Vortex 3

Vortex 3

In onze tijd werken we er aan om de Aarde vortexen te legen van hun zwaarte, om de afbuigingen in de astrale vortex-gangen weg te werken.

Zodat  de Aarde vortex weer hoger de Kosmos in kan reiken.

Waardoor deze weer aansluit op kosmische portalen en daardoor  zijn karma pad verlaten kan.

Tussen de Aarde-vortex en de Kosmische vortex is een discrepantie ontstaan.

De twee punten konden niet meer zo diep met elkaar versmelten als vroeger.

De vortexen haakten in, maar de aardse bodem noch de kosmische top werd nog bereikt.

Daardoor ontstond er een groot middenportaal, een gebied waar poortwachters van allerlei origines zich over ontfermden en de koers bepaalden.

Alle Aarde -vortexen kennen dit fenomeen.

Op plaatsen waar zich een heftige machtsstrijd voltrekt kun je er zeker van zijn, dat er een oeroude vortex met een breed  astraal, middenportaal  zit.

Terwijl deze vortexen juist erg  belangrijk zijn voor de evolutie en groei van de planeet.

Als deze vortex  dan energetisch wordt bestuurd door een kwaadwillende macht dan kan er geen groei noch doorstroming plaats vinden.

Ook dat zie je in de wereld gebeuren.

Momenteel is er rondom zo een vortex een enorm, duistere strijd gaande.

Wij als mensheid proberen de oude krachtsplaatsen te herstellen en op te laden, zodat de kosmische vortex weer dieper kan indalen.

Daarom is er toch een vooruitgang te zien op energetisch niveau. We kunnen en mogen niet stoppen om deze plaatsen te helen en te “ bevrijden” van oude machten.

En hoe meer vortexen er los schieten, hoe sterker de bewegingen worden van de planeet.

Daarom is het nu al duidelijk dat ook de vortex in het Midden Oosten echt wel los zal schieten.

We moeten er alles aan doen om de hoogwaardige kwaliteit van de Aarde-vortexen positief te beïnvloeden.

En dat doen we ook wereldwijd.

Daarom zijn we hier.

Om zowel de grotere als de kleinere vortexen  in gelijkwaardige elementen geschakeld te krijgen.

In een volgend artikel leg ik uit hoe dat in het individuele aura-veld of het groepsbewustzijn gebeurt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email