EVA.

EVA.

 

We bevinden ons weer in de aanloop naar Pinksteren. Dit jaar komt er een speciale zegening vanuit de kosmos naar de aarde

De Heilige Vlam van EVA wordt geïnitieerd.

De Eeuwigdurende Vrouwelijke Ademhaling verbindt zich weer met de wereld.

Dit betekent dat er in onze diepste kern – in het Yinvat in de buik – een prachtige goudoranje vlam opstart.De vlam draait spiraalsgewijs door onze chakra’s heen, maar schiet ook loodrecht door onze pranabuis omhoog , dwars door de gouden hersenbrug.  Op ons hoofd komt een vurige tong te staan. Een vlam. En deze vlam staat symbool voor de vrouwelijke energiestemMet Pinksteren daalt er vanuit de hemel een energiestraal af en deze zal zich verbinden met de vlam op ons hoofd. De Godinnenkracht van alle tijden is hieraan gekoppeld.

Als deze integratie een feit is wordt de vlam door alle chakrapoorten heen gebracht en diep in onze Aardester als een heilig moment verankerd.

Wat betekent dit voor ons en de wereld?

Voor  ons betekent het dat er door ons gehele bewustzijn een lichtvlam opstart -verbonden met het hart – die op alle lagen van onderwerping nogmaals haar licht laat schijnen. Daardoor start er een grote uitzuivering op, die vooral in het bekkengebied voelbaar kan zijn. Ten eerste door de “kickstart” van dit licht  ( bij nieuwe tijdszielen) en ten tweede vanwege het feit dat deze kickstart ook oude waardes meteen op wil ruimen ( bij oudetijdszielen).  Maar de kickstart op zich veroorzaakt pijn in het bekken, in de botgedeeltes en/of in de spieren, en met name in de gewrichtsgedeeltes.

Als onze innerlijke waardes boven de 50% liggen en de terugkoppeling van liefdeslicht vanuit de Hartepoort naar de Ikbenpoort een feit is, activeert deze stroom van hartslicht een warme gloed. Het koper uit de Hartepoort wordt door de aanmaak van sterrenlicht in ons Perineum-centrum gekoppeld aan de goudkracht van de nieuwe Yang-frequentie.

Deze gaat er onmiddellijk voor zorgen dat dit liefdevolle, heilig licht zich in onze matrix kan installeren. Goud geleidt heel sterk en is sinds vorig jaar al bezig om de waardes in ons bewustzijn op te trekken naar een hoger niveau.

Als onze matrix goed “aan” staat en de Pinkstervlam geïnitieerd is, zullen de vlammen vanuit ons bewustzijn de matrix van de wereld gaan voeden. De EVA-vlam begint aan een grote uitademing, die door de hele wereld voelbaar zal worden. Heilige plaatsen zullen de vlam aanvaarden en vermeerderen. Energiepoorten worden uitgezuiverd en ontdaan van smetten.  Kijk naar wat er al gebeurde met de matrix van mannelijke dominantie onder de Notre Dame. Notre Dame staat voor “Onze Dame’ , de godinnenkracht, een europees instroompunt van geboortelicht. EVA wordt wakker en de wereld zal het weten. Op zielsniveau zullen de vlammen in onze aura’s spontaan opflakkeren als er een energie in de buurt komt die niet respectvol handelt.  We kunnen  de vlammen bewust hoog aan zetten als we zelf een negatieve beïnvloeding bemerken in de persoonlijke sfeer. Maar op zielsniveau kunnen we dit niet zelf regelen, dat doet de Moeder-Godin frequentie zelf. Het kan dus gebeuren dat je jezelf heel warm voelt worden, bloedheet zelfs en vaak ook s nachts, als de kracht van de maan op dit alles inwerkt. Een onderliggende energiestroom op onze planeet is heel boos. Alle vormen van onderwerping die geleidt hebben tot de ondergang van EVA, oftewel de vrouwelijke geboorte-energie oftewel de scheppingskracht leiden naar dit Vuurpunt. En hiermee wordt de stem van Yin wakker. En deze zal zich laten horen.  Dat wordt alweer een woelige tijd voor de wereld, want de meeste van deze stemmen zullen zich laten horen in de NU-tijd hier op aarde.

We hebben op de achtergrond keihard gewerkt om de oud astrale poorten van onderwerping te sluiten, om de poortwachtersmatrixen die hieraan gekoppeld waren te ontmantelen. Alles speelt zich af in het Hier en Nu, met wat schimmige astrale werelden hier nog om heen. Maar de lagen van Zwart die zo diep konden inwerken op alles zijn weg. En wat nog niet weg is, gaat nog weg. Zoals jullie weten heeft het duistere web nog een paar oude aansluitingspunten  op aarde ,waar een ongelooflijke strijd tussen licht en duisternis gaande is. O.a. In Syrie en Mali.

Het is niet voor niets dat ik schrijf dat we weg moeten bewegen van de energie van drama en vooral ook van de zielen die dit drama in onze matrix in stand hielden door hun gedrag.

Op dit punt in onze ontwikkeling gaat het om echtheid, om loyaliteit en respect. We hebben geen tijd meer om aandacht te besteden aan “ON-licht”. Dat is ook te gevaarlijk. Zeker nu alles zich afspeelt in het Hier en Nu. En de kwaadaardigen onder ons niets na zullen laten om de zuiveraars van de planeet aan te vallen.  Zielenwerkers MOETEN weg uit dit strijdgewoel. Het is zelfs geen mogen meer, maar MOETEN. We lopen groot gevaar als we ons in lagere dimensionale tijdstrillingen blijven begeven, of ons omringen door mensen die niet hoog genoeg zijn afgestemd. Hun bewustzijn dient als poort voor de lagere ordes en hierdoorheen kunnen zielenwerkers geraakt worden.

We hebben al een paar jaar de kans gekregen om deze zuivering aan te gaan. Kijk maar eens goed om je heen wat er overgebleven is in vriendschappen, relaties en familieverbindingen. Als het goed is heb je geluisterd naar je innerlijke stem en begrijp je ook waarom je al deze zielen los moest laten, als ze je al niet zelf weg duwden. Dat is voorbestemd. Dat is ons lot. We mogen niet langer verbonden zijn met energiecirkels waar saboteurs, voormalige onderwerpers en beulen van de oude tijd aan verbonden waren.  We zijn ze kwijt, voor altijd. De zielenwerkers die diep afgedaald zijn om in opdracht van de hogere Bron de Yin-poorten te herstellen, moeten weg uit deze taakstelling. Je kan hier niet emotioneel naar kijken, maar professioneel. Veel van wat we deden in dit leven was functioneel in dienst van het Grote Plan.  Geboren worden in familielijnen, die ver terug gaan in de geschiedenis van de planeet.  Waardoor we in kaart konden brengen waar de Eva-energie ontkracht is, waar geboorterechten geschonden werden en onderwerping aan het EGO een alledaags fenomeen is geworden. We zijn energetisch afgedaald in zeer duistere bolwerken, in heel gevaarlijke energielijnen en tijden en dankzij de bescherming van ons innerlijk licht en onze gidsen hebben we dat ook overleefd.

We zijn afgedaald naar de Matrix van het Paradijs, waar EVA door verraad uitgestoten werd en Adam zichzelf begon te verheerlijken.

De slang is ontmanteld, en de stilgelegde Kundalini stroomt weer. EVA keert terug in de Poort van Oorsprong, met opgeheven hoofd en tomeloze kracht. Waardoor de vrouwelijke energiestromen kunnen inwerken op het Grote Geheel. En van hieruit begint de nieuwe wereldorde zich op te bouwen. Dat is Pinksteren 2019. De terugkeer van Eva, en de Godinmoeder die zich opnieuw verbindt met de Aardemoeder. Een heilig verbond.

Niets is belangrijker dan dat. De toekomst van onze planeet kan hierdoor gewaarborgd worden en daardoor kan onze planeet weer fungeren als geboorteplaneet voor de vele werelden die nog in de scheppingsvelden klaar liggen.

De zwarte slang die een paar jaar gelden wegschoot uit ons Perineumgebied, heeft niet alleen ons sterrendeeltje ( Antimonium)  bevrijdt, maar ook EVA. En Eva is direct op de achtergrond begonnen om ons Yin-vat te herscheppen. En dat is gelukt. Het oude Yinvat is weg, het nieuwe Yin-vat is geboren. Lees artikelen die ik hierover geschreven heb vanaf 2016 nog eens terug en je ziet dat er een logische opbouw in alles aanwezig is tot aan dit punt. ( Van zilver naar goud, Het merkteken van de zwarte slang, Het Grondpatroon, De Blauwe vlam, Verrijking en andere artikelen die de opmaat vormen naar dit proces.)

Lees deze stukken met je hart, dat is de sleutel om er in te raken, de werkelijkheid te doorgronden, de echtheid te voelen. Dan zie je ook meteen dat het vrouwelijke aspect van de wereld te belangrijk is om in de vergeetput te laten zitten. Dan zie je ook dat al je moeite, je commitments, het tegen de logica in gaan van alles en je gedrevenheid ergens vandaan gekomen zijn.

Die kwamen voort uit het verbond dat je ziel met Moeder Aarde en de Kosmische MoederZiel gesloten heeft. Om de energie van de vrouwelijke geboortekracht te helpen herstellen. Daarom kan je niet langer tijd en energie steken in dat wat deze kracht ondermijnt, niet respecteert en het niet belangrijk genoeg vindt om voor te vechten.

De maand Juni 2019 wordt de maand van de definitieve ontmanteling van de luciferische codes die op 666 geschakeld staan. Precies drie jaar nadat we begonnen zijn om deze codes om te keren. We hebben er een 999 formule van gemaakt. Een eindigheid, waardoor er een nieuwe tijd kan ontstaan. Ik denk dat er maar weinig mensen op aarde leven die ten volle begrijpen kunnen wat dit allemaal betekent. Ik heb altijd geweten wat er op het spel stond en ben door alle lagen van duister en licht getrokken om dit punt te ontsteken. Ik heb me daar vaak eenzaam in gevoeld, omdat er maar zo weinig mensen bleken te zijn die  echt loyaal zijn aan het Leven. Vrienden die verraders bleken, scheppers die vernielers werden, EGOtrippers die zichzelf belangrijker vonden en o zo spiritueel bezig waren, maar kleinzieligen bleken te zijn. Ik heb hen gekend, doorgrond,  gelezen en de codes ontmanteld die tegen het plan in werkten. En ben alsmaar verder gereisd in dit energetische evolutieplan. Vaak wist ik niet waarom en hoe, maar ik luisterde altijd naar mijn EVA-stem, die de weg wist in dit bizarre verhaal.

Lieve mensen, ik weet zeker dat er onder jullie die dit lezen ook mensen zoals ik bij zijn.

En ik ken jullie pijn, jullie verdriet en jullie moedeloosheid heel goed. Maar ik ken ook jullie zielen en weet dat het licht hierin nooit uitgedoofd is en ik hoop dat jullie de moed vinden de EVA-vlam brandende te houden. Denk niet meer aan wat geweest is. De wereldpijn in het Auralichaam van EVA is onze pijn geworden en we hebben keihard gewerkt -2000 jaar – lang om deze pijnen op te zoeken en hen te transformeren. Denk niet aan verloren vriendschappen, velen van hen bleken uiteindelijk een rol gespeeld te hebben in het verraad aan EVA en daardoor ook aan jou. Kijk niet meer om. De Heilige Vlam brandt en de paradijspoort zal open gaan. Wij zijn de dragers van die vlam en ondanks alle tegenwerking brandt deze helderder als nooit tevoren. Het is gelukt. We hebben het volbracht. Pasen 2019: Het is volbracht. Pinksteren 2019: de stem van EVA spreekt.

Een heilige gelofte is ingelost en dat is belangrijker dan al het andere.

Probeer dit te voelen in je Heilig Hartcentrum en doorgrond de waarheid. Wees trots op jezelf en besef dat het niet jouw verlies was , is en nooit zal worden.

Ik bedank iedereen die het mij in dit leven mogelijk heeft gemaakt om mijn werk te doen en die de energie aangeleverd heeft om de verborgen punten te vinden in de matrixen.

Ik hoop dat iedereen die het nodig vond om in het hoofdstuk verraad door te blijven resoneren, alsnog wakker wordt en dit in gaat zien. Maar ik laat de uitkomst los.

Ik wens iedereen die mijn pad in de oude wereld gekruist heeft het allerbeste toe en kijk verlangend uit naar degenen die ik in de nieuwe wereldtijd ontmoeten mag.

Toen ik twee jaar geleden, na het breken van de oudetijds-lijnen in augustus 2017 bijna stierf heb ik ingezien dat de energie die er nu nog over is niet meer besteed gaat worden aan mensen die mijn liefde zien als rendement op hun toekomst.  Ik had alles gegeven voor en aan het proces en het was OP.  Ik heb daar nooit een woord over geschreven, omdat ik niet wilde dat ook dit negatief uitgelegd  zou worden door de kritische massa.

Maar dat ik nog leef is een groot wonder. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Daar is echt goddelijke interventie in aanwezig geweest. Elke cel, elke verbinding zowel op fysiek als energetisch niveau heeft zich terug op moeten bouwen, en ik werk daar tot op de dag van vandaag keihard aan.  Ik ben de weinigen die mij gesteund hebben in dit proces  heel dankbaar dat zij mij hebben gezien in mijn menselijke zwakte en hun liefde daarin hebben verweven.  Ik wens iedereen die mij hierin in de steek gelaten heeft ( ondanks mooie beloftes) het allerbeste toe, maar mijn leven scheidt zich van die van hen.  Ik wil iedereen bedanken die zo trouw de groepssessies is blijven bezoeken, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. Dankzij ons harde werken is er een wereldwijd lichtnetwerk geboren van EVA-licht, van helend-liefdeslicht.

Ik spreek de wens uit dat bij elke aanraking die er in het verleden is geweest een sprankje liefde in duistere harten is blijven branden.

En ik hoop dat ik velen van jullie mag ontmoeten in mijn leven, op persoonlijk vlak, in de praktijk, in de groepssessies en individuele sessies. Er is nog veel werk te doen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet

 

 

Print Friendly, PDF & Email