6-6-2018.

6-6-2018.

We zitten nu midden in het veranderlijke proces waarin we boventoon 9 in ondertoon 6 gaan plaatsen. Alle kernpunten in onze etherische lichamen gaan aansluiten op de hoogste klank die haalbaar is in iemands bewustzijn. Dat wil zeggen dat miljoenen zielen – levend op aarde als wel in de astrale werelden – een toonverandering ondergaan. Iedere ziel die nu betrokken is bij het aarde-leven wordt hierdoor aangetrild. Heel veel zielen worden “opgewaardeerd” in een hogere toonsoort. Daar valt niet aan te ontsnappen. Het collectief bewustzijn van ons lichtstelsel produceert een klankveld, waarin ieder wezen zijn eigen toonkleur zoekt. Dat betekent dat er veel processen doorbroken gaan worden. Koorden trillen los, velden lossen op en veel programma’s van de oude wereld vallen uit elkaar. In de maand juni zal toon 9 triomferen, in de zin van: “luidkeels klinken door alle velden van bewustzijn.” Hierdoor zullen er verschuivingen optreden binnen in het collectief. Oude toonrasters worden ontmanteld. De Poorten die deze toonrasters ankerden trillen los. Zij zullen daardoor ontgrendelen, en allen die in de matrix van deze Poorten vastzaten de kans bieden om het “ hogerop” te gaan zoeken. Hierdoor lossen oude pijnlichamen, die aan de oude toonrasters vastzaten in het Totaalbewustzijn van de planeet op. Hun moleculaire structuur wordt losgetrild en zij vallen uit elkaar. Dat is goed, want dat zou kunnen betekenen dat vele zielen zich niet meer aan deze oude energielichamen hoeven te binden. Het betekent ook dat oude structuren die op illusies, onwaarachtigheden of dogma waren gestoeld uit elkaar vallen. Daardoor raken veel machtige schaduwzielen hun grip op de mensheid kwijt. Met andere woorden: Het Luciferische netwerk breekt. Binnenin het Luciferische netwerk zijn de verhoudingen altijd gebaseerd op macht en onmacht. Onderdanigheid en overheersing. Echte liefde vindt je hier bijna niet. Liefdeloosheid regeert en zaait angst en verwarring. Nu het eindelijk zo ver is dat de Luciferische 666-klankportalen zichzelf opheffen zal dat ook verwarring geven. Veel zielen schieten los uit hun ankering en raken innerlijk de weg kwijt. Ego-leiders in welke geleding van het aardse leven ook zullen wanhopig trachten deze zielen aan zich te binden, zij zullen de weg, de waarheid en het leven pretenderen te kennen. Waardoor velen er misschien toch nog in slagen “ dolende” zielen aan zich te binden. Daarom mogen we er voor zorgen dat Jubeltoon 9 luid en duidelijk klinkt., alles overstemmend wat ego-luciferisch resoneert. Toon 9 helpt ons de brug te bouwen waarlangs allen mogen verder trekken naar de nieuwe gebieden.

Energetisch is deze verhuizing in volle gang gezet. Al vanaf 2013 zijn we hier naar toe aan het werken. Dat betekent ook dat er in het lichtlichaam van vele zielenwerkers oude etherische lichamen afbrokkelen, of al afgebrokkeld zijn. Lichamen die zij nodig hebben gehad om in de oudetijds-portalen af te kunnen dalen en hun werk te kunnen doen. Dat is heel heftig. Tijdens het leven van elke zielenwerker op aarde trillen de oude aansluitingsvelden los en lossen de schaduwlichamen op. Dat geeft soms een diep, pijnlijk gevoel. Hoe raar dit ook klinkt. Want je zou zeggen: het is goed om hiervan verlost te zijn. En toch is het losmaken en weghalen van deze lichamen qua pijn vergelijkbaar met een amputatie, er is nog lang een fantoompijn voelbaar. Die pijn zit meestal op diepe, emotionele lagen. Lagen waarin een zielenwerker de pijnen van vele zielen heeft gevoeld en heeft helpen transformeren. Bij elk oudetijds-lichaam dat verdwijnt, vindt er zo een scheuring plaats. Diep wonden, oude echo’s, heel veel verdriet en pijn worden voelbaar. Soms tot op het ondraaglijke af. En dat maakt het werk van een echte zielenwerker ook zo moeilijk. Om door deze processen heen te kunnen gaan moet je oneindig sterk zijn en je niet af laten leiden door alles wat er gezegd en gedaan wordt om je heen. Vooral in het ego-oordeel van veel zielen wordt dit aangegrepen om een stervende oudetijds-ziel te verhinderen om tot wederopstanding te komen.

Zo zijn we laag na laag vanuit de toon 6-velden en hun aansluitingen, naar toon 7 en toon acht gegaan. In de jaren die achter ons liggen zijn we door de lagen van deze morfogenetische Toonvelden getrokken en we hebben hen vanuit de kern veranderd. Het valt niet meer te stoppen. De velden zijn veranderd van binnen uit en samen met onze oude energielichamen sterven zij af. Zelfs de blauwdrukken hiervan worden gewist en omgepoold. Kosmisch gezien zijn straks die velden weg, en draagt de mensheid niet langer deze ankerkoorden in zich mee. Het heeft nog tijd nodig. Want zielen die van Toon min 6 naar Toon min 4 verhuizen zijn nog altijd niet daar waar ze heen moeten gaan. Tegelijkertijd echter zullen er zoveel zielen door de kern van Toon min 6 trekken en deze ompolen naar Toon plus 6, dat de andere klankvelden weldra zullen volgen. Het is belangrijk dat ons nieuwe weten gestoeld is op dit fenomeen. Velen beginnen pas onderaan de toonladder van Toon plus 6. Maar de zielenwerkers die de laatste jaren versneld door deze metamorfose -processen zijn gegaan, zullen Toon 9 uitstralen tot in alle geledingen van het aardse leven. Daarom vraag ik hen die dit herkennen en innerlijk weten om in de hoogste toonsoort te staan van de zielstoonladder. Blijf niet hangen in octaven lager dan deze toonsoort, let niet op lichamelijke ongemakken en geestelijke pijnen. Maak je los van je kleine IK. Verhef je harte- stem en zing uit volle borst de klanken van verandering en heling de wereld in. Al je energiecellen zullen meetrillen en zichzelf verheffen naar de hoogst haalbare vorm. Van daaruit komt ook voor jou de genezing op gang die de echo’s van de oude DNA-cellen zullen doen los trillen en verwijderen. Je zingt jezelf de nieuwe velden in. De Jubeltoon weerklinkt tot in alle lagen van leven. Het gaat ons lukken, geef niet op. Blijf bij jouw waarheid en omzeil elke onwaarachtigheid die zich aan je toont. JIJ bent nodig, zoals JIJ bent. Je oude Zelven zijn bijna weg. Je nieuwe gouden Zelf zal geankerd worden rondom 8-8-2018. Geloof in jezelf. Je weet. Je grondtoon is Liefde, Liefde en nog eens Liefde. Iedereen die zich hier tegen afzet, dit aanvalt of veroordeelt ziet jou niet. Ziet de Liefde niet.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Waarachtigheid heet.

Print Friendly, PDF & Email