Het Gouden Gen

Het Gouden Gen

Het Gouden Gen.

Bij veel mensen op deze wereld blijkt een verbinding via het DNA met het oude Egypte te bestaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een heel hoog percentage van de westerse bevolking een bepaald gen in zich mee draagt dat nog afstamt van TUT-Ankh-Amon.

“In het Oud Egyptische breekt het nieuw jaar aan tussen 26 juli en 12 augustus. Sirius verschijnt tegelijkertijd met de zon bij het ochtend gloren aan de hemel en een nieuw kosmisch jaar breekt daarmee aan. De energie van overvloed, vruchtbaarheid brak daarmee aan voor de oude Egyptenaren. Omdat dit punt in tijd de markering betekende van de overstromingen van de Nijl die vruchtbare aarde op het land bracht.

In deze periode opent zich de Leeuwenpoort, welke voortkomt uit de oude tijden waarbij de zon in uitlijning stond met de piramiden van Gizeh en de sfinx. Hoewel deze uitlijning door het vervliegen van tijdperken niet meer in 3D in het nu zo is, biedt deze periode energetisch gezien nog altijd een belangrijke energie. De imprint van de Leeuwenpoort is nog altijd op aarde aanwezig en wordt elk jaar opnieuw weer dieper geactiveerd naarmate de frequentie op aarde verhoogd.

Je zou kunnen zeggen dat deze impact van energieën die invloed op ons hebben een ultieme kans zijn om dieper dan ooit te kunnen groeien in herinnering aan wie we Zijn. De Leeuwenpoort is er daarom een van grote kracht, waarmee de controle van ego eigenlijk grip verliest. Deze Toegangspoort helpt het afgescheiden ego te zijn voor wat het bedoeld is te zijn, namelijk het op alle manieren tot uitdrukking brengen van de Ziel.” Bron: Soulstice Risin”

Sinds 2013 zijn de frequenties wereldwijd dusdanig verhoogd, dat het Egyptisch gen in ons, ofwel het Gouden Gen geactiveerd is.

Het betekent dat dit Gen in staat is om licht te absorberen van een hoog gehalte.  Het licht ontvouwt zich door ons DNA heen  en krijgt uitstralingswaarde. In dit licht is een hoog gehalte van inzicht en wijsheid geïntegreerd. De mens die wakker wordt op dit niveau is veel beter in staat om zich te verbinden met zijn zielenwijsheid, bronlicht en begint zich te herinneren waarvoor hij/zij op aarde aanwezig is. Het weefsel dat verbonden is met dit gouden DNA heeft verbindingskracht nodig. Acht-kracht.  Deze is in staat om lemniscaten te bouwen tussen alle cellen in. De maand augustus van dit jaar staat in het teken van de activatie van dit Gen en met de innerlijke kracht die er voor nodig is om het Gen te bekr-achtigen. Via dit Gen komen er miljarden verbindingen tot stand die nodig zijn om geleidingskracht op te bouwen. Alle synapsis in hersen, hart – en buikbrein worden aangezet tot vernieuwing. De energetische gouden hersenbrug neemt de taak op zich om de verdeling tussen linker en rechterhersenhelft beter te verdelen. Hartebreincellen die in het hoofd te ver ontwikkeld zijn worden naar hun eigenlijke domein terug gebracht ( het Hart zelf). Een overdosis hartebrein-cellen in het hersenweefsel betekent altijd dat er terug gegrepen wordt op overlevingspatronen.  Ze mogen terug naar de basis, waar moed en vertrouwen wonen. Ook het buikbrein profiteert hiervan, doordat de verbinding tussen deze drie breinen weer wordt genormaliseerd.

De vernieuwing voltrekt zich  van binnenuit.

Daarbij krijgen we de kans om oude processen nog eens met Leeuwenmoed aan te kijken en hen te verslinden als het nodig is. Ons lichaam is zich constant aan het resetten. Dat is uitermate vermoeiend en brengt ook een innerlijke spanning met zich mee die lijkt op extreme nervositeit. Dat komt omdat het zenuwgestel zich steeds aan moet passen aan de nieuwe waardes.

Daarnaast probeert de oude wereld vat te houden op onze frequenties. Door steeds onrust en paniek te zaaien.  Het is soms erg moeilijk om dit te negeren. De oude waardes in ons staan nog in “vlucht/vecht” stand.  We resoneren nog snel mee met deze waardes. De zielen die in de nieuwe velden zijn overgezet, mogen zich ver weg houden van de oude wereld programma’s.  Ze nemen niet langer deel aan verwarrende processen. Zet een enorme stap vooruit op je gouden tijdslijn en meng je niet in het gewoel tussen de velden in, dat schept verwarring.

Het is chaotisch vlak voor de oversteekvelden ( de oude poorten), het is chaotisch in de oversteekvelden en het is chaotisch net na de oversteek ( nieuwe poorten). Er zit niets anders op dan een reuzen leeuwensprong vooruit te zetten en van afstand naar het gewoel te kijken. Besef dat een echte zielenwerker altijd een stap voor loopt op de wereld. En dit ook blijft doen. Wie energetisch leeft is altijd in beweging. Het energetisch leven stroomt  door. Jezelf vastzetten in andermans levenscirkels is niet aan de orde. We hebben geen tijd te verliezen. De evolutie trekt aan ons, zet ons aan tot het zetten van grote stappen. Het is ook echt prettig om energetisch ver buiten het gewoel van de massa te zijn, het geeft rust. Licht en liefde op de massa afstralen is een mooie optie. Bidden voor de massa is altijd goed. Bemoediging geven ook. Maar doe dit van op afstand. Vermeng je niet met massaenergie, dat maakt je heel onrustig.

Het Gouden Gen straalt open, geeft kracht van binnenuit, repareert datgene wat in het donker is gezet.

Herinner je , of lees nog eens de artikelen die ik geschreven heb over de BA-poorten.

De ziel komt van RA ( De bron) daalt in het leven af en maakt KA aan ( levenskracht die zich vnl. door de nieren heen opbouwt). Als de levenskracht op is verlaat men de Ka-werelden om naar de Ba-velden te gaan. Van daaruit keert men dan terug naar Ra en de cyclus kan opnieuw beginnen. Helaas zijn er in de oude tijden in dit gebied een aantal zwarte meesters er in geslaagd zielen na hun dood de opklimming naar Ra te verhinderen en zijn er miljoenen in de Ba-velden blijven hangen. De kans om zich op te laden aan Ra werd hen ontnomen . Zodoende kwamen deze zielen met steeds minder licht in hun systemen terug naar de wereld en verloor de KA-kracht aan intensiteit en  straling.  Ka-kracht maak je aan door levensvreugde te genereren.  Door creatief te zijn en nieuwe plannen te ontwikkelen die op vooruitgang en liefdevolle passie zijn ge-ent.  De laatste eeuwen was de Ka-kracht tijdens het leven eigenlijk  niet verschoonde BA-energie. Men was niet opgeladen, maakte weinig levensvreugde aan, stond constant in het “overlevingsprincipe” op wacht. Men kon gemakkelijker onderworpen worden, zielen verloren hun herinneringen en werden lethargisch.  Alsof men op oude brandstof steeds dezelfde routes moest rijden en niet meer vooruit kwam. De wereld stond “on hold”.  Ons lichtstelsel werd steeds donkerder, DNA-strengen doofden uit. Het gouden Gen kwam in een comateuze toestand terecht. De astrale poortwachtersstelsels breidden zich razendsnel uit en zetten alles op slot.

Het is een machtig mooi gegeven dat het Gouden Gen terug ontwaakt en dat we in staat zijn om dit Gen in ons mee te dragen en te versterken.

Dat is een heilige opdracht. De opstart is een feit. Dit Gouden licht zal door alle velden van hoog en laag astraal  leven stralen. Het verwarmt onze zielen.  We mogen nu beseffen dat de evolutie van de aarde in een stroomversnelling wordt gebracht. Wij zijn de gouden sleutels van deze tijd. Door nieuwe Ka-kracht aan te maken, geven we de wereld de ziele-olie om door te starten naar een ander tijdperk. De Ba-fase loopt ten einde. Vele Ba-poorten zijn ontruimd, de heilige route naar Ra is veilig gesteld. Vanaf nu kan iedere ziel die dit wil zich opladen na zijn dood aan de Bron. Onze zielengroep doet dit nu al, tijdens het leven zelf. We zijn opgestaan uit de dood. Dat is wat er bedoeld werd in de bijbel toen er werd aangekondigd dat  de herrijzenis uit de dood voor alle mensen mogelijk gemaakt zou worden. Ba-leven kan weer bezield leven worden. Ka-kracht staat klaar. Er  wordt zodoende een natuurlijke orde hersteld die duizenden jaren verstoord is geweest.

Oeroude poorten in het wereldbewustzijn schuiven open, de wereld draait door.

De Paradijspoort in  Irak is hersteld.

Via de Ka-poort in Egypte, in uitlijning met de  de vlakte van Gizeh stroomt er helder goudgeel RA- licht de wereld in. In Syrië (onder Damascus ) zit de uitlijning met de  Ba-poort  die door  de zwarte machten in beheer gehouden werd. Geen wonder dus, dat hier op de valreep van de tijd zo een heftige strijd is ontstaan.  Maar de poort is ontruimd en vrijgemaakt. Het is geen afleidingsgebied naar laag astrale velden meer. Er worden nog werkzaamheden uitgevoerd. Maar de heilige, gouden trap omhoog naar de Bronvelden is ontsloten.

De gouden stad, beter bekend als Het Gouden Jeruzalem ( tussenstation tussen hemel en aarde hoog boven Israel, Jordanië) is weer bereikbaar en  zet de poorten wijd open om miljoenen zielen te kunnen herbergen. Hier brengen veel zielen de eerste tijd na hun overlijden door, voordat de volgende stap omhoog ( via de zingende gouden piramidevelden ) naar Ra gezet kan worden.  Juist die weg was afgeblokt.   Initiaties op alle lagen voltrekken zich op grote schaal. Het is werkelijk een wonder.

In een hemelsbrede strook van een paar duizend kilometer waarin zich Egypte, Israel, Jordanië ,Syrië, Irak, Iran zich bevinden zitten een aantal belangrijke Bronpoorten vlak bij elkaar.

Let dus niet al te erg op transformatieverschijnselen, ook al zijn ze soms nog lastig en heftig. Laat de vreugde in je hart toe, dat dit wonder zich voltrokken heeft en dat jij er bij was om dit wonder te ontsluiten.

Vecht als een leeuw/leeuwin om je zwaktes te overwinnen.

Sta op, recht je rug, steek je borst vooruit en laat de trots uit je ogen stralen.

 

Ik  groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email