De Isis toonladder.

De Isis toonladder.

 

 

Alle frequenties in de kosmos en op aarde bestaan uit geluid. Sommige tonen zijn hoorbaar, velen van hen niet.

Elke planetaire constellatie heeft zijn eigen toon. Waarbij iedere planeet een bepaalde toon uitzend. Bewoonde planeten zenden andere tonen uit dan niet bewoonde. Maar iedere stroming op welke planeet dan ook, elk gesteente, elke vorm van leven bestaat bij de gratie van de grondtoon van de planeet zelf en produceert ook zelf een klank..

Onze planeet heeft ook een grondtoon. Deze toon staat in verbinding met de planeten die in ons lichtstelsel aanwezig zijn. Zij stemmen zich voortdurend op elkaar af. Elk lichtstelsel staat op zijn beurt  weer in verbinding met andere lichtstelsels en deze door de kosmos heen meanderende tonen houden elkaar in balans.

Wij weten allemaal dat de gezonde verhouding naar universele energie niet klopt op onze planeet. Door voortdurende toonverschuivingen is onze grondtoon langzaam verzwakt geraakt. De aarde heeft lange tijd een te zwakke grondtoon uitgezonden. Sinds de ceremonie begin dit jaar in Australië is er echter een belangrijke kosmische verbinding herstelt. Daardoor kan er via deze verbinding nieuw universeel licht binnen komen in onze planeet. Dit licht ademt een andere toonsoort uit. En als deze toonsoort binnen dringt in het aardebewustzijn, komt er vanzelf een “ afstemming” op gang. Alle toonsoorten die op deze planeet aanwezig waren, worden anders afgestemd en ingezet. Daardoor komt er logischerwijs een algehele reset op gang. De aarde wordt door de kosmos langzaam maar zeker afgestemd op zijn  “ nieuwe “ toon. Eerst en vooral moeten deze tonen dan door Moeder aarde zelf herkend en aanvaard worden. Dat is in Januari al gebeurd en vanaf dat moment zijn de grote verschuivingen in gang gezet. Wij mensen hebben dit aan den lijve ondervonden en ook de kans gekregen om in een algehele lockdown onszelf te resetten. Ik heb jullie steeds gewezen op het belang van je eigen rust hierin.

We zijn er in geslaagd om bepaalde Toon -grondpoorten te openen. O.a. die in de piramides van Cheops. Binnen in de kern van de grote piramide bevind zich een klankportaal. Door grote aardverschuivingen( de laatste vanwege een meteorieten inslag een paar 1000 jaar voor Christus) is dit portaal geïmplodeerd. In oude tijden konden de piramides zingen. Zij verbonden zich met de grondtoon van de planeet, en met de universele toon van de kosmos. De schachten die in de piramides ingebouwd waren fungeerden dan als een soort “orgelpijpen”. De tonen zongen en dansten door de schachten heen en kwamen in zgn. klankkamers terecht. Deze kamers waren zodanig gebouwd dat zij de verschillende toonsoorten die geproduceerd werden in octaven konden groeperen. Men gebruikte daar bepaalde steensoorten voor die de klanken ook goed konden versterken o.a. graniet. Maar uiteraard werden er ook andere steensoorten gebruikt. Lemonkwarts is een goede toonverdeler. In veel Egyptische bouwwerken bijv. werd lemonkwarts gebruikt om een zuivere toon in het bouwwerk te kunnen waarborgen. De meteoriet inslag veroorzaakte zo’n geluidsexplosie dat het hele portaal ontwricht is geraakt.

Tijdens de laatste zonnewende zijn we er in geslaagd om het klankportaal in de grote piramide terug in lijn te brengen met de universele toonportalen. Er is een nieuwe octaaf opgestart binnen in het Octaven veld dat al bestond. Dit is dus een toegevoegde waarde, niet een bestaande waarde.  Dat betekent dat er via dit klankportaal tonen in de leylijnen ingebracht worden die volledig nieuw zijn in het huidige aardeveld. Vanuit de Grote piramide lopen er verbindingen o.a. naar Stonehenge in Engeland. Er gaat dus de komende tijd van alles veranderen in alle aardse portalen.

De Grote Piramide staat ondergronds in verbinding met vele piramides, overal ter wereld. De meesten van hen zijn nog niet ontdekt.  Zij  liggen ook vaak onder water.

Niet alle piramides hebben ingebouwde schachten. Maar degenen die dit wel hebben, verzorgen vaak de trilling in een bepaald gebied, waarbij de omringende piramides “ mee zingen” in dit geheel. Elke piramide bezit een klankkern die mee resoneert met de Hoofdkern in de Piramide met de “ orgelpijpen”.

Het belangrijke nieuws aan het feit dat de Toonklank in de Piramide van Cheops is geactiveerd  bestaat er uit dat de Isis toonladder opgewekt en aangevuld is. De opwekkende toon die nodig is om leven te scheppen. Vruchtbaarheid te creëren. Het nieuwe geboren te laten worden.

Energetisch gezien herrijst Isis uit haar eigen as. Dit is een metafoor voor de klank die ontwaakt. Deze klank is nauw verwant aan de Eva-Toon. Zij horen bij elkaar en horen dus bij de grondtoon van de planeet. Elke octaaf dat kloppend is zorgt er voor dat de grondtoon van de planeet bijgesteld wordt.

Energetisch gezien schuiven de energieplaten die nodig zijn om deze toon te kunnen opwekken en uitdragen weer terug op hun plaats. Dat gaat zich langzaam aan door de hele wereld voltrekken. Dat dit kan zonder dat de aarde zal vergaan is een wonder. Want feitelijk gezien moeten alle coördinaten die nu bekend zijn verschuiven. Dat gaat natuurlijk niet in een oogwenk, daar is zodanig tijd voor nodig dat de aarde wel in beroering kan komen, maar niet vergaat.

De mensen die nu op aarde zijn, die deze frequenties kunnen dragen worden   opgeroepen om sterk te staan in zichzelf.  Zij moeten niet letten op de toon overstijgende frustratieklanken van de wereld. Een verschuivende wereld maakt vreselijk veel herrie, dat horen we op dagelijkse basis van de mensheid om ons heen. Verbind je er niet mee, verbind jezelf met de Isistoon. Deze wervelt binnen in het bekken en lijnt jou uit in de nieuwe planetaire grondtoon. Hoe meer mensen deze grondtoon dragen, hoe beter de verschuivingen zich zullen voltrekken. Er hangt dus veel af van de op aarde bewust levende mens. Hoe deze zich kan verbinden met de nieuwe Eva-toon, binnenin de algehele setting van de aardse planetaire grondtoon.

We werken er aan om de piramides en steencirkels overal ter wereld weer te laten zingen.In een volgend artikel zal ik beschrijven hoe dit in Engeland al aan het gebeuren is.

Als de aarde terug uitlijnt in het Isis octaaf, en opnieuw begint te zingen, dan veranderen we ook de klankportalen van de planeten om ons heen. Dan komt er  een nieuw evenwicht in ons sterrenstelsel tot stand.Dan kunnen alle planeten inwerken op onze systemen, zonder dat er iets te veel overheerst. Zodat de mineralen en ertsen in ons bewustzijn zich herschikken in nieuwe rasters. En er meer goud door onze mineraal aderen kan stromen.  Want goud verzorgt de algehele levenskracht in alles wat op een planeet kan en mag leven. Nu is die balans niet goed en hebben we veel last van verschuivende conjuncties. Dan kan bijv. ons ijzergehalte ( dat verzorgt wordt door planeet Mars) zodanig aangeraakt worden dat we boos en opstandig, zelfs vernietigend kunnen worden.  Of dat het lood dat via Saturnus verzorgd wordt ons veel te zwaar en flegmatiek maakt.  Het tin dat door Jupiter verzorgd wordt oververhit raakt , zodat we gefrustreerd uit ons dak gaan om niks.

De aarde zit vol mineraal lagen, en dat is niet voor niets.  Deze werken versterkend en klankverzorgend in alles door.  De planeten die ons omringen zijn onze verzorgers en niet onze vijanden. Zij willen ons helpen afstemmen op de hoogste kwaliteit van leven. Zo is er vanaf februari tot  eind mei via Venus al een ultieme, verzorgende reset geweest op het koper in ons.  Koper is nodig voor het hart en de baarmoeder. Zij mogen liefde versterken en baren. Onze koperhuishouding was volledig in de war. De liefde in ons totaal verzwakt en amper levensvatbaar.

Voelen jullie wat ik bedoel?

Hoe hard het nodig is dat de Isistoon niet alleen onze planeet helpt herstellen, maar ons hele lichtstelsel terug gaat inweven in  de kosmische toonladder van vervulling?

Dit  is groots.

De echte toonsoort in de kosmos is van een zo’n onbeschrijflijke harmonische schoonheid en klank dat er geen woorden te vinden zijn om dit te beschrijven.

Een artikel is te ”klein” om dit alles te duiden. Daarom bied ik ook de kans om aan te sluiten bij de online soulmeetings. Hier ga ik veel dieper op deze verschijnselen in dan in een artikel en tegelijkertijd bouwen we altijd een herstel module in.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en je krijgt vanzelf bericht over tijd en data. Ook staat dit vermeld op de website.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email