De Omzetters

De Omzetters

 

We leven in een wonderbaarlijke tijd.
Aan de ene kant kijken we om ons heen in de wereld en worden we verdrietig van wat onze ogen zien.
Aan de andere kant gebeurt er in de niet bewuste kant van de mensheid zoveel, dat onze harten er van gaan jubelen.
De trillingen vanuit de kosmos worden steeds sterker, omdat er meer en meer hoogwaardig licht door de Sterrenportalen naar de Aardeportalen wordt versluisd.

Overal in de matrixen staan Omzetters klaar.
Met Omzetters bedoel ik diegenen die sterk en wijs genoeg zijn om de energiefrequenties die aangeleverd worden om te zetten naar aardefrequenties.

In alle dimensies staan hiervoor zielen klaar die dit perfekt kunnen.
Ook op Aarde staan de Omzetters klaar.

Wij dus.

Want in deze laatste maanden van dit jaar moeten er heel wat frequenties omgezet worden.
Daar we sterker in onze kracht zijn gezet en eindelijk aangesloten zijn op onze originele grondmatrixen, kan de energie die we omzetten ook veel dieper de Aardeportalen in flitsen. En dat merken we ook al aan de aardbevingen die plaats vinden.

Moeder Aarde wordt aangeraakt tot in het hart.
We worden uitgelijnd in een nieuwe ordening.
Kosmisch gezien sluiten we beter aan op de Sterrenportalen.

Men kan dus begrijpen dat het door ons heen aan kan voelen alsof de snelweg constant open staat.

De snelweg van Licht en Liefde.

Krachtige stromen van lichtende deeltjes energie worden via ons bewustzijn OMGEZET naar Aardelicht.

De Aarde zet dit deze deeltjes om in Werklicht en begint hen in de leylijnen over te zetten.
Daardoor vinden er verschuivingen plaats.

De lichtdeeltjes activeren in de diepte van ons bewustzijn ook de aloude Lemurische Poorten.

Vandaar dat de aardbevingen bij Nieuw Zeeland geen toevalstreffer zijn.

Tussen Australië en Nieuw Zeeland in, ligt immers het punt van MU.

(NOTE: er zou in de Stille Oceaan een heel continent zijn gezonken, genaamd Mu. De landmassa van het continent moet zich in de geschiedenis hebben uitgestrekt van Hawaii, Paaseiland, tot Fiji. Australië en Nieuw Guinea hoorde er ook bij. Allerlei kleine eilandjes en eilandengroepen van nu zoals Tahiti, de Cook eilanden, Vanuatu, Samoa en Tonga zouden oude bergtoppen zijn van het grote gezonken continent Lemuria. De Stille Oceaan ligt in een actief vulkanisch gebied. De theorie dat hier eens een land heeft bestaan wat door verschuivingen in de aardkorst is gezonken lijkt daarom goed mogelijk.)

En van daaruit vindt de nieuwe wereldordening plaats.

Deze plek is werkelijk oeroud.

Het is ook geen toeval dat zoveel ( vooral jonge) mensen van deze tijd, teruggeroepen zijn naar dit continent om de codes te helpen activeren.

Ik ken er velen die hier wonen, werken of op vakantie gaan.

Eind augustus is de Hoofdpoort aangetrild, meteen volgde er een kleine aardbeving.
Via de Hoofdpoort worden er zijgangen en kleinere poorten aangetrild, die op hun beurt ook weer een aardbevingen kunnen veroorzaken.
Toch moeten we geloof houden dat alles zodanig is uitgewerkt dat al deze verschuivingen zo min mogelijk mensenlevens zullen kosten.
Zij die wel overgaan, zijn klaar met hun taak op aarde of worden naar elders geroepen, naar andere dimensies om daar het werk af te maken.

Elke Omzetter, waar dan ook, kent in zijn of haar diepste bewustzijn het Plan.

Dat is zodanig afgestemd in ons bewustzijn, dat er geen enkele code voor zijn tijd geactiveerd kan worden.

Het is zaak om te luisteren naar het hart om te doorvoelen waar we nodig zijn of juist helemaal niet.

Blijf er dan ook echt weg, daar is een reden voor.

De reizen die we maken zijn heel precies voorbereid.

Ga je tegen die voorbereiding in werken, dan moeten onze beschermers onnodig veel werk verrichten, terwijl zij hun tijd beter aan iets anders kunnen besteden.

Terug naar Mu.

Diep in de oceaanbodem liggen de twaalf verzonken gangen van de Lemurische priesterfamilies . De meesten van hen zij mee verzonken om de gangen te bewaken. Hun bewustzijn werd lang in coma gehouden, maar nu staan zij op het punt te ontwaken.

Rondom de Hoofdpoort ligt een immense ronde ruimte, waar de priesters vroeger klaar stonden om het licht te ontvangen. Van hieruit werden de trillingen dan naar de andere twaalf poorten gestuurd. Meer dan 10 miljoen jaar werk is er aan vooraf gegaan om de blauwdruk van het lemurische rijk, dimensie na dimensie aan te hechten aan de matrix van onze planeet.

Kosmische afgezanten vanuit verschillende richtingen hebben zich verbonden met deze taak. Zij stemden de twaalf verschillende Sterrenportalen nauwgezet af op de aardeblauwdruk en daalden hierin mee af naar “ beneden”, totdat er een acceptabele matrix gebouwd kon worden, van waaruit het aardeleven kon ontstaan. ( Ik zal hier later meer over schrijven, want dit is enorm boeiend) En ging ook veel werk zitten in het vermaterialiseren van licht naar kristallen. Want in de kristallen werden de ingewikkelde codes van geboorte en leven overgezet, zodat zij op hun manier al deze frequenties konden opslaan en vermeerderen, en om zetten naar het Aardeplan.

Het is dus heel belangrijk dat de verschuivingen die we nu meemaken, de Lemurische gangen terug omhoog halen. Zij mogen gekoppeld worden zoals weleer en de centrale ruimte rondom de Hoofdpoort mag weer in gebruik genomen worden.
Dit kost uiteraard tijd.
Als dit te snel gaat, gaat de planeet in zijn geheel ten onder.

Ik doe dus een beroep op jullie geduld.
We zijn zo dicht bij de ontsluiting van dit immense proces.
Laten we dit vieren en niet kapot denken of bekritiseren.
Het is tijd om jezelf te herinneren, dat er misschien een deel van jou, of familie van jou in die gangen leven. We mogen helpen hen wakker te maken en hen aanzetten om op te staan en weer aan het werk te gaan.
Zo werken Omzetters in de kosmos, in de dimensies, op aarde en straks ook in de lemurische gangen samen om het Evolutie plan van de aarde te herstellen en op te straten.

Is dat niet magnifiek?

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email