Het heilig huwelijk.

Het heilig huwelijk.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Pinksteren staat symbool voor bezieling, begeestering. In deze fase wordt alles geïnitieerd wat het hogere licht vertegenwoordigd. En hoe hoger de mensheid in trilling gaat resoneren, hoe meer begeestering er plaats vindt.

Dit jaar voltrekt zich het heilig huwelijk van het mannelijk en vrouwelijke principe op een heel diepe laag.

Op Galactisch niveau zijn we samengesmolten met het Licht van de Grote Centrale Maanvelden. Het licht vanuit deze velden is weer verbonden met onze zielsharten en kan ons verrijken met levend, voedzaam scheppingslicht. Het is een eeuwigheid geleden dat dit licht op natuurlijke wijze met ons verbonden was. Zo lang, dat we ons het bestaan van de Maanvelden niet eens meer konden herinneren. Terwijl we juist dit licht zo hard nodig hebben om het weefsel van de schepping te kunnen herstellen en vernieuwen. Die vernieuwing heeft dus lang op zich laten wachten. Maar eindelijk resoneren we weer mee met dit pad van licht, dat dwars door alle galactische afstemmingen heen loopt. Dat betekent dat dit licht op haar weg door de kosmos ook allerlei andere universa bezoekt. Het verzamelt tijdens het passeren de mooiste trillingen, moleculen en atomen. Die op hun beurt weer ingezet worden om nieuwe delen van de schepping te creëren of bestaande delen te voeden met het voor hun noodzakelijke licht en werkkracht.

Via deze stroom komt het wordingslicht overal in de kosmos en kan het samen werken met het dragende, ankerende licht van de Grote Centrale Zon.

Op bepaalde cruciale punten smelt het Moederlicht dan samen met het Vaderlicht en dit geeft altijd enorme beweging in de kosmos te zien. Van daaruit wordt het geboortelicht gevormd dat inwerkt op alle lichtstelsels die er bestaan. Omdat wij als collectief terug aansluiten op de Moedervormkrachten, kunnen we ook beter gebruik maken van de Vaderdraagkracht. Deze twee elementen worden in dit Pinksterweekend tot een heilige formule samen gebracht en zullen in verbondenheid met elkaar ons hele wezen doorstralen. We hebben er lange tijd naar toe gewerkt. Een lang en moeilijk pad, dat veel obstakels heeft gekend.

In ons bewustzijn voelde dat aan als een enorm gemis. Heimwee naar het Moederlicht kent vele vormen. De drive om dit licht terug werkzaam te krijgen ook. Voor dit doel zijn momenteel veel originele sterrenzielen op aarde aanwezig, geïncarneerd in een menselijk lichaam. De laatste 2000 jaar hebben deze zielen niet aflatend gewerkt aan het zuiveren, omvormen van het oude Moederlichaam van ons collectieve veld. Dit lichaam zat vol littekens, pijnen en emoties. Het transformeren van deze pijnen is voor velen van ons een bekend fenomeen.

Na het transformeren  kwam het werken aan het herstel. En met dit herstel zijn we nu bezig. Dat kan omdat we alle coördinaten en aansluitingen  van onze planeet in relatie tot de astrale werelden in kaart hebben gebracht en via onze innerlijke weg hebben doorgegeven aan de galactische Federatie. Elke astrale wereld was verbonden met portalen. In die portalen zaten codes en trillingen die hoe dieper men kwam hoe zwaarder de kracht hierin werd. De enorme uitwas aan astrale werelden en bijbehorende portalen trok op den duur het hele lichtstelsel naar beneden en uit het lood. We hebben zeer recent de diepste portalen terug gevonden en in kaart gebracht. Deze zijn sinds Pasen doorspoeld met helder galactisch licht en dankzij dit fenomeen is er vandaar uit een grote uittocht begonnen van zielen en wezens die daar lange tijd het beheer hadden of vastgezet waren. Een grote stroom van vastgezet licht, is losgekomen. Sinds Pasen zijn we veel van dit moeraslicht in ons bewustzijn aan het omzetten. De zielsdelen van alle wezens worden opgevangen door de Galactische Federatie. Velen van hen worden overgezet naar speciaal voor dit doel gecreëerde quarantainevelden. Zij moeten daar naar toe gebracht worden om in een herbezinningsprogramma te worden onder gebracht. Op een ander niveau worden opvangstations gebouwd voor getraumatiseerde zielsdelen die hier hun heling gaan krijgen. Weer een ander deel van deze wezens integreert in de op aarde levende mens die genoeg licht in zich mee draagt om dit in zichzelf om te kunnen polen naar een hogere vibratie.  Een klein deel sluit aan op het aardse leven, omdat de mensheid hier zijn lessen nog uit te leren heeft.

Het is dus een heel groot  astraal uitzuiveringsprogramma dat nu draait. Vanaf Pasen heeft dit in het bewustzijn van elke op aarde levende mens triggerpoints geactiveerd die zich aan het uitwerken zijn naar alle richtingen. Je kan dus zelf ook geconfronteerd worden met wisselende emoties, dieptes en hoogtes, onstabiele dagen, een zenuwgestel dat in de war is en zich weer reset. Vooral vanuit het Yin-veld komen nog veel oude trauma’s omhoog, die we de tijd moeten geven om verwerkt te mogen worden. Hoe ouder je zielsgesteldheid is hoe meer kans je hebt op deze verschijnselen. Laat hen door je heen spoelen, stel jezelf geen vragen, laat de stroom moeraswater die bij deze uitzuivering behoort passeren. We krijgen hierbij hulp van de nieuwe maanlichtstroom die  aan het indalen is. Juist omdat deze indaalt krijg je te maken met een cel-uitzuivering op heel diep niveau. Maar tegelijkertijd verschoont dit licht ook je cellen. Het werkt via je waterhuishouding, je lymfe, je spieren, je bloedstroom.  Het dringt door tot in de vergeten hoekjes en verschoont jouw energetische waterhuishouding tot in je botten. Heftig maar ook mooi.

En omdat dit jaar met Pinksteren zich het heilig huwelijk tussen Yin en Yang  voltrekt, en de vader-moederenergie op een heel diepe laag samensmelt in ons wezen is dit een heilig, heftig moment. De universele stromingen dalen in en versmelten, het sacrament van dit huwelijk leidt straks tot de geboorte van heel wat nieuwe bewustzijnscellen in ons aura’s. Prachtig. Dit is bezieling, begeestering. Hee emotioneel, vreugdevol en verdrietig tegelijkertijd. Het raakt aan alles wat in jou leeft en het raakt vooral de diepe pijnen in je zielshart aan. Het laat je voelen dat jouw mens-zijn weliswaar beperkt is misschien, maar dat in jou de portalen zich openen waardoor het vader/moederlicht onbelemmerd kan binnen stromen. De Paas-Pinkstertijd is qua omzettingen in de portalen van de aarde nog nooit zo groot geweest. En we zijn bezig met het ontsluiten van het diepste punt. HET punt waar het moederlicht is vastgezet en afgeleid van de natuurlijke scheppingswegen, waardoor er in plaats van schoonheid lelijkheid geboren werd. We zijn aanwezig in deze tijd om dit recht te zetten, dan doen we ook. Met hart en ziel, met huid en haar, met overgave. En dat er in dit spannende moment beroering heerst op aarde is helaas niet te vermijden. De lelijkheid word aangeraakt en drijft als schuim op de tijd van Nu. Een reden te meer om er voor te zorgen dat al die lelijkheid geen aanhechting meer kan vinden in de laag afgestemde portalen. Dat de weg naar “beneden” wordt afgeblokt en dat er maar één weg over blijft…….het pad naar de toekomst. Want vandaag begint er via het sacrament van het heilig huwelijk een nieuwe weg voor de mensheid zichtbaar te worden,. En wij zijn hier om deze weg te ankeren, te doorstralen met licht en liefde. De duiven van vrede en bewustzijn dalen in ons bewustzijn in. Ze vliegen uit ons weg naar alle richtingen en geven aan dat de hoop van leven door dit sacrament bezegeld is.

Water (Yin) en vuur (Yang) werken samen om alles weg te branden en door te spoelen wat niet meer past bij deze TIJD.

Een heftig samengaan van vele tijdswegen die samensmelten in een nieuw geboortepunt.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email