Er zij licht.

Er zij licht.

We zitten midden in de geboortetijd van nieuwe lichtcellen. Elke dag worden er frequenties geactiveerd die lichtcellen openen, welke licht kunnen opslaan en ook licht kunnen uitstralen. In de ruggengraat ontwaakt een serie lichtcellen die zich razendsnel vermeerdert en van hieruit elke lichtcel in ons bewustzijn kan aansturen. Het is alsof we sinds het begin van het nieuwe lichtjaar ( 21 december 2018) dieper ingeplugd zijn in de elektriciteitsmast van de kosmische zonnebron. De straling die van hieruit ons bewustzijn binnendringt, doet het nieuwe licht in ons ontwaken. Overal worden grotere en kleinere chakraatjes wakker, die met elkaar in verbinding staan via een intern lichtcircuit. De diepste bron bevindt zich in ons nieuwe Yin –Yang vat. Via dit vat worden de hoogwaardige lichtdeeltjes aarde-energie, etherische -energie en kosmische energie vermengd met elkaar. En vanuit dit vat worden alle andere centra -ook de chakra’s- nu gevoed met hoogwaardig licht.

Dat betekent dat de zielenwerkers van onze planeet snel in trillingsgetal stijgen. Degenen die hun aardse zwakten hebben overwonnen en hun zieletrilling kunnen integreren in hun persoonlijkheidstrilling starten op in nooit geziene kracht. Dat zijn op dit moment nog niet zo heel veel zielen. De persoonlijkheidstrilling moet nl sterk genoeg zijn om alle afleidingen en verleidingen te weerstaan, zodat het zielslicht ongehinderd door de filters van hun energieveld kan schijnen. Het Grote Ik dat verbonden is met de vader-moeder Logos van onze planeet mag niet gehinderd worden door uitvluchten en zwakheden van het kleine aardse Ik. Dat zou nl. betekenen dat het zielslicht vertroebeld wordt door het licht van ON en MIN. En dat mag niet gebeuren. Zo zie je op dit moment dat de sterkste zielen door de Poort van Licht zijn gegaan die Nu openstaat in tijd en ruimte. Niet omdat zij betere zielen zijn dan al de andere, maar omdat zij hebben laten zien waar hun kracht zit en welke duidelijke keuzes zij maken. Zo zie je ook dat duizenden zielen niet door de poort konden gaan, omdat zij hun zwakheden niet willen/ kunnen overstijgen. Veel van deze zielen hebben een jarenlange training achter de rug, zij hebben inzichten gekregen op al hun lagen en velden en nog zijn zij niet bereid om te vechten voor het grote geluk van het Albewustzijn. Er is geen tijd meer om jezelf te verschuilen achter Onwaarachtigheden, die tijd is voorbij. Het gaat nu om waarachtigheden, de gouden waarheid.

Er staat een groep zielen achter hen klaar die graag door wil groeien, men weet dit zelf niet altijd bewust, maar hun onderbewustzijn weet dat wel. Daarom worden alle zielen die om de poort heen blijven drentelen in hun Onmin, naar de zijkant geveegd door het gouden licht. Allen die door de poort zijn gegaan en hun zielsverwanten uit hogere etherische velden en andere lichtstelsels werken mee om het pad schoon te vegen. Zodat er vanuit de Poort een stralend lichtpad geboren wordt, dat door alle tijden en lagen heen kan meanderen. Het lichtpad zelf wordt daardoor erg duidelijk en is niet langer versluierd door zielen die hard roepen, maar niks presteren. Hun angsten en onwaarachtigheden mogen het zicht op De Gouden Poort niet vertroebelen. Dit klinkt hard, maar dat is het niet. Al deze zielen hebben nl. 2000 jaar de tijd gehad om hun karma in te kunnen lossen, om stappen te zetten en om te doorgronden waarom zij op aarde zijn. Zij hebben vaak al meer kansen gekregen dan anderen die nu “ wakker” worden. En ook dat was terecht, want via het bewustzijn van vele zielen uit de oude tijd is de oude tijd ontmaskerd en ontplugd. Zij hebben daar heel hard aan meegewerkt. De oproep is zo duidelijk geweest, al vanaf 2012 zijn de trillings-verhogingen ingezet. Iedereen heeft de tijd en ruimte gekregen om persoonlijke zwaktes aan te kunnen kijken en er mee of er aan te werken. De verhoging van energie die vanaf nu door de matrix van de planeet zindert, kan alleen gedragen worden door zielen die hierin gelijkwaardig mee resoneren. Dat betekent niet dat iemand een perfect mens op aarde moet zijn, maar dat betekent wel dat men onperfectheden heeft overstegen die inbreuk plegen op WAARACHTIGHEID.

Het belangrijkste is dat de POORT geopend is, dat de coördinaten die nodig waren om dit gouden veld van licht te kunnen binnengaan logisch zijn geordend en in werking zijn gebracht. Via dit veld van licht zullen andere coördinaten worden geactiveerd. Want door ons lichtstelsels heen lopen vele lijnen naar verzonken Poorten van Licht. Zij zijn verbonden met de energie van verzonken rijken, zoals Atlantis en Lemuria. En als het gouden licht de coördinaten gaat doorstralen en activeren dan zindert hun werking door de matrixen heen. Dan zijn we met elkaar in staat om energetisch verzonken continenten etherisch omhoog te trekken naar een ontwaakt bewustzijn. De zielenwerkers van de oude werelden zijn NU onder ons, zij dragen de sleutelcodes mee van de verzonken continenten en alleen door hun aanwezigheid hier, kunnen die coördinaten terug worden geactiveerd. Hoe kan dat? Dat kan, omdat zij ook in bepaalde periodes toen de oude continenten te veel bezoedeld werden door vreemde, indringende elementen de beslissing hebben genomen om deze continenten te laten verzinken. Iedereen denkt altijd dat de kwade machten dat hebben gedaan. Dat is niet waar. De kwade machten hebben er aan meegewerkt dat de Gouden machten hun beslissingen hebben moeten nemen. Dat heeft met vrije keus te maken gehad. Men kon ook toen al kiezen voor Goud of voor Pek. En toen de Pekwaarachtigheid boven de 50 % uit kwam, verloor het Goud zijn recht. De priesters van de oude tijden zijn het langst op hun posten gebleven, zij zijn met de continenten verzonken, net zoals een kapitein op de brug van zijn boot blijft staan als deze zinkt. Het bewustzijn van deze priesterzielen is heden ten dage verbonden met het bewustzijn van op aarde levende zielenwerkers. Als zij er in slagen om de coördinaten op te poetsen naar een hogere frequentie, dan kunnen zij de aloude poorten van de verzonken continenten terug activeren. Het is al bezig. Sommige delen zullen ook letterlijk boven water komen, maar de meeste energie van deze continenten zal etherisch terug opgebouwd worden. Met de daarbij behorende herinneringen en prachtige schoonheid die daarin aanwezig zijn.

Toen de continenten verzonken raakten, zijn zij afgedekt door machtige, gouden zonneschijven. Een soort van gouden afdeklaag. Daar bovenop heeft het lagere leven een zwarte pek-laag gebouwd, van waaruit de imperiums  van onmachtigheden zijn opgestart. We hebben 2000 jaar keihard gewerkt om al deze lagen en poorten te ontmantelen. Het goud schittert door de pek-laag heen. We bouwen de gouden trillingen op naar machtige hoogtes en ontsluiten op de duur de coördinaten die in de gouden zonneschijven aanwezig zijn. Iedereen gelooft er in dat een kracht die sterker is dan het licht, ons lichtstelsel krachteloos heeft gemaakt. Maar dat is niet waar. Het licht zelf heeft de gouden tijden verborgen onder een immens tijdszegel en het licht zelf zal deze zegels ook weer ontsluiten als de mensheid zijn keuzes heef gemaakt en er in slaagt om zijn onwaarachtigheden te overwinnen. Is dat geen mooi vooruitzicht? Dat de aarde glorieus uit de oude tijd zal herrijzen en zichzelf omhoog zal stuwen naar het licht. Is het dan ook niet logisch dat na al dit harde werken de jammeraars, treuzelaars die nu nog in de weg staan aan de kant geschoven worden. Zodat de zielenwerkers van deze planeet met hernieuwde bezieling aan de slag kunnen gaan, om de gouden zonnetijd te kunnen integreren in de oude aardetijd? We werken gewoon door, dag na dag, uur na uur, wakend en slapend, bewust of onbewust. Want de oude tijden herleven, en deze zullen de illusie-tijden doorstralen met hun gouden gloed.

Er zij licht.

 

Ik groet jullie van uit de Bron die Licht heet.

Print Friendly, PDF & Email