We doen HET.

We doen HET.

 

 

De aanhef van dit artikel doet vermoeden dat we iets aan het doen zijn. En dat is altijd mooi om te weten. Wat we precies aan het doen zijn is een moeilijk verhaal. Dit verhaal is 2000 jaar geleden begonnen, toen we met vele lichtzielen tegelijk mee afgedaald zijn in de Christuspoort. In die tijd zijn de aanrakingen begonnen in het netwerk van de wereld. Dit zou veel karma los schudden en naar boven brengen. In de 2000 jaar die achter ons liggen hebben we veel lelijks gezien, donkere tijden, verval van normen en waarden, tirannen die op welke plek dan ook in de wereld dachten de nieuwe wereldorde te scheppen.  Altijd maar gericht op “IKbenbeter” Ik weethetbeter” “Ikbepaal”gedachtes en dat op straffe des doods. Er zijn rechtssystemen in het leven geroepen die andersdenkenden zo snel mogelijk moesten elimineren. Kortom het waren zeer onbewuste, donkere eeuwen. En dat is allemaal in gang gezet na de kruisiging van Jezus, die van daaruit wel ineens als een godheid werd gezien. En mede bepalend werd gemaakt voor de “ik moet jou straffen als je niet in mij gelooft gedachte”. Wat natuurlijk een ernstige misgedachte is en was. De goddelijke gedachte is altijd gericht op  liefde en verrijking, nooit op afbraak en straf.

Toen we 2000 jaar geleden besloten om het donker los te trillen uit de onderwerelden van deze planeet, was dit ook hoog nodig. Want de duistere werelden begonnen te veel macht te krijgen. Ook was er karma uitzuivering nodig vanwege al het lelijks dat zich voor die tijd al had voltrokken. De wereld-karmalijst werd zo lang, dat er eigenlijk geen ommekeer meer mogelijk was.  De wereld was gedoemd naar 2Dniveau af te zakken. En dat hebben we niet laten gebeuren. Wij hebben een hoogwaardige karmazuivering op gang gebracht, die zich in ongeveer 2000 jaar zou moeten voltrekken , met nog wat naschokken hier en daar.

Allen die in dit veld opgestaan zijn en hun krachten hebben ingezet, zijn ook gezien. Zij hebben hun maskers afgedaan en zijn in al hun lelijkheid en schoonheid gaan regeren, in welke tijd dan ook. De zielen die voor licht en schoonheid stonden, werden in die tijden als “gevaarlijk”  gezien, als indringers, als potentiele machtsovernemers. Als de liefde wil regeren, wordt het onlicht kwaad. Door de 2000 jaar heen was het jachtseizoen geopend in de hele wereldorde om de systemen van licht en gelijkwaardigheid uitgeroeid te krijgen. Dat klinkt heel heftig, maar het was een feit. En het drukke entiteitsverkeer in de laag astrale werelden was daar de beste getuige van. Vandaar ook dat we die werelden  onder controle moesten krijgen. Ik heb daar recent over geschreven.

De laag gelegen astrale poorten zijn nu dicht, veel entiteiten zijn weggeleid uit de duisternis. Mede ook door de vele zielentrappen die we in november vorig jaar gebouwd hebben, heeft er een grote uittocht plaats gevonden. Deze is nog altijd gaande, deze worden ook gebruikt in de wereldwijde Pandemie die nu plaats vindt. De weg naar beneden is dicht, de weg naar boven geopend. Voor veel zielen de uitgelezen kans om juist in deze Paastijd massaal de weg naar boven te kunnen kiezen. Die tijd loopt van begin februari tot half mei, met een uitloop naar eind juni. Is het niet ongelooflijk dat de voorzienigheid er voor gezorgd heeft dat deze trappen er ook werkelijk staan. Dat we met elkaar een wereldwijd trappenstelsel hebben gebouwd, dat nu alweer zijn dienst bewijst.  Mede door jullie reacties weet ik dat die trappen echt overal staan, waarvoor natuurlijk nog maar eens mijn oprechte dank.

Het gouden Jeruzalem heeft zijn poorten wijd open staan in de lichtwerelden boven het aardse Jeruzalem. Er wordt voor opvang gezorgd, er worden wonderbaarlijke genezingen verricht, er wordt een liefdesdaad gesteld van jewelste en ooit keren zij allen  terug naar de aarde zelf om deze te verrijken met lichtend, liefdesbewust-ZIJN. Maar zover is het nu nog niet. De grote uittocht is begonnen. De echo van de kruisdood is nog niet uitgewoed.

Op korte termijn zullen in het wereldbewustzijn zelf grote uitzuiveringen plaats vinden, die wereldschokkend zullen zijn. Dat heeft nog te maken met netwerken die aan de 666-code vast zaten. Deze kunnen niet meer aanhaken in de laag astrale diepten nu, maar worden voor het oog van de wereld gezet. Waardoor de wereld wakker wordt en veranderen kan, van binnenuit.

De kruisdood van Jezus was de meest krachtige dood op aarde ooit.

Door af te dalen met zijn meesterkrachten in een menselijk leven, heeft hij laag na laag,  binnen 33 jaar een poortverbinding naar de laag gelegen werelden geopend. Toen Jezus stierf op Golgotha en zijn aards lichaam vol zat met de pijn van de wereld, is die pijn verdeeld over de matrix en is deze ongelooflijk sterk gaan werken in de Hexagram structuur van ons lichtvoertuig. Dit Hexagram wordt ook wel de Davidsster genoemd. Onze Hexagram structuur, waarin de mannelijke en vrouwelijke driehoek gelijkwaardig zijn aan elkaar is impulsen gaan uitzenden van rechtschapenheid. In het midden van het  Hexagram bevindt zich een heilige ruimte, waarin leegte en volheid elkaar ontmoeten.

Na de dood van Christus heeft ons lichtbewustzijn zich teruggetrokken in de heilige ruimte daarbinnen en zijn de lijnen van het Hexagram gaan stralen.

Binnen in het energetisch bewustzijn van de MeesterJezuskracht, een enorm Hexagram, bevinden zich duizenden kleinere, die met ons bewustzijn verbonden zijn. Door in de overkoepelende matrix te zijn, worden de kleinere hexagrammen voortdurend gevoed. Als de kleinere ”uitvliegen” naar het aardse leven, zijn zij nog altijd verbonden met de Hoofdmatrix.

Als duiven die uit de duiventil wegvliegen en altijd weer hun thuisbasis  terug vinden, omdat zij  altijd verbonden zijn met elkaar.

Overal waar het Hexagramlicht schijnt, wordt de tegenkracht wakker. Licht trekt duisternis aan. Dus terwijl we in de stof leefden trokken we als het ware de tegenkracht omhoog.

Tegen de verdrukking in groeide de kracht van het goddelijk Hexagram.

Het streven naar evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie hierin deed velen steigeren van kwaadheid. Nu snappen jullie misschien ook waarom de 6-kracht zo belangrijk is. Ze wordt vaak luciferisch gebruikt, maar het is de werking vanuit de goddelijke kracht die de duivelse antikracht oproept.

Ik schreef boven dit artikel “ We doen het”.

Dat betekent in dit verhaal dat de kruisdood van Jezus er in geresulteerd heeft dat Het Goddelijke Hexagram van schepping en Liefde, zich vanaf nu dwars door alle tegenkrachten heen werkt. Het gaat de scheefgegroeide patronen in evenwicht brengen. Het mannelijke en vrouwelijke principe herbronnen. Iedere christen in tijd en ruimte heeft nu een stralend, lichtgevend, pulserend Hexagram in zijn/haar bewustzijn.  Dat hadden we vanaf het begin natuurlijk, maar dit hexagram heeft veel van zijn lichtkracht verloren tijdens de eind”strijd”.  In de vorige eeuw is er zelfs nog op wereldwijde schaal een aanval op dit Hexagramstelsel uitgevoerd die zijn weerga niet kent in de kosmos.

Zo zie je maar dat ik  de term Christen niet gebruik om een specifieke geloofsrichting aan te duiden. Een gechristende ziel is een ziel die zijn Hexagramvoertuig met liefde gebruikt in de wereld. Christen staat voor Christal.

Volgens de encyclopedie:  “Een vaste stof waarin de atomen of moleculen gerangschikt zijn volgens een regelmatig ruimtelijk patroon. Dit patroon wordt gekenmerkt door een bepaalde symmetrie, die vaak ook in de uiterlijke vorm van het kristal herkenbaar is.” 

De stroomfrequentie in ons Hexagram voertuig, brengt in ons en via ons ook in de wereld een trilling van gelijkwaardigheid op gang, die alle andere matrixen ondersteunt. Ga je dit Hexagram repareren, dan repareer je alles, mits je de kans krijgt om dit te doen.

Het reparatiemodel is dus opgestart. De Antichrist is verslagen, oftewel de luciferische 666-code die aan de omgekeerde versie zat gekoppeld is definitief gekraakt.

Tussen Pasen en Pinksteren gaat dit Hexagram zich volledig herstellen. Wat een wonder. 2000 jaar lang hard werken aan het wereldkarma-erfgoed heeft dit opgeleverd. We doen het echt.

Vanuit de aarde is de  ontwaakte Hexagram- kracht opgestegen en deze heeft zich in ons Perineumcentrum gevestigd, van hieruit zal het opstijgen via ons hoger hartchakra naar ons Hoger zelf.  Na de Pinksterbezieling begin juni ontmoeten Hemel en Aardester elkaar in ons hart. Voor altijd verbonden en van hieruit zal de opstart van ons Hexagonaal stelsel een feit zijn.

We gingen het doen, we deden het, we hebben het gedaan.

De wederopstanding is een feit.

Ik hoop en bid dat jullie je Hexagramkracht op volle sterkte aanzetten, zodat het voor eens en altijd werken kan in de wereld.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email