Het levenswiel

Het levenswiel
 
Op dit moment is de aarde bezig aan haar grootste  Ascentiesprong ooit.
Vele zielen zijn sinds 21 augustus 2017 door enorme processen heen gegaan.
De frequenties op de planeet veranderen. De uitlijningen brengen verschuivingen op gang in de gehele matrix van ons zonnestelsel. Alles beweegt van en door elkaar heen.
De laatste 2000 jaar zijn hierin zeer bepalend geweest. Met de geboorte/opstart van het Christusbewustzijn is alle energie die zich op de planeet bevindt ingekapseld geweest in een geleiachtige laag van licht. Deze capsule zorgde er voor dat er binnen de matrix van de laatste 2000 jaar  aanrakingen en voorbereidingen op gang gebracht zijn naar het Hart van de capsule zelf. Naar de kern van het Rad van Karma.
Binnenin de capsule speelde zich het aardse leven af, maar ook het astrale leven.
De duizenden die op aarde geboren werden bewogen zich van leven naar dood en andersom binnen dit tijdsconcept.
Het Rad van Karma draaide binnenin de capsule voortdurend door en bracht aktie en reactie in verbinding met elkaar.
Men daalde af naar de kern van de tijd en bewoog weer omhoog naar de levenslijnen die klaar stonden. Enerzijds speelde dit zich lineair af, omdat de levenslijnen van vele zielen gewoon door gingen in evolutie. Anderzijds is er voor de zielewerkers van deze tijd gewerkt aan het doorbreken van de lineaire structuren.
Zielen die al voorbij dit proces waren en voorbij hun karma, zijn terug ingeplant binnen de tijdslagen van de capsule, in het Rad. Om de opstapeling van Karmagif te doorbreken en om te zetten naar bewustzijn. Zo trachtten zij de handelingen van alle zielen op aarde binnen in dit rad te veranderen, tot bewustzijn te brengen. Ook wilden zij de energie van Licht en Liefde binnenin dit rad terug brengen, zodat er inzicht en pulserend levensweefsel geboren kon worden. Zij  hebben alle poorten en verbindingen binnenin het Rad, binnenin de capsule in kaart gebracht. Zij zijn geboren in familielijnen met ingewikkelde geschiedenispatronen. En binnen deze historie hebben zij de “fouten” in het menselijk DNA bestudeerd.
Door zelf een verbinding aan te gaan met dit DNA kon men diep afdalen in de tijd. En de pijnpunten aanraken met schoon licht.
Zo kon het gebeuren dat binnen deze tijdscapsule de mensheid zich  verder ontwikkelde, maar dat de zielewerkers  inbraken in deze structuren om binnenin  de karmapatronen verschuivingen/veranderingen aan te kunnen brengen.
Moeilijk te begrijpen als je zelf geen zielewerker bent. 
Ben je dit wel, dan begrijp je dit ook.
Stel je voor dat er van buiten af zielewezens ingebracht zijn binnen een tijdcyclus, en dat deze wezens hermetisch geseald binnenin de capsule verblijven, zij kunnen er niet meer uit.  Zij bewegen mee met de menselijke wezens die in deze tijden leven,  over de levenstrappen van geboorte en dood. Van levenslijn naar levenslijn,  ook binnen de astrale werelden. Deze wezens hebben  zich voor  2000 jaar verbonden aan de  cyclussen binnen het Rad van Karma. Zij bewogen mee met de levens en stervensprocessen tot in alle lagen van het bewustzijn, ook astraal.
Die 2000 jaar waren nodig om de aardse verandering op gang te krijgen.
De deuren van de tijdscapsule zijn pas sinds 21 augustus 2017 weer opengesteld.
Het bewustzijn van de zielewerker  heeft zich met moeite en krachtsinspanning door deze deur heen geperst.
Na de doorgang, alle koorden en verbindingen los makend, die hem/haar zouden kunnen terug trekken in de tijdscapsule.
Zo kun je met een beetje fantasie jezelf voorstellen dat de beslotenheid van de capsule, waarbinnen de energiewaarden naar een hoger niveau zijn gebracht doorbroken is.
Alsof je een ronde bal kan waarnemen, immens groot, 2000 jaar in zich bevattend.
Het licht binnenin  het Rad van Karma in de Capsule werd groter, sterker en begon  te vonken en te sproeien. Het rad  ( ontdaan van zwaarte)ging steeds sneller draaien. Het werd een vurig, lichtend wiel van kracht en het slingerde de eerste  groep zielewerkers naar de gesealde buitenlaag  van de capsule. Vanaf 2012 heeft het rad de eerste groep Ascentiegolvers door alle lagen van densiteit heen geslingerd. Hen steeds dichter bij de buitenste rand van de capsule brengend. En nu is de deur geopend, van binnenuit zijn zij naar buiten geslingerd, als een lichtend vonkje zielevuur. Dat zo helder brandde, dat het de tijdscode doorbroken heeft. . Hun  vurig spoor  in de wand werd een deur, een poort, en door al deze deuren schijnt nu het licht naar buiten..
De zielewerkers kunnen er weer uit en zijn vrij.
Binnenin de capsule zindert en beweegt het. Er gebeurt veel. Vanaf 21 december 2017 komt de tweede Ascentiegolf op gang.
Hopelijk zullen er de komende 12 jaar vele zielen door de tijdspoorten naar buiten komen. Als hun licht sterk genoeg is gaat dit vanzelf.
De Eerste Golvers staan klaar om hen te begeleiden en te bemoedigen.
De Aarde zit middenin een enorm geboorteproces.
Er komen barensweeën en vruchtwaterstormen.
De komende 12 jaar staan in het teken van de geboorte van het Licht en de terugkeer van het Levende Leven op Aarde.
Iedere ziel die door de Poort heen is, die door de baarmoeder van de tijd naar buiten wordt gebracht, ofwel door het rad naar buiten wordt geslingerd, zal niet meer in staat zijn te leven volgens de oude patronen.
Men wil vooruitgang zien, meer respect, nieuwe waardes die gestoeld zijn op Liefde.
Het is een ongelooflijke beweging die op komst is.
En deze is niet meer te stoppen.
De Moederziel van de Aarde baart dag na dag lichtwezens uit de diepte van haar schoot.
De meesten bevinden zich momenteel in het  geboortekanaal zelf. 
Miljoenen zitten hier nog in.
Een aantal zijn er al door heen.
De Zielewerkers van het eerste uur.
Zij kunnen de velen die door het geboortekanaal heen naar buiten komen de weg wijzen naar het Lichtende Land van hun Ziel.
De Aarde schudt en trilt. De baarmoeder van het diepste leven zelf brengt allen omhoog naar  het Licht.
Werk dit niet tegen, glijdt zo soepel mogelijk door het kanaal en kijk niet hoe anderen dit doen.
Moeder Aarde heeft zo lang gewacht en nu is het DE tijd voor haar om alle levende zielen die op Aarde zijn, binnen het karmawiel  over te zetten naar hun  nieuwe Zelven.  Om de Aarde heen zweven miljoenen lichtwezens van allerlei aard. Zij helpen ons en Moeder Aarde om deze grootste bevalling ooit in te leiden en te begeleiden.
De cyclus is doorbroken, het Rad van Karma is veel van zijn oude kracht en zwaarte kwijt.
Het Rad wordt lichter en lichter en zal sneller gaan draaien in een veelvoud van schitterende kleuren. Geen Karmawiel, maar een Levenswiel.  Een  vreugdevolle scheppende formule , die leven voort gaat brengen  in vele vormen en gradaties.
Alle zielen van goede wil hebben hun  intenties, hun gebeden, hun liefde in het Rad geplaatst.
Geen kwaad ter wereld of daar aan voorbij kan dit proces meer stoppen.
 
Natuurlijk plaats ik als kanttekening dat veel hiervan niet direct door aardse ogen waargenomen kan worden, het is een zielsproces in de diepste lagen van ons bewustzijn. Daar voltrekt zich dit.
Maar Ik hoop dat je vertrouwen hierin zo groot is ,dat je kunt waarnemen en invoelen wat het betekent. Voor  ons, de mensheid en al het leven dat in verbinding met ons Lichtstelsel staat.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
Print Friendly, PDF & Email