Download

Download

Dit weekend, rondom de 21e februari  2016 kunnen we weer een download van “ Zonnenergie” oftewel “ Bronenergie” verwachten.

Je bent misschien nog niet bekomen van de vorige download van rondom de 21e januari en nu staat er alweer een krachtige instroom klaar.

De energie zal indalen via het kruinchakra en naar de het vers geopende Zonnepunt in de borst verder doorstralen.

Vanuit hier gaat dan de verdeling op gang komen van dit licht.

Het flitst door naar de Aardester en verwijdert daar de koorden en programmeringen die niet meer relevant zijn.

Maar het zal ook doorstralen naar de persoonlijke essentie die zo nauw verbonden is met de thymus.

Alweer zoekt deze energie een opening  via de thymus.

Om samen te kunnen smelten met de hoogst bereikte waarde die we zelf hebben opgebouwd.

Elke opening zal een straaltje licht toelaten.

En onze persoonlijke essentie opvullen en doorstralen met het licht uit de Bron.

Snelle beslissers kunnen hierdoor sneller groeien.

Aarzelaars zullen heel veel last krijgen van oude angsten en twijfels die de kop opsteken.

Het is zaak om niet te lang na te denken, maar feitelijk te handelen t.o.v. de keuzes die je maken moet.

Te lang nadenken geeft storingen. Ook omdat we al zolang de tijd hebben gehad om na te denken.

Het innerlijk weten klopt aan de deur van ons hart.

Onze persoonlijke beslissingen kunnen volgen op de momenten dat je zegt “ Ja, ik wil”.

Elke maand rondom de 21e komen de downloads onafgebroken naar ons toe.

De mensheid krijgt hierdoor de kans om vanuit zijn zevenvoudig chakrasysteem door te groeien naar het 13-voudige systeem.

Het activeren van dit systeem is gebaseerd op  persoonlijke frequenties.

Een deel ervan staat collectief geschakeld, maar het grootste deel is gebaseerd op onze persoonlijke groei.

Doorgroeien naar een dertien-voudig chakra systeem betekent dat je meer vanuit het inzicht gaat handelen in plaats vanuit emotie.

Je bekijkt alles als het ware vanuit een hoger perspectief.

Op dit moment beleven we dat het zevenvoudig chakra systeem nog heel veel magnetische waardes in zich draagt.

Met andere woorden: we kunnen nog heel gemakkelijk terug schieten in oude patronen.

En daardoor angst en twijfel voeden i.p.v. loslaten.

Het bungeejumpen tussen de twee systemen in kost heel veel kracht en energie.

Steeds weer moeten we onderzoeken vanuit welk perspectief we denken, voelen en handelen.

Ook zijn er nog mensen om ons heen die vanuit heel lage waardes in het zevenvoudig chakrasysteem leven en zij willen hun wereld niet opgeven.

Daarom is het belangrijk dat we steeds weer onderzoeken waar we zijn met onze energie.

Geef je het lagere aandacht, dan schakelen de links omdraaiende trillingen je terug naar lage frequenties.

Geef je het hogere aandacht dan schakel je rechtsom door naar hogere waardes.

Blijf je heel dicht bij jezelf en durf je de downloads vanuit de bron toe te laten, dan schakel je automatisch door naar het dertien-voudige systeem.

Dit kan niet door denkkracht of hoop gebeuren.

Dit is gebaseerd op gelijkwaardigheid in bereikte energiewaardes binnenin jezelf.

Dat wat je bereikt en stabiliseert vormt de opstap, de activatie en uiteindelijk de samensmelting met het dertien-voudig chakrasysteem.

Waarheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefde, respect zijn de waardes waardoor dit systeem wakker wordt binnen in onze blauwdruk.

De mensheid staat op het punt om massaal door te groeien naar die hogere waardes.

Een aantal zal daadwerkelijk het dertien-voudig systeem opstarten.

Een grote  groep zal in de bovenwaardes van het zevenvoudige systeem terecht komen en er naar gaan leven.

Een andere groep zal nog vast houden aan de onder- waardes in het zevenvoudige chakrasysteem.

Lichtwerkers die uitgezonden zijn naar deze planeet en afgedaald zijn in het kelderbewustzijn van het zeven -voudige chakra systeem, zijn al op grote schaal doorgeschakeld naar de hogere lagen. Nu wordt het belangrijk dat zij weer een enorme stap gaan zetten. Zij kunnen dit nl. heel goed. Als zij maar niet langer luisteren naar de echo’s van het verleden.

Ik spreek de wens uit dat velen van ons zich dit gaan herinneren en geen tijd meer gaan verspillen in de oude wereld energievelden.

Als je eenmaal jezelf herinnert dat je dit kunt, dan  kan ook jij dit jaar een enorme sprong vooruit maken in de tijd.

Voor velen van ons is nl. de nieuwe waarde binnenin het dertienvoudige chakrasysteem een vergeten al bestaande waarde.

Als je door durft te schakelen naar dit weten kan je heel snel die waardes ophalen en integreren in jezelf.

Ik wens je een prettig Zonlichtinstraalweekend toe en groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

13chakras

Print Friendly, PDF & Email