De matrix van het Hart.

De matrix van het Hart.
 
 
Jaren lang hebben we gewerkt aan het ophalen van de kracht van Eigenwaarde.
Eigenliefde, Eigenheid.  Allemaal eigenschappen die ons ervan doordrongen hebben dat het belangrijk is om een unieke identiteit  te mogen bezitten. Niet omdat we een Eenling willen zijn, maar omdat onze Eigenheid binnen de Eenheid aanvullend en verbindend werkt. Iedere Eenling kan daardoor een unieke eigenschap toevoegen aan het collectief, met geheel eigen ideeën en creaties, die allemaal op elkaar afgestemd kunnen worden zonder dat hier jaloezie of strijd mee gemoeid is. Een vanzelfsprekende waardering voor het Lichtende leven in ieder van ons. Waar niemand machtiger is dan de ander. En we van elkaar leren en daardoor steeds meer groeien.
Het oude tijdperk heeft helaas met zich meegebracht dat juist die eigenheid is onderschept en ontkracht.  Deze tijd bracht mensen voort met koude harten, die er alles aan deden om anderen ook in de kou te zetten en over hen te heersen.
De koude tijd is een ongelooflijke bezoeking geweest voor alle lichtzielen die de warmte en daardoor de liefde hoog in hun vaandel meedroegen.
Er voltrok zich een alchemistisch proces. De lichtende deeltjes in hun bewustzijn werden keer op keer aangevallen en beurs gemaakt. Dit veroorzaakte  op den duur kortsluiting in de circuits van alle levende wezens die hieraan onderworpen zijn geweest.
Het hart slaagde er  steeds minder in de juiste koperdeeltjes aan te maken, de woede of frustratie zorgde er voor dat er veel te veel tindeeltjes massaal werden aangemaakt. Waardoor de hartecircuits en hersencircuits oververhit raakten en explodeerden.  Met het uitdoven van de passievlam en de intrede van de angst en frustratie werd de mens in de koude tijd gebracht en hierin verankerd. Er werd veel brons gevormd, waardoor de mensenzielen aanpasbaar werden gemaakt aan de vormkracht van de koude tijd.
 
HET IJZER BEVORDERT AGRESSIVITEIT EN MOED; 
HET KOPER BEWERKT VERBINTENISSEN EN ONTVANKELIJKHEID; 
HET ZILVER REFLECTEERT DE VERBORGEN ACTIVITEIT; 
HET LOOD VERSTERKT DE VORM; 
HET KWIK GELEIDT 
EN HET TIN RANGSCHIKT. 
 
Hoe meer lood en ijzer er in de energetische matrix wordt aangemaakt, hoe vaster de vorm wordt verankerd in zijn mal.
En men verzwaart, letterlijk. Deze zware materie heeft de aarde letterlijk omlaag getrokken en buiten de rangschikking van de hogere planetaire ordes gebracht.
Nu we weer op de omvormende kracht van het Antimonium kunnen rekenen, kan de warmte van het hart toegang krijgen tot de heilige aanmaak plaats van Licht in het Perineumcentrum.
Dit betekent dat als de verbinding heel is , er weer warme metaaldeeltjes aangemaakt kunnen worden.
Hoe meer de mens zich verheft en gelooft in zijn eigenheid en creativiteit, hoe meer energetische lichtdeeltjes hij/zij aanmaakt.
 
De vlam van eigenwaarde, gebaseerd op de 8-kracht, zet systemen in werking die door de gehele matrix van ons bewustzijn warmtedeeltjes gaan aanmaken.
De roze gouden vlam gloeit op en zorgt er voor dat alle min-deeltjes omgesmeed worden tot plusdeeltjes van hoge kwaliteit.
Zo kunnen we langzaam maar zeker, de blauwdruk van zelfbewustZIJN herstellen en er in gaan wonen.
Op fysiek astraal niveau verdwijnt de koude uit onze aura en komt er een zacht roze-goud pulserende gloed tevoorschijn, die elke dag aan uitstraling wint.
Als we met behulp van de blauwe vlam de temperatuur nog hoger krijgen, en de roze vlam doorschiet naar de blauwe versie, komt er een kracht op gang die je kan vergelijken  met solderen of lassen.
Het oude materiaal wordt zachter gemaakt en omgesmolten, in een later stadium zorgt de blauwe vlam er voor dat de lasverbindingen tussen het astrale en het etherische lichaam worden hersteld.
Met name bij de milt en leverpoorten worden er heel wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hier zit nl de belangrijkste  koppelpoort naar het etherische lichaam.
En als deze verbindingen weer samensmelten, past de nieuwe hartenblauwdruk die nu geboren wordt in veel aardse zielen weer in de grotere blauwdruk van het etherische veld.
Uiteraard is hier een zeer precaire verbindingsstof voor nodig. Dat is een heel fijn afgestemd materiaal dat uit koper, tin, zilver  en andere energetische metaaldeeltjes bestaat, dat vanzelf aangemaakt wordt in de Thymus en het Perineumcentrum als de balans hierin hersteld is.
Deze aanmaak is sinds 2-2-2 van start gegaan op grote schaal.
De twee volle manen  van januari 2018 hebben de aanmaak van lichtzilver bevorderd.
Ook het Venushartekoper wordt de komende maanden flink opgepoetst en vermeerderd.
Het Antimonium zorgt er voor dat deze deeltjes naar hun hoogste waardes worden omgepoold.
De zonnevlecht maakt meer gouddeeltjes aan en goud heeft de eigenschap zich nergens specifiek mee  te bemoeien, het blijft gewoon zichzelf in de meest stralende vorm. Daardoor is het de beste transporteur bij uitstek. Het goud brengt de lichtmetaaldeeltjes daar naar toe, waar het nodig is. En tegelijkertijd brengt het goud met zijn stralende warmteliefde ordening aan in de deeltjes zelf. Het goud brengt alle lichtdeeltjes terug naar de oorspronkelijke vorm, omdat het goud hen in zichzelf verheft en hen bewust maakt van hun eigenheid en lichtfrequentie.
Zo is er een werking op gang gebracht in ons, die de aanmaak van warmte deeltjes bevordert, er is een vervoerssysteem geboren dat de deeltjes naar hun plaats brengt. Er is een omvormer  ingebouwd die de deeltjes kan samenvoegen en optrekken naar hun hoogste niveau. En er is een mogelijkheid geboren om de blauwdruk van het Hart terug inpasbaar te maken in de blauwdruk van het Totaal.
Als je dit voor je durft te zien, dan besef je ook hoe immens waardevol deze tijd is en hoe belangrijk het is dat je jezelf niet meer omlaag laat trekken door de wereld en zijn negativiteit in welke vorm dan ook. Doe afstand van zaken die omlaag trekkend werken, wat en wie het ook is. Niets is belangrijker dan dat de matrix van het Hart zich herstellen kan en de frequentie van Liefde weer uitgezonden kan worden tot in alle uithoeken van onze tijd.
De schaduwwereld is daar bang voor en zal steeds proberen, in alsmaar wisselende vormen om onze aandacht naar zich toe te trekken.
Maar als de stroom van Liefde op gang komt en wij deze Liefde laten afstralen op het leven zelf, dan is er geen mogelijkheid tot verlaging meer.
De komende drie maanden is het DOOR-schakeltijd. Nieuwe circuits worden wakker, verbindingen ontstaan tussen de circuits in. Liefde en Eigenwaarde is het materiaal dat nodig is om “Soldeersel” te maken. Passie is nodig om het aan elkaar smelten van de verbindingen te bevorderen. Het is een Heilige tijd. Waarin we niet zoveel moeten nadenken. 
Hierdoorheen flakkert het lila-violette vuur. Zuiverend, een ring van bescherming om ons heen leggend. Elke zwakke kracht omzettend naar basiskwaliteit..
Herken je Eigenheid, jouw toegevoegde waarde, jouw warmte, liefde en licht.
Jij bent nodig als een fakkel van Licht in deze donkere tijd.
We maken een einde aan de kou.
En brengen het Licht terug in de wereld.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet
Print Friendly, PDF & Email