Vervolg Toon 9.

Vervolg Toon 9.
 
We zijn onderweg naar een heftige uitlijning. De datum 6-6 komt in beeld. De datum waarin alles omgekeerd wordt qua intentie voor deze planeet.
Als Toon 9 in het centrum van Toon 6 schiet, komt er vanuit de kern een nieuwe uitlijning tot stand. Toon 9 brengt evenwicht aan in alle verbintenissen die in het Toon 6 veld onevenwichtig zijn geworden. Als je naar de Davidsster kijkt, een eeuwenoud symbool, dan zie je dat het oude Toon 6 veld verbonden is met de driehoek die naar beneden wijst. Toon 9 is echter verbonden met de punt van de driehoek die naar boven wijst.
Als Toon 9 in Toon 6 valt wordt de recht opstaande driehoek geactiveerd. 
Dat betekent dat er een verbinding wordt gemaakt naar het mystieke, maar ook naar het goddelijke.
De mensheid is lange tijd gekluisterd geweest in het veld van de omgekeerde driehoek. De punt leidde naar beneden, waar valse goden en religies tot heiligen werden verklaard en een machtspositie innamen. Nu Toon 9 in het bijna ondoordringbare centrum van Toon 6 valt wordt de rechtopstaande driehoek geactiveerd en wijst de weg weer omhoog naar de echtheid. En als Toon 6 in evenwicht wordt gebracht door Toon 9 verdwijnt de valsheid en illusie. Dan ontstaat er gelijkwaardigheid in de matrixen die met deze geometrische symbolen in verbinding staan. Een “ zo boven, zo beneden” verhaal.
Het is uiterst belangrijk dat de Toon gezet wordt en dat er vanuit het kernpunt van 6 en 9 een innerlijke verbinding tot stand gebracht wordt die in gaat werken op balans en harmonie.
Op 6/6 zullen deze velden zodanig bij elkaar komen dat degenen die in staat zijn om Toon 9 te dragen en uit te zenden, dit gaan realiseren.
Het is al bezig.
We draaien dieper de 6 frequentie in om de wedergeboorte van 9 te kunnen volbrengen.
Het Ikbenpunt in de buik is drager van deze Tonen. In dit gebied zal de wedergeboorte van Toon 9 plaats vinden. Een wederom heftige gebeurtenis voor ons bewustzijn en ook voor onze fysieke gesteldheid.
Veel cellen van ons fysieke lichaam resoneren nog in de echo van Toon 6, een ongelooflijk moeilijk proces om in elke cel van ons fysieke lichaam de verbinding met Toon 9 aan te gaan.
En toch gaat dit ons lukken, met behulp van het Toon acht veld, de energie van levenskracht, goud en zonneschijn, die bezig is om elke vezel van ons bewustzijn te doordringen met zijn innerlijk licht. Met name de Yinpoort in ons bewustzijn heeft het zwaar. Niet op ziele –niveau, maar wel op geestelijk en fysiek niveau. De integratie van Toon 9 in Toon 6 is misschien wel de meest belangrijke ompoling van ons gehele levenswerk.
We gaan het doen: dwars door alle ongemakken en innerlijke pijnecho’s heen gaan wij dit gewoon doen.
Niets kan ons nu nog stoppen.
En als Toon 9 perfekt samenvalt in Toon 6 dan gaan al onze systemen in evenwicht gebracht worden.
Dat heeft natuurlijk tijd nodig.  Maar we hebben tijd.
En forceren niets.
Dat deze krachtsinspanning  zich kan voltrekken is een groot wonder, daar zijn bovenmenselijke krachten voor nodig en die hebben we.
Wanhoop niet.
Laat de echo van Toon 6 waarin je onderdanigheid, angst  en onderworpenheid moet tonen je niet te pakken krijgen. Sta recht op in het oog van de storm, als de man van Vitrivius in zijn levenscirkel en hef je armen hoog op naar de hemel, je voeten  wijdbeens, sterk geankerd in de cirkel zelf.  Zelfs al tol je rond als een hamster in zijn rad, je staat vast en zeker in het nieuwe levenswiel. Draai maar, tol maar, denk niet na, laat het gebeuren.
Het opstarten van de twee kernvelden binnen in de Tonen is immens heftig.
Je kan je duizelig voelen, niet geankerd, bijna wanhopig omdat je denkt geen houvast meer te hebben.
Dat heb je ook even niet, behalve in jezelf. Jouw waarachtigheid, eerlijkheid en essentie is je enige houvast. De GOUDEN jij, die precies weet wat er gebeurt, en waar je naar toe beweegt. Laat Yin zich overgeven aan Yang. En draai weg uit het punt van OUD naar Lichtgevend GOUD.
Tijdens het ronddraaien komen er veel vonken op gang, gouden vonken, opstartvonken.
En dat is nodig want via 7/7 komen we straks uit bij 8/8, de dag van NIEUW. Het licht dat wedergeboren wordt door de Leeuwenpoort.
Lichtgevende manen, de schreeuw van de leeuw, gouden vachten, blikkerende tanden.
Leeuw en Leeuwin die zij aan zij het nieuwe evenwicht zullen bewaken en begeleiden.
Geef niet op, we zijn er bijna.
Houd de 8/8 poort al voor ogen, zie deze poort openstralen als een gouden vlam.
De hemelen zullen op hun grondvesten schudden.
Om hierna door te bewegen naar 9/9, de dag waarop Toon 9 zich volledig overgezet zal hebben in Toon 6 en de samensmelting een feit zal zijn.
Cirkels van Licht zullen weg bewegen uit ons kernpunt in de buik. De toon zal als een steen zijn die in het water gegooid wordt en wijde kringen van licht gaat uitstralen.
Je kan wel aanvoelen dat de oude machten van Toon 6 zich niet zomaar gewonnen geven, dit is een strijd.
Die door hen bevochten wordt en door ons uitgedragen wordt.
We vechten niet, we ZIJN.
Het Gouden Licht in ons, is als een zon die uit de hemel valt en de mensheid beschijnt met waarachtigheid en liefde.
Het doordringt alles tot in de diepste kern en haalt de essentie van Zijn omhoog uit de tijd.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Licht heet
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email