed is, heel veel. Alle banden en aansluitingen naar mensen en situaties die jou van het avontuur af hielden, ben je hopelijk kwijt. Er is nu alleen maar JIJ. En jouw keuzes.

Het Moedervat in onze buikkern popelt om de mogelijkheden te vermeerderen die in ons klaar liggen. De nieuwe levenswil zindert diep van binnen. Deze groeit met de dag. Houd jezelf zo veel mogelijk in de rust, ver weg van drama en hektiek. Neem voorgoed afscheid van alles wat jou pijn (aan) doet. En begin opnieuw. We maken een tijdsbreuk mee in onze levenslijn, dat komt nooit meer terug. Een uniek concept. Sterven zonder fysiek dood te gaan, en opstaan in het leven zelf. Een kosmisch experiment. Je weet maar al te goed hoe je de laatste jaren geleden hebt onder het afsterfproces van al je illusielagen, het voelde als werkelijk een beetje dood gaan. Nu wordt het tijd om jouw echtheid te laten groeien. In de luwte van het leven. Als de vlinder die uit de pop komt, en zijn natte vleugeltjes moet laten drogen uit het zicht van de aasgieren. Onder een blaadje van een struik. Totdat deze sterk genoeg is om uit te vliegen en boven de massa uit te stijgen.

Zegevierend.

Met een gouden gloed om zich heen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Leven heet.

Print Friendly, PDF & Email