De gebroken spiegel.

De gebroken spiegel.

Sinds we de passage van de laatste volle maan hebben meegemaakt, is er veel veranderd in ons bewustzijn. De oude Yin-frequentie is bijna opgelost. Zij hield in ons oudetijds-lichaam veel patronen in haar bewustzijn vast, die geschakeld stonden aan het pijnlichaam van Moeder Aarde. Ik heb daar al veel over geschreven. Ook ankerde de oude Yin-frequentie onze oude spiegelmatrix. Wat betekent dit? Het is lastig uit te leggen. Maar het komt er op neer dat er al vanaf de bevruchting van de ziele-werkers die gekomen zijn om de aarde door deze transitie heen te helpen een speciale opbouw van zilver licht is geweest. Zilver activeert in ons bewustzijn de zgn. energetische spiegelcellen. Toen de ziele-werkers hun laatste leven van het oude tijdperk in gingen, werden zij sterk verbonden met de innerlijke kern van de maan, waardoor hun zilver levenslang, elke maand versterkt kon worden. Dat alles kon spiegelen wat bezoedeld was geraakt. Zilver is in staat om te zuiveren, maar ook om te vermeerderen. Als zilver eenmaal ontwaakt, verdubbelt het zich steeds weer. We werden geboren met een grotere energetische zilveraanmaak in ons lichaam, dan anderen om ons heen. Dit werd via de meridianen verbonden met het hart en het bloed. Zodat er liefde vanuit de hart door de spiegelcellen kon stromen om deze steeds weer stabiel te krijgen. Het bloed heeft ongelooflijk hard gewerkt om de zuiveringen bij te kunnen benen.

Het zilver heeft een gigantische spiegel in ons bewustzijn gebouwd en reflecteerde voortdurend wat op ons pad kwam. Met andere woorden, dat wat gespiegeld werd sloeg terug op de omgeving en bracht datgene aan het licht dat lang verborgen is gebleven.  Het heeft mensen en situaties aangetrokken die in het licht van de spiegel hun ware aard moesten tonen. Door de kracht van de spiegel bleef niets onder de oppervlakte verscholen liggen en dat was ook de bedoeling. Natuurlijk maakte dit altijd een stroom van “ vuil” licht los, wat door de spiegel naar de binnenkern werd getrokken en daar gezuiverd moest worden. Wij hebben door het bewustzijn heen van zeer velen, terugschakelend tot in de geboortetijd van Atlantis het zilveren licht laten schijnen en alles wat onder de oppervlakte lag omhoog gebracht en gezuiverd. Een intens zwaar karwei. Dat betekent immers dat je een levenslijn kiest waarin veel gespiegeld en omhoog gebracht moet worden. Binnen die levenslijn bevinden zich de zielen die in het verleden niet schoon waren. Die anderen ( ook jou) veel leed hebben berokkend en veel karma hebben opgebouwd in de wereld. Wat doorgegeven werd via het DNA. Door geboren te worden in een familielijn die helemaal teruggaat tot aan de oude poorten van Lemuria, kun je een patriarchaal systeem omhoog spiegelen, laag na laag waar vele dominantiecodes in verwerkt waren.

Vooral de laatste 25 jaar was de trekkracht van de maan door ons heen immens. Met grote zuiverende periodes tot gevolg. Bij de vrouwelijke werkers onder ons ten tijde van de menstruatie ( loslaten van het vuil), wereldwijd door aardbevingen, tsunamis , branden en overstromingen. Veel zielewerkers zijn daar bijna onder bezweken. Met name door het feit dat zij veel hebben moeten verduren in negatieve zin: pesterijen, onderdrukking, misbruik, en ontkenning van wie zij zijn. Vaak hebben zij zeer lage geesten aan moeten trekken. Om dat wat in hen verborgen lag aan het licht te kunnen brengen en te zuiveren.

Die tijd is voorbij.

De spiegel is gebroken. En met de nieuwe fase die aanbreekt gaan we in ons nieuwetijds-lichaam vanaf 8 augustus 2018 nieuwe zilvercellen bouwen. Deze spiegelcellen staan afgestemd op het hogere leven, op dat wat mooi is en rechtvaardig. En hiermee herstellen we in onszelf de spiegelfunctie tot op alle lagen. In elke cel, vooral in ons bloed. Tot diep in ons hart wordt de kern omgepoold. We hoeven niet meer te zuiveren, dat wat aan de oppervlakte ligt en gezien wordt is voor de wereld om op te pakken. Binnen de nieuwe spiegelmatrix gaan we schoonheid en licht vermeerderen, en de nieuwe Yinpositie ondersteunen. Erkenning, liefde, en respect mag groeien in ons diepste zelf. Het is ongelooflijk hoe we door deze fase heen bewegen. Eigenlijk is alles kapot, niets is meer ongeschonden. En toch doen wij hier op aarde iets magisch. We sterven en staan weer op. We hebben geen tijd om echt de aarde te verlaten, onszelf te zuiveren en terug te keren. We zitten met een tijdsbreuklijn. Dan moeten we ouderparen zoeken die gelijkwaardig resoneren aan deze frequenties, die zijn er nog veel te weinig. Dat kost tijd die we niet hebben. Het sterven en opstaan voltrekt zich binnen het aardeleven van nu, en dat is werkelijk een enorm wonder. Besef dat diep in jezelf. En verzorg jezelf. Wees niet ongeduldig, voel de emoties die nu spelen, het is heftig. Je oude zelf, dat levens lang heeft klaar gestaan verlaat het Aardeportaal. De wonden en echo’s van de ondergang van vele tijdperken in zich meedragend.

Waar mag je op letten?

Dat je rust neemt en mensen vermijdt die dominant gedrag vertonen. Deze mensen bevinden zich helaas ook in spirituele groepen. Verlaat patronen, groepen die energie van je af nemen. Je bent nog steeds een ( vaak onbewust) gewild aftapstationnetje. Laat niemand je meer aan het twijfelen brengen en je waardes omlaag trekken. Durf de verbinding met jezelf werkelijk aan te gaan en te voelen wat jij nodig hebt. Dat wat een ander nodig heeft, is niet perse nodig voor jou. Jij hebt zaken nodig die in verbinding staan met de liefdevolle, twinkelende zachtheid van het lemurische kristallijnen veld. Waar de scheppingscodes in verborgen liggen. Veel mensen verbinden zich nog met oud Atlantische gedachtes en geneeswijzen die niet allemaal even goed zijn voor jou . Er zit vaak een hardheid in, die je moeilijk kan uitleggen, maar wel kan voelen. Te veel mentaliteit. Of een te zwakke liefdeskracht die niet diep genoeg gaat voor jou. Kortom: leg je zelf niet uit, verdedig jezelf niet, zie dat wat oprecht is en gemeend. Zet jezelf rechtop in de kracht van ACHT.

De gouden leeuw / leeuwin die in jouw innerlijk je doet ontwaken en je beschermt.

De rosegouden koperen hartegloed die door je meridianen en waterhuishouding stroomt.

De zilveren rivieren die zich verbinden met bloed, lymfe.

Je wordt gedragen en beschermd in een veld van liefdevol licht. Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email