6-6-2020.

6-6-2020.

 

Het is vandaag 7 jaar geleden dat we op 6 -6-2013 (6-6-6) begonnen zijn aan de definitieve ontsleuteling van deze alom aanwezige codering.De 6-poort, die ongelooflijk op slot zat is toen langzaam geopend.  De jarenlange opruimwerkzaamheden op energetisch niveau die nodig waren rondom deze poort hebben gewerkt. Als er een 6-6-6 frequentie ontstaat dan creëer je nl. een 9-veld. 3 maal 6 is 18, 1 plus 8 is 9.  Negen zet de setting klaar voor een nieuw begin. Tegelijkertijd houdt dit eindigheid in voor allerlei processen. Het negenvoudige principe is nodig om een scheppingsproces op gang te brengen, hierin ontmoeten alle getallen, structuren en geometrische principes  elkaar in gelijkwaardigheid. We hebben dit principe nodig om een opstartformule te creëren.

Vanaf de datum in 2013 zijn we elk jaar op die dag doorgeschakeld naar een ander scheppingsgetal. In 2014 werd het een 1, in 2015 een 2, in 2016 een 3, in 2017 een 4, in 2018 een 5, in 2019 een 6, en vandaag komen we uit op een 7. Dat houdt in dat we in 2022 weer een 666-portaal tegenkomen. Dat dus op zijn beurt automatisch een 9-krachtsveld schept. Een voorwaarde om tot een doorstart te komen.

In de achterliggende jaren is er enorm hard gewerkt achter de schermen van het wereldbewustzijn om diep door te dringen in de 666 code om het slot dat hierop zat te doorgronden. De 666-code heeft te maken met de vrije wil. Want eigenlijk is die code een 3-6-9 trilling. Deze drie getallen scheppen met elkaar een vrij energieveld, dat aan het hart gekoppeld is en aan de vrije wil. Ga je de 6-codering blokkeren, dan kan de vrije energie niet doorstromen en via het hart geen scheppende frequentie opbouwen,Daardoor wordt de vrije wil aan banden gelegd, de Yin-frequentie het zwijgen opgelegd en stopt het alsmaar  zichzelf vernieuwende, scheppende leven.

Op de aarde is deze trilling ongelooflijk dominant geworden, vandaar dat we er ook duistere krachten aan zijn gaan verbinden. Wat niet geheel en al onterecht is, want het is inderdaad het Onlicht dat de 6-code aan zich heeft verbonden door middel van tirannie en onderwerping. Ongelooflijk veel leed is er hierdoor ontstaan. Geheel ingaand tegen de oorspronkelijke scheppingsformule die klaar lag voor dit lichtstelsel en de aarde.

De 6-code zette zich zo sterk vast, dat alle matrixen door onlicht werden besmet,  DNA-patronen veranderden, de frequenties zakten en de planeet gedoemd werd te  imploderen.

Vandaar dat er 2000 jaar geleden een groep zielenwerkers is afgedaald in het veld, om hierop in te kunnen grijpen.We moesten van binnen uit deze codering ontmantelen en vrij maken.Het verheugt mij te melden dat dit nu een definitief, onomkeerbaar feit is.

Vandaag zetten we de nieuwe 6-kracht aan. Dit betekent dat de blokkade die op de 6 zat volledig gaat doorstromen en dat de 3-6-9 formule weer kan werken.  Deze formule kan je in een driehoek zetten, dan wordt het een verbonden frequentie die via de Yin-poort nieuwe lichtdeeltjes gaat aanmaken. Als dat in ons gebeurt, gebeurt dat ook in de matrix van de wereld. Dat betekent dat er veel nieuw licht vrij komt. En dat we de komende jaren veel turbulentie gaan meemaken in de wereldorde.  Je zou ook kunnen zeggen: de EVA-stroomfrequentie breekt door.

Iets dat lang vastgezeten heeft en dan los schiet, veroorzaakt meestal een geweldige doorstroming, een schokeffect. Met andere woorden: wereldwijd gaan mensen wakker worden op het thema ongelijkheid in welke vorm dan ook. Dat gaat veel boosheid, niet geuite frustratie en geweld opleveren.

Als in 2023 de zesde juni weer in beeld komt, gaan we een iets rustiger cyclus in. Van hieruit gaan we de tweede scheppingsgolf aanmaken. We gaan dan in de opbouw langs dezelfde formule van 1 naar 9.  De  volgende 666-conjunctie valt in 2031.  Dan loopt tevens de tweede ascentiegolf van deze eeuw af. Dat houdt in dat we vanaf 2012 twee ladders van energie hebben meegemaakt die diep inwerken op de mensheid. De eerste ladder werd de opmaat tot vrijmaken van de energie , de tweede ladder begint in 2023 en werkt volledig in op de vrijmaking van systemen en patronen met behulp van deze vrijgemaakte energie. Dat houdt een grote bewustzijnsvergroting in. We kunnen kwantum-sprongen gaan maken. Zodat we vanaf 2031 een enorme beweging vooruit kunnen maken.

Velen van ons hebben zich energetisch voluit ingezet voor het vrijmaken van de 666-codering en het heeft zich geloond.Het was een ongelooflijk zwaar proces, maar we zijn er doorheen.

In deze maand wordt bij iedereen die hiermee te maken heeft gehad het DNA ontbonden dat geschakeld stond op deze formule.

De sterke kracht van het fuchsia licht dat vanaf februari diep op ons heeft ingewerkt heeft dit losgemaakt in onze ruggengraat. Het DNA dat hiermee verbonden was is hierdoor verbrokkeld. Het zit nu als een slijmerige, plakkerige energie om het oorspronkelijke DNA heen. Gebruik daarom het Fuchsia licht, maar ook zijn complementaire kleur groen veelvuldig om de ruggengraat door te spoelen en stel je voor dat dit plakkerige spul helemaal verdwijnt. Zie een mistige laag uit je aura wegtrekken dat aan dit DNA gekoppeld stond. Een tijdje geleden schreef ik over de eindtijd van de astrale werelden, dat heeft hier ook mee te maken. Het lage DNA vormde een verbinding met die werelden en dat gaat nu volledig verdwijnen uit de wereld.

Voor de zielengroep eindigt dit deze maand. Voor de wereld gaat het wat langer duren. Want eerst moet de wil tot opruimen wereldwijd boven de 50% komen. Pas dan gaat het universum begrijpen dat het mee mag werken aan dit verhaal en zal het sneller gaan.

Als er tussen nu en 2031 veel van dit oude DNA oplost en de hieraan gekoppelde energievelden verdwijnen scheppen we nieuwe kansen voor elke ziel die op deze planeet geboren gaat worden. Dan houdt de tijd van slavernij en onderwerping op. Er ontstaat weer echt ruimte voor vrije wil, creativiteit, passie en geluk.Laat je niet afleiden door wat je om je heen ziet gebeuren. Werk er aan om jouw frequentie stabiel te houden. Werk aan de vrijmaking van de 3-6-9 formule in jezelf en geef deze kracht de ruimte om er te mogen zijn.

Door deze vrije energiestroom in beweging te brengen, schuiven alle patronen op, klikken systemen die lang ontbonden waren weer in elkaar en gaan  we de goede kant op bewegen. Deze beweging voltrekt zich in en door ons heen. Het kan dus zijn dat je heel moe bent, je in golfbewegingen blij of verdrietig voelt, hier en daar wat pijnen ervaart. Maar…er gebeurt iets en dat iets is heel bijzonder.

Tijdens de webinars ga ik uitgebreid in op al deze fenomenen en leg ik dit uit tot in de kern. Dat gaat niet in een artikel. Vandaar dat ik in de maand mei geen artikelen geschreven heb. Ik heb samen met een grote groep enthousiaste medewerkers via de soulmeetings deze processen aangetrild, aangezet en in beweging gebracht.

Ik heb jullie daar via de nieuwsbrief , facebook en mijn eigen website op geattendeerd.

Degenen die hierop geanticipeerd hebben wil ik dan ook langs deze weg enorm bedanken voor hun inzet en medewerking. We gaan er ook gewoon mee door.

Want NU is de tijd om klaar te staan. Om op een positieve manier ons in te zetten voor de nieuwe wereldorde.

Eindtijden en begintijden…we gaan er dwars door heen en bouwen door.

Wat een stap voor de mensheid is er weer gezet.

Oneindig dankbaar….

 

Ik groet jullie vanuit de bron die Liefde heet.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email