Blauwdrukken wisselen

Blauwdrukken wisselen

We zitten midden in een omwisselingsproces. De Elohimstralen van dit jaar hebben zodanig diep ingewerkt op onze oude energiecellen, dat velen van hen langzaam maar zeker aan het oplossen zijn. En dat is goed. De vage gloed van de nieuwe blauwdruk schijnt al door de oude heen.

Dit najaar vindt er een diepe ordening plaats.

Het blauw, violet en straks het wit dringt door tot in onze diepste lagen en verschuift alles wat niet meegenomen kan worden naar de nieuwe blauwdruk.

Daardoor komen er ook wel weer zaken aan het licht.

Dat wat we heel diep weggestopt hadden, komt nu toch nog omhoog.

We kunnen er naar kijken en het weer doorvoelen en dan een besluitvorming er op zetten.

Doe dat heel krachtig.

Laat steeds je wilsbeschikking spreken.

Spreek herhaaldelijk uit als je oude pijnpunten voelt bewegen dat je er KLAAR mee bent en dat je de energie hiervan volledig los wilt laten.

Ga dan even dwars door de pijn heen en laat deze gaan.

In het begin van dit jaar is het Magentalicht ingedaald als eerste straal.

Deze heeft de hele verschuiving op gang gebracht, waar we nu midden in zitten.

Je voelt de trilling en de gloed van het Magenta weer opstralen in jezelf.

Dat is fijn, want dan kun je in dit licht laten oplossen waar je voorgoed van af wilt.

Het is niet gemakkelijk om de oude blauwdruk los te laten. De magnetische waardes hierin zijn zo sterk geweest.

Velen kunnen dit niet in dit leven. Velen zijn naar de uitgang van de oude blauwdruk gebracht en moeten sterven om er volledig van los te komen. Dit is voor hen de ultieme heling.

Pas daarna keren zij terug in het aardeleven en beginnen zij opnieuw.

We kunnen echter niet allemaal zomaar weggaan.

Dan blijft er niemand meer over om de nieuwe blauwdruk te ankeren.

Dus zijn er een aantal zielen op de aarde die deze inwisseling laten voltrekken binnenin hun systeem, maar NIET sterven.

Zij hebben de potenties om de energie aan te leveren voor het oplossen van de oude blauwdruk. Zij hebben de potenties om die kracht te stabiliseren en zij hebben de kracht om dwars door dit proces heen de nieuwe blauwdruk te bouwen.

Onwaarschijnlijk hoe heftig deze taak is.

Je kunt nergens voor weglopen, je gaat door alle processen van het loslaten en oplossen heen en tegelijkertijd vormt zich in de diepte ( op de achtergrond al de nieuwe blauwdruk).

En alsof dit nog niet genoeg is bouwen we ook de matrixen waar de blauwdruk in verankert kan worden.

Miljoenen zielen van deze planeet werken hier niet aan mee op dit niveau.

Zij moeten eerst de oude zaken oplossen en loslaten.

Er is een relatief kleine groep zielen ingedaald die de verandering vanuit het menselijk leven ( in het werkveld) in gang zet en deze veranderingen transformeert en intern begeleidt.

Het voert te ver om dit allemaal nu uit te leggen.

Ik wil er alleen op wijzen dat de mensen die daadwerkelijk hier midden in staan dit zelf ook meestal wel voelen. Zij weten maar al te goed welke krachtsinspanning zij hebben moeten leveren om te komen waar zij en vooral waar de wereld nu staat.

Tegen het oordeel, tegen de betweterij van velen in zijn zij daadwerkelijk degene die op hun post bleven staan en de verandering in hun innerlijke kern hebben laten voltrekken.

Niemand van de oude wereld weet hoe zwaar dit is. Men kan dit ook niet beseffen, simpelweg omdat het bewustzijn nog niet zo ver staat om dit te kunnen weten.

Laat dit ook maar los.

Voel tot in je diepste ZELVEN dat de patronen die jij hebt helpen aanraken en verschuiven NU oplossen. Je bent klaar.

Dan zie je ineens heel veel ruimte komen in jezelf. En dan voel je dat het licht van de nieuwe blauwdruk er door heen begint te schijnen.

Dan voel je een diepe opluchting, omdat Jij niet langer verbonden bent met die oude blauwdruk.

Jij wordt nu opgeroepen om de nieuwe blauwdruk van licht en liefde te voorzien.

Want natuurlijk wordt de nieuwe blauwdruk middels de kracht van het Hart geactiveerd.

En dat is al een taak op zich om de krachtsstroom van het HART tegen de verdrukking in geboren te laten worden.

En toch is dit de eerste voorwaarde waarin de nieuwe blauwdruk gaat functioneren.

Vind je het geen wonder?

Met moeite worstel je jezelf door de lagen van de mist heen, met moeite vind je ergens de kracht van je uitgeputte hart terug, met moeite zet je de nieuwe blauwdruk langzaam in beweging.

Je persoonlijkheidsstructuur gaat door zware tijden heen.

Je zielestructuur echter niet. Die weet precies wat het doet en waarom en deze beweegt immer vooruit.

Laat je niet misleiden door je aardezelf. Maar stimuleren door je sterrenzelf. De mediator tussen alle processen in.

En dat is goed nieuws.

Want de sterrenstof in het bewustzijn van de Wereldhemelwerker wordt krachtiger geactiveerd dan ooit.

In ons diepste Zelf worden we ondersteund door het Sterrenzelf, ons Zielenzelf, ons goddelijk Zelf.

Wij sterven NIET. Wij blijven in het werkveld om de planeet door deze transities heen te helpen.

Wij zijn de wedergeboorte aan het LEVEN.

In ons, door ons, met ons.

De grootste beLEVENis aller tijden.

Ik groet jullie vanuit de bron die LEVEN heet.

Print Friendly, PDF & Email