9-9-2018

9-9-2018

 

 

We maken ons op voor een speciale gebeurtenis.

Deze maand daalt “Toon 9” in tot in onze diepste lagen. Er is geen weg meer terug. Voor iedere levende ziel op aarde is dit een fenomeen. Omdat het niet uitmaakt in welke velden men vertoeft. Men kan er zich niet aan onttrekken. Boventoon 9 van het hoogste veld, dringt door tot in alle geledingen van het leven en trilt energiefrequenties los tot in de laagste velden. Alles wordt aangezet tot verandering, iedereen schuift op. De Toon is dusdanig sterk dat het weerklinkt in alle blauwdrukken van onze planeet. Het laat blauwdrukken afbrokkelen en verdwijnen. Het laat matrixen oplossen die voorheen houvast boden aan vele zielen die de oude frequenties ankerden. Die ankerkracht wordt ondermijnd.

Al vanaf 2012 zijn we hiermee bezig. De voorbereiding hiertoe is immens geweest. Voor de zielswerkers van deze planeet houden de blauwdrukken die verband hielden met hun lichtwerk in de oude tijd op te bestaan. De wisseling van de blauwdrukken is in de maand augustus begonnen. De 8-kracht heeft nieuwe verbindingen gebouwd, synapsis die in staat zijn om de nieuwe vormkrachten te mengen en te geleiden. 8 is de klank van harmonie, het wezenlijke van de 8-kracht is gebaseerd op essentie, waarachtigheid. Dat wat in diepste aanleg in de mens verborgen zit. Dat betekent dat voor de lichtwerkers van onze tijd de 8-kracht hen heeft opgeroepen tot loslaten van al dat de waar -ACHT-igheid heeft ondermijnd. Uit het celbewustzijn zijn vele lagen losgekoppeld en verdwenen. Illusievelden, giftige energie, onwaarheden.

Een zielswerker doet eigenlijk iets wat niet kan. Als een mens een leven kiest, dan bouwt hij allereerst voor zichzelf een energetische blauwdruk op die alle thema’s en programmeringen bevat die men in het toekomstige leven nodig heeft. Als dit een feit is dan verbindt men zich ter hoogte van de miltpoort met een opstartspiraal die de codes bevat die nodig zijn om te vormkracht te ontwikkelen. Deze codes worden doorgestuurd naar het energetisch Yin-Yangvat ter hoogte van de navel en van daaruit start het gehele scheppingsprogramma op. Een ongelooflijk boeiend fenomeen. Er komt heel wat bij kijken om die blauwdruk te bouwen en er zich inpasbaar in te maken. In die blauwdruk staat ook de energetische tijd vast voor de levensduur. Afhankelijk van het soort leven dat men kiest en wat men wil bereiken, zal die energie op een dag opgebruikt zijn. Dan sterft men en moet de gehele procedure weer overnieuw beginnen.

De zielswerkers slaan dit over. Zij hebben in zichzelf een tweede opstartmodule klaarliggen die nu geactiveerd wordt. We hebben ten slotte te maken met een tijdsbreuk. Hun leven bestaat uit twee “ Blauwdrukconcepten”. Het eerste concept is tot en met 2012 hoog actief geweest in het Transformatieproces van de wereld. Daarna in het transfiguratieproces voor de mens zelf. Het zijn de jaren van intensief opruimen geweest en vele processen doorlopen en verwerken die in de eerste blauwdruk zijn beleefd.

Sinds 21 augustus 2017 is de tijdsbreuk een feit, veel zielswerkers zijn sindsdien door het oog van de naald gekropen. Omdat de oude blauwdrukpatronen knapten. Velen van hen stierven net niet. Hun oude Zelf is wel degelijk gestorven en opgelost in het licht. Sindsdien zijn alle oude aansluitingen losgekoppeld en ontmanteld. Tegelijkertijd is de nieuwe blauwdruk omhoog gehaald uit de herinnering. Vanaf 8-8-2018 zijn de opstartmodules in de miltpoort en de buikkern verbonden en in werking gebracht. Het nieuwe YIN-YANGveld levert de vormkracht aan voor het nieuwe Zelf. Een zelf dat kiest voor waarachtigheid, essentie, liefde en licht. We beginnen aan ons tweede levensveld. Een wonder, nooit eerder vertoond in tijd en ruimte. Een kosmisch experiment waar we aan deelnemen uit vrije wil. Het goud in ons schept wijsheid en draagkracht, het koper liefde en essentie, het zilver verdubbelt dit alles en toont de spiegel van de ziel in al zijn/haar grootsheid.

Toon 9 gaat daar nog een schepje bovenop doen. Deze Toon wervelt zich door alle chakra’s, cellen en velden heen tot in onze diepste kernweefsels. Tot in onze Aardestervelden, Hartevelden en alle gebieden die hier op aansluiten. De maand September 2018 zet de Toonsoort van de wereld aan. Bepalend tot in alle lagen. Daar zal ongetwijfeld weerstand op komen, hoe dan ook. Hetzij in het collectief, hetzij op het individu gericht. Blijf daarom dicht bij jezelf en laat niets en iemand er in slagen om jouw nieuwe blauwdruk binnen te dringen. Soms krijg je “ slagen” te verwerken. De blauwdruk trilt en schudt, de persoonlijkheid beeft. Maar de gedachte dat je IN die blauwdruk bent geeft veiligheid en rust. Probeer jezelf zo snel mogelijk te resetten als je zo een energetische aanval voelt. En verlaat je veilige “huisje” niet.

In de opmaat naar 10-10 zal er nog veel schudden in de wereld, omver vallen en aandacht vragen. Maar wij zetten door. 10-10-2018 worden onze blauwdrukken bekrachtigd en hierna verder uitgebouwd via 11-11, 12-12 naar 21-12. De nieuwe Zelven krijgen bestaansrecht en gaan invloed uitoefenen op het morfogenetisch veld van de planeet. Houd de Toon hoog en zuiver. We zijn weg uit de oude klankkast, we resoneren niet meer mee, horen enkel de tonen en voelen hun invloed, maar maken er geen deel meer van uit. We zien mensen, processen uit onze omgeving verdwijnen. Het lijkt alsof men ons niet wil horen. Dat is ook zo. De mens die niet is afgestemd op de hogere tonen, hoort ons niet of/en kan ons niet langer in zijn of haar buurt verdragen. Omdat deze toonsoort zaken in hen aantrilt die waarheden bevatten, waar men liever niet naar kijken wil. Alweer lijkt de weg eenzaam, maar daar zijn we inmiddels aan gewend.

Maak keuzes die jouw toonsoort verrijken, die jou uit de twijfel wegbrengen. Zolang je geen duidelijke keuzes maakt, hang je tussen de velden in, tussen de blauwdrukken in en dat voelt niet fijn. Dat geeft enorm veel weerslag op je emoties en gezondheid. Je wordt heen en weer gebeukt tussen twijfel en daadkracht. Maak korte metten met alles wat niet met jou mee resoneert. Wees niet bang voor de toekomst, kijk niet om naar het verleden, maar stap in het grote NU. Dat een gouden poort naar de toekomst mag zijn als jij dit wilt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vooruitgang heet.

 

“Mocht je behoefte voelen om meer duidelijkheid te krijgen betreffende de werking van de nieuwe blauwdruk, het verlaten van de oude blauwdruk en hoe je hiermee om kan gaan, dan adviseer ik je om een afspraak te maken met mij. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk uit de “tweeslachtigheid” weg komt en opstaat in je nieuwe ZELF. Informatie hierover vind je elders op de website.”

Print Friendly, PDF & Email