De Leeuwenpoort.

De Leeuwenpoort.

Bloedmaan juli 2018.

We maken ons op voor een intense periode.

Er wordt veel geschreven over de Bloedmaan van 27/28 juli 2018.

Wikipedia zegt er dit over:

Volledige maansverduistering.

Een volledige of totale maansverduistering doet zich voor wanneer de maan door de kernschaduw (umbra) van de aarde gaat. Tijdens een maansverduistering wordt de maan nooit helemaal donker. Een geringe hoeveelheid zonlicht bereikt door de aardatmosfeer nog de maan. Omdat dit licht terugkaatst naar de aarde is de maan tijdens een volledige verduistering toch zichtbaar vanaf de aarde. Door Rayleighverstrooiing in de aardatmosfeer krijgt dit licht een rode kleur. Datzelfde verschijnsel treedt op bij een zonsopgang of zonsondergang, waarbij de hemel een rode kleur krijgt. Door dat rode licht ziet de maan tijdens een maansverduistering er roodachtig uit. Dit wordt een bloedmaan genoemd.[1] De rood gekleurde maan is alleen tijdens een totale maansverduistering waar te nemen, omdat bij een gedeeltelijke maansverduistering het verlichte deel van de maan de hemel nog te veel verlicht. 

De rode kleur varieert afhankelijk van de hoeveelheid stof in de atmosfeer. Kort na een vulkaanuitbarsting zal de maan er tijdens een verduistering anders uitzien.

 

De eclips bereikt zijn hoogtepunt om 22.22 uur .

Dat is geen toeval. Het getal 2 staat in verbinding met Vertrouwen. 4 maal 2 is 8. Het getal van verbinding.

Door de speciale trilling die de kosmische manen door heel het  Universum in verbinding met elkaar  – waar dan ook aanwezig – uitzenden, komt er een speciale frequentie door de energetische poort van de maan onze wereld binnen. We hebben de energie van Vertrouwen hard nodig.

Deze trilling trekt alle vormkracht naar zich toe en maakt er nulpuntenergie van.

Alle energie in onze waterstofmoleculen trekken zich terug in volledige Ebstand.

Even voelen we alle frequenties naar onze diepste lagen toetrekken en dat zorgt er voor dat vele gevoelens open en bloot op de kust van ons bewustzijn komen te liggen. Heel heftig. Maar wel handig, want dat zorgt er voor dat je kan besluiten welke gevoelens/verbindingen en emoties je voor altijd los wilt gaan laten.

Veel ziele-werkers verlaten nu energetisch voorgoed “de oude Tijd”.

Dat  zorgt er voor dat alle koorden en verbindingen op onze planeet aangetrild worden en zich moeten herschikken.

De nieuwe Yinfrequentie is hard aan het werk om verbindingen die er werkelijk niet meer toe doen, los te laten.

Tot diep in de  buik (Yinpoort ) wordt dit gevoeld.

Dat wat niet meer dient, ofwel gebaseerd is op onbalans en disharmonie wordt los getrild. We bewegen weg van de emotiewateren van de oude tijd. We staan aan de kustlijn en kijken naar wat we zien. Wat ligt er allemaal open om ons heen? Waar doen we bewust afstand van? Wat nemen we niet meer mee in de aankomende vloedgolf van de nieuwe tijd? Maak de keuzes sterk en waarachtig. Kijk niet meer om. Dat wat niet meegaat, is nu niet in staat om harmonie te scheppen en blijft dus achter. Dat geldt ook voor relaties, familiebanden, woonplek en werk. Dat voelt soms pijnlijk aan, maar we voelen de echo van de  pijn die we hier al geruime tijd over voelen. Dat is niet nieuw, maar nu pijnlijk duidelijk.

We scheuren ons los, worden weggeduwd van de open zee. En dat is goed, want daar zwemmen de astrale emotiewezens in nare gedaantes van velen die we kennen en achterlaten. Daar zoeken de  astrale roofwezens naar hun prooien om te kunnen verslinden, daar zwemmen de astrale parasieten die de nieuwe energie voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Ik zeg het even dramatisch..maar als je dit voor je durft te zien, dan heb je ook geen enkel verlangen meer om je in die zee te begeven. Dan stuur je liefdevol licht in die zee en daarna draai jij je om. Doe dit heel bewust. Keer je rug naar de oude frequenties en voel je bevrijd.

Even is het dan stil in ons. Leeg. De Ebstand in onze waterhuishouding roert zich niet. Het water rust.  Je kan jezelf er in waarnemen, het water is zo glad als een spiegel. Kijk goed naar jezelf en stuur Liefde en Licht naar je spiegelbeeld. Geniet van dit beeld.  En straks, als de frequenties van de Leeuwenpoort ( 8 augustus) en de komende nieuwe maanstand ( 11 augustus) zich gaan roeren….dan komt het water in beweging.

Het gaat golven en klotsen en maakt zich klaar om een vloedgolf van nieuw  licht te gaan aanmaken. De nieuwe Yin-frequentie staat  straks rechtovereind in die klotsende beweging. Het Moederlicht herrijst, Ma wordt wakker en bestuurt de golven die Yang oftewel Pa in beweging brengt. Kijk haar staan, ze staat klaar om al haar kinderen in die golven mee te sturen, als surfers op de bewegingen van de tijd.

De Venus in ons, – de Aphrodite – heeft krachtige frequenties gebouwd die straks als dolfijnen door de golven meebuitelen.

Op het strand zul je gouden Yangleeuwen zien staan,  met vurige manen, die in de vormkracht van het ACHT-enswaardige licht, brullend bescherming bieden.

Er lopen Yinleeuwen heen en weer, heen en weer, schuddend met hun koppen, grommend en grauwend van pure extase.

De Leeuwen zullen paren op het strand en in het struikgewas welpjes baren, die straks als de nieuwe tijd ontwaakt mee gaan naar de harte -fauna van ons nieuwe leven. Speels en blij.

Wat een tijd lieve mensen. Blijf dicht bij jezelf, twijfel niet, denk niet te veel na. Je kan je gedachten er momenteel niet om heen wikkelen. Het gebeurt.

Ik wens jullie een M-( acht)ige, Pr(acht)ige  transitie toe.

En groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email