Transfiguratie op hoog niveau

Transfiguratie op hoog niveau

Zoals jullie wel bemerkt zullen hebben is de maand juni 2019 een heftige maand qua energie-instroom.

Ik heb al aangegeven dat we deze maand de 666-code beëindigen en tot afronding brengen.

En dat is alweer een heel belangrijk fenomeen.

Dat betekent dat er in ons DNA een grote verandering plaats vind.

Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel.

Ons DNA is heel ontvankelijk voor intenties: emotionele input en stress zorgen er voor dat de DNA-poorten zich laden met te zware moleculen.
Heftige gebeurtenissen in het verleden ( zie de geschiedeniskronieken van onze planeet) hebben er ook voor gezorgd dat in sommige tijden door de omstandigheden ons DNA een te zware belasting op een te korte tijd heeft moeten verwerken. Dat zorgt altijd voor overbelasting, kortsluiting en daardoor storing in het functioneren van de DNA-processen.

Een inbreuk van te zware belasting zorgt er voor dat de generaties die geboren worden na dit moment al “belast” zijn voordat zij ter wereld komen. Het zorgt ook voor chromosoom veranderingen.
Vanuit de kosmos bekeken was het duidelijk dat de DNA-lijnen op onze planeet zwaar beschadigd werden. Ze kregen geen tijd om zich voldoende te herstellen, omdat er altijd en overal stressvolle omstandigheden bleven ontstaan.
Via de foute machten, de Luciferenergie, werd er steeds weer voor gezorgd dat de mensheid niet op adem kon komen en geen recuperatietijd kreeg.

Dat is heel gevaarlijk.

Zo zorg je er nl. voor dat prachtige mensenrassen worden gedegradeerd in energie en eigenlijk tot slavernij worden gedwongen.

Het DNA wordt langzaam maar zeker ontworteld en daardoor kan het zich niet enten op positieve intenties. Toen de wereld energetisch gevormd werd hadden alle rassen die zich verbonden met onze planeet minstens twaalf DNA strengen. DNA dat positief resoneert geeft licht. 12-strengen DNA produceren dus een heleboel licht. En klank. Want licht en klank gaan altijd samen. Met deze componenten kan je prachtige dingen scheppen, zoals bijv. ons lichtstelsel. Omdat ook de samenwerking met andere kosmische volkeren evenwaardiger gebeurt. DNA strengen zijn ontvangende en uitzenden machten. Hoe groter de ontvangende krachten zijn, hoe meer er uitgezonden kan worden aan licht en geluid.

Als door omstandigheden het licht in de DNA-strengen uit gaat en de strengen zelfs uitdoven komen er steeds minder scheppende, hoogwaardige lichtgolven en klanken uit het bewustzijn vrij. Het contact met het universum vermindert. Ontvangst en uitzending raken verstoord.

Toen we eenmaal zover stonden dat er nog maar 2 DNA-strengen actief bleken te zijn en zelfs hierin de lichtjes gingen doven, werd het hoog tijd voor een goddelijke interventie.

2000 jaar geleden is die interventie opgestart. Door vele hoogwaardige zielen in de kern van het laagwaardige DNA-veld over te planten, is er een poging ondernomen om het DNA van binnenuit terug opgestart te krijgen naar hogere waardes.
Dat betekent voor velen van ons dat we onze zieletrilling omlaag hebben moeten schroeven om te kunnen integreren in een maatschappij die laagwaardig resoneerde.

Dat is een gevaarlijke opdracht gebleken. Want de doffe tonen en sombere lichtgolven waar we ons in moesten verplaatsen bleken erg storend in te werken op onze geest en groei. Tegen de verdrukking in, en met de onzichtbare hulp van onze kosmische vrienden, zijn we er in geslaagd om de laagwaardige codes in de velden aan te raken en om te vormen. Anno 2019 staan we zover dat er veel lage velden van energie zijn opgeruimd. Dat de poorten naar laag astrale werelden die deze trillingen ankerden weggehaald zijn en dat er een collectieve beweging aan het ontstaan is die positiviteit wil aanmaken. De collectieve waardes binnen de NU-velden van vandaag zijn voorbij de 50% grens. NU kunnen we de code van 666 doorbreken en omkeren.

Dat doen we ook.

Ons hele leven hebben we al gemerkt dat sommige mensen in onze omgeving zo sterk bedraad waren via deze codes, dat ze ons steeds weer tegenwerkten, aanvielen, probeerden te kleineren, of anderszins in stress en dilemma brachten. In veel gezinnen/families is er hedentendage altijd wel iemand die heel sterk resoneert op de oude macht en zodoende invloed kan uitoefenen op de gezinsstructuur, waardoor verbinding via het hart heel moeilijk realiseerbaar is. Op scholen, in bedrijven, in alle geledingen zijn mensen terug gevonden die voor geen ander doel naar de aarde zijn gebracht dan storing te veroorzaken en hartsverbindingen te ondermijnen. Om zodoende de grip op de oude energie niet kwijt te raken.

Dat is ook de reden waarom we zoveel mensen letterlijk achter ons hebben moeten laten oftewel dwars door hun bewustzijn heen hebben moeten breken, om door de barrières van de 666-frequentie heen te kunnen bewegen. Hierdoor hebben we energiegolven die via bepaalde netwerken op elkaar waren afgestemd doorbroken. Door de juiste beslissingen te nemen, waarbij we voelden dat we voor onszelf MOESTEN kiezen, omdat er gewoon geen andere keuze over bleef. Stel je eens voor dat er duizenden mensen op aarde rond liepen die via hun DNA deze zware, donkere geluidsgolven produceerden en dat wij door deze golven heen moesten breken met onze hoogste inzet van licht. 2000 jaar lang hebben we hier aan gewerkt. En in dit leven een versnelde herhaling van alles, omdat de tijdsdeur nu echt open stond. Zodat velen de gelegenheid krijgen om voorgoed weg te gaan uit de velden van laagwaardige energie.

Door de geschiedenis heen zie je schokgolven, die er voor gezorgd hebben dat de wereldorde al voorbereid werd. De grote componisten, schilders, filosofen, dichters, architecten en geestelijken van alle culturen hebben er voor gezorgd dat energiepoorten aangeraakt werden en konden veranderen van binnenuit. Besef dat ook wij altijd in de buurt van deze grote zielen geleefd hebben, omdat we de energie aan konden leveren die deze schokgolven moesten voeden en dat we de energie verdelen konden. Zie voor je hoe we toendertijd engelenmuziek, kosmische lichtgolven en akkoorden in ons trokken en naar een grote geest toestuurden, die hiervan daadwerkelijk een aards muziekstuk kon componeren en dat deze muziekstukken door die tijden heen golfde en eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds als wonderen van schoonheid worden beschouwd. Dat komt omdat er DNA-veranderende codes in verwerkt zijn.

Geen wonder dat velen van hen niet oud werden, op zo korte tijd zoveel krachtsgolven moeten omzetten naar een hoorbaar geluid is een huzarenstuk.

Je was er bij, in alle tijden, 2000 jaar lang. Je liet je via de schokgolven meevoeren de allerlaagste laagten in. Om daar de kern van de verdichting aan te raken. Je liet je terug meevoeren omhoog de hemelen in, om jezelf op te kunnen laden en elke keer vond je jezelf terug in het Nu. Omringd door wezens die zowel hoog als laag in zich mee droegen.

In de binnenkern van de zielenwerkers van de planeet bevindt zich een omzetcode. Waar deze wezens komen, worden er zaken aangeraakt en omgezet. Wij zijn de omvormers van deze tijd. In dit leven hebben we de stoorzenders opgeroepen om er te Zijn en ze zijn gekomen. In grote getalen. Zij dachten dat zij ons voorgoed omver zouden werpen, maar het is andersom gebleken. De goddelijke intenties, energie, lichtgolven en bijbehorende klanken hebben scheuren in hun netwerken veroorzaakt en de poorten ontmanteld waar zij aanhechting vonden. Nu dwalen zij om ons heen, zonder doel of richting. Velen van hen boos en verwijtend. Zie je hen voor je? Ken je hen? Ga je aan hen voorbij? Voorgoed? Natuurlijk doe je dat. Kijk niet om. We zijn een enorme lichtgolf aan het bouwen, deze gaat als een Tsunami door de wereld heen spoelen en DNA-strengen aanraken en veranderen. De mist er uit trillen, zodat velen wakker worden en zichzelf hervinden in de dieptes van hun wezen. De Lucifercode in het DNA is weg aan het trekken. Zie voor je hoe diep in je ruggengraat de energiepoortjes zich omkeren, tegelijk met de Zonnewende van NU. Geloof hier in. Jij bent een ziel die in de goddelijke interventieprogramma’s werkt. Geloof niet langer wat je opgedragen is te geloven, maar keer terug naar je eigen goddelijke bronpunt. Alleen die is in staat om jou door deze tijden heen te dragen en je te verbinden met de energie van het hoogste weten. Besef dat de opening van lichtpoorten in de ruggengraat fysiek pijn kan doen. De heupen, de onderrug, de ruggengraat, het kan allemaal opspelen omdat de toonzetting verandert. De Klank van het Hart spoelt vanaf vandaag vrijuit door al onze lagen heen.

De wereld staat klaar voor de Grote Verandering.

Wij staan klaar.

Besef hoe groots dit is en zorg er voor dat jij je bijdrage kan leveren. Overwin je zwaktes, je pijnpunten, de echo’s van pijn en teleurstelling.

Gebruik positieve affirmaties, muziek, alles wat je maar in een positieve resonantie brengt om in te werken op je veranderende DNA.

Zie voor je hoe jouw DNA tot leven komt en gaat stralen en dat er lichtgolven uit je weg pulseren, de wereld in.

We gaan bouwen, veranderen, omvormen…en dat doen we samen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email