Licht en duisternis

Licht en duisternis

Vandaag vindt er een totale zonsverduistering plaats.

Dit betekent altijd dat er diep ingewerkt gaat worden op de blauwdrukpatronen die er van oudsher ontstaan zijn.

6 juni 2013 ( 6-6-6) is de aanraking  van het LICHT tot in de kern van het Luciferische  patroon aangekomen.

Vanaf dat moment is de omkering begonnen in de wereld.

Het Licht dat tot diep in het celbewustzijn van de Lucifercode is geflitst, heeft een cruciale ommekeer tot stand gebracht.

Dit betekende dat de macht die op een bepaalde frequentie zat gebroken is.

De Lucifercode kan niet langer gevoed worden met gelijke frequenties en zijn macht uitbouwen.

Dit is een spectaculair moment geweest in tijd en ruimte.

Dat was 200 jaar geleden DE reden waarom we afdaalden in de blauwdruk van de planeet.

Om deze code een halt toe te roepen en deze om te keren.

Door er in af te dalen kan de verbinding tot stand komen en kan er een transformatie aangebracht worden.

Duizenden lichtwerkers overal in de wereld hebben “ lichtjaren” van hun tijd gegeven om deze code te ontmoeten en er op hun manier een transformatie in aan te brengen.

De koorden van macht die aan deze code vast zaten begonnen te knappen.

As de  collectieve lichtfrequentie van het bewustzijn van onze planeet boven de 50% uitkomt, dan kan dit gebeuren.

Sinds die tijd vinden er allerlei verschuivingen plaats.

Ieder zoekt hierin zijn plaats.

Als er koorden knappen, dan gaat de grote verhuizing beginnen.

Er zijn nog enkele plaatsen waar de bolwerken van de Lucifercode houvast vinden in gedachtetrillingen van mensen.

Zo proberen zij wanhopig om de koorden vast te zetten en hen te bewaken met hun leven.

Zo komt het ook dat er mensen naar die plaatsen toetrekken , omdat ze de frequentie van die koorden voelen en mee willen helpen om de Code vast te houden.

Miljoenen anderen echter, nemen de gelegenheid te baat om te ontsnappen aan die CODE.

Ze vluchten. Ze gaan weg en zijn onderweg naar een nieuwe bestemming.

Niet zozeer op aarde, alhoewel dat voor hen de zichtbare wanhoop is die zij proberen te verlaten.

Meer nog zijn ze onderweg in het Land van de Ziel.

Op energetisch niveau gaan er nl grensgebieden open die voor hen lange tijd afgesloten zijn geweest.

Portalen die eeuwen lang stand hielden en de kooirasters vast hielden brokkelen af.

En hoe meer koorden er knappen hoe meer vrije ruimtes er komen.

Miljoenen zielen kunnen eindelijk ontsnappen aan een dwangbeleid.

Hun zielspad is afgesneden geweest.

Zij keerden steeds terug binnen dezelfde omstandigheden.

Zij leefden in cirkels.

Hun bewustzijn kon er niet uit.

En binnenin die cirkels zorgden zij alsmaar voor nageslacht, zodat er steeds meer zielen bij kwamen die geen kant op konden.

Daarom zijn er eigenlijk nu veel te veel mensen op aarde, die al lang weg hadden moeten zijn.

Die via het pad van de ziel, kosmisch gezien al voorbij het Aarde portaal een andere toekomst hadden kunnen formeren.

Vandaag gaan de downloads diep de Aardenetwerken in.

Nog meer koorden gaan knappen.

De oude patronen worden tot in hun diepste zelf aangeraakt.

En MOETEN veranderen.

Waardoor de blauwdruk van de Waarheid maar vooral van de Vrijheid geboren kan worden.

Zodat er een doorschuiving plaats kan vinden op alle lagen.

Miljoenen zielen gaan de Vrijheid tegemoet.

Ook al lijkt dat met aardse ogen gezien er totaal niet op.

Toch is het zo.

Deze tijd is zo belangrijk.

De grote Ommekeer wordt zichtbaar.

Ook de keuzes die er vervolgens gemaakt worden.

De mensheid krijgt een grote test te doorstaan.

De blauwdruk van Leven laat zich voelen. Om de Dood te overstijgen.

De emotionele dood.

De liefdesdood.

De doodsheid in het leven zelf.

Vandaag 9-3-9 gaat er een portaal in de kosmos open.

Heftige trillingen dalen af.

Door ons heen, door de koorden van de wereld heen.

Door alle blauwdrukken heen.

Eindelijk…het kan.

De blauwdruk van het Levende Leven wordt aangetrild.

En zal met Pasen zijn bestaansrecht opeisen.

Geïnitieerd worden in de harten van vele mensen op aarde.

We staan op uit de dood en herrijzen in de kracht van het nieuwe licht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email