Het kosmisch Gen

Het kosmisch Gen

 

Wonderbaarlijke tijden vragen om wonderbaarlijke werkwijzen.  Die niet altijd te begrijpen zijn met het menselijk verstand. Vandaag wil ik jullie iets vertellen, wat het menselijk denken te boven gaat.  Het zal voor velen niet te begrijpen zijn en het zal zelfs bespot en als niet waar beschouwd worden. Daarom vraag ik jullie dit met je hart te doorvoelen en daar vanuit je eigen diepste herinneringen een conclusie uit te trekken.

Het volgende is er aan de hand.

In het universum is er veel leven aanwezig. Al dit leven heeft een bepaald soort DNA ontwikkeld. Dat is voor ieder lichtstelsel, voor elke levensvorm weer anders. Er is in de kosmos een Universele Databank van al dit DNA. Dat ligt opgeslagen op een geheime locatie, waar de mens sowieso niet bij kan komen. Sommige volkeren uit buitenaardse lichtstelsels kunnen er wel komen en werken daar  in grote wetenschappelijke onderzoekscentra. Er is ook een afdeling die zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe DNA-patronen. Deze zijn dan inzetbaar  bij nieuw te vormen lichtstelsels. Het menselijk DNA komt daar ook vandaan.  Er zijn duizenden jaren onderzoek aan vooraf gegaan, voordat er menselijk DNA ontwikkelt werd, dat groeipotentie had voor onze wereld. Er is duizenden jaren aan voorbereiding aan vooraf gegaan, voordat het prototype van de aardse mens langzaam maar zeker vanuit de etherische blauwdrukken overgezet kon worden naar een blauwdruk die paste in de stoffelijke versie van deze planeet.

De bedoeling was dat de stoffelijke versie gevoed zou blijven worden vanuit de kosmische blauwdrukken. Door de ondergang van bepaalde tijden ( Lemuria, Atlantis enz) zijn die blauwdrukken buiten bereik geraakt. En kwam de mens te snel in een verhard, verstoffelijkt patroon terecht, waardoor de groeipotentie van het DNA omlaag werd afgebogen en in groot gevaar werd gebracht. De trillingen werden lager en lager. De aansluitingen naar lichtvelden moeizaam bereikbaar. Vanuit dit weten is er 2000 jaar geleden een groep van zielswerkers afgedaald, die als taak meekregen om in de DNA-poorten van deze wereld herstelwerkzaamheden uit te voeren en de omlaag buigende  energiestroom omhoog te tillen naar een meer verheven vorm.

Doordat we nu eindelijk zover staan dat we in hogere trillingsvelden aangekomen zijn, kunnen we de aansluiting naar een hogere DNA-poort weer koppelen. Het heeft allemaal te maken met uitlijning, trilling verhoging, energieversnelling en groei. Omdat we nu terug aangesloten zijn op een energieveld dat naar een hogere blauwdrukpoort leidt is er een toegangsweg ontsloten naar de kosmos waardoor buitenaards leven ons kan bezoeken.

Je moet dit zien als een energievortex waarlangs buitenaards leven afdaalt,. Als er dan op aarde mensen leven die deze trilling al in zich mee dragen, omdat er in hun DNA een aansluiting zit naar deze velden, dan kan er een werkveld ontstaan.

Omdat ik zulk genetisch materiaal in mij mee draag, ben ik al jaren lang getuige wat buitenaards leven kan en mag doen ten dienste van onze evolutie. En dat is altijd mooi en verheven.

Ook in deze tijd komen buitenaardsen via een energiesluis naar mij toe en zij openen energetische werkvelden in mensen op aarde die hier aan toe zijn.

De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat er een grote groep van buitenaardsen in mijn werkkamer verschijnt. Zij zijn allen in het wit gekleed. Zij maken dienst uit van een universele “medische” organisatie die DNA-patronen herstelt en verandert.

Als zij komen dan verandert de atmosfeer.

Zij zetten zich in een ovaalvormige “cirkel” om ons heen en beginnen vanuit hun bewustzijn scans te doen d.m.v. het maken van tonen. Deze tonen geven precies aan wat er mis is in het menselijk lichaam.  Ik zie dan dat zij hierna een geavanceerde ovale capsule bouwen om de mens heen die bij mij is. Er worden een soort van electroden aangesloten op het energieveld van die mens, en vooral op zijn DNA in de rug . Dan worden er nog meer metingen gedaan en berekeningen gemaakt. Zij  hebben lange, dunne – op glasvezel gelijkende  sprieten-  bij zich, die zij via de  energetische leverpoort en de miltpoort naar binnen steken. Deze sprieten reiken tot in het onderste chakragebied. Er worden trillingen en tonen doorheen gezonden en dan zie ik cellen vergruizelen die bij het oude DNA-veld horen. Ook nemen zij biopsies langs de rug uit het ruggenmerg.  Ondertussen zie ik een energielichaam loskomen uit de aardse mens en deze stijgt op naar boven door de energiesluis.  Als ik hen volg door de energiesluis naar boven, dan kom ik terecht in een ongelooflijk groot ruimteschip dat volledig als wetenschapscentrum en ziekenhuis is ingericht.  Het hangt net buiten ons lichtstelsel, ergens in de kosmos.  In het ziekenhuis gedeelte zie ik in aparte “kamertjes” de etherische energielichamen zweven, die losgetrild zijn uit een aards mens. In dit lichaam worden operaties uitgevoerd, dingen veranderd en aangepast. Ook zie ik er lichtgolven doorheen bewegen in allerlei kleurstellingen.

Deze energielichamen worden als het ware verrijkt met nieuw DNA-materiaal.  Dit materiaal ligt opgeslagen in een ander deel van het ruimteschip. Het is fenomenaal om te zien wat daar gebeurt. Vele wezens doen proeven, onderzoek met dit DNA.  Overal waar je kijkt is beweging en iedereen schijnt precies te weten wat er gebeuren mag.

Alles wordt met de grootste omzichtigheid en liefde uitgevoerd.  Als de energielichamen opgeladen zijn en verrijkt met het nieuwe licht worden zij teruggebracht naar de aarde, naar de mens die bij dit energielichaam hoort. Vaak zie ik hen dan nog in het ruggenmerg wat laatste aanpassingen verrichten. Zij zien er op toe dat dit energielichaam naadloos samensmelt met de energie van “zijn of haar” mens.

Vervolgens wordt er een scan uitgevoerd langs de rug om te zien of alles  goed op zijn plaats zit. Ook wordt er in herhaling gecheckt of de verrijkte DNA-cellen niet afgestoten worden. Er valt hier nog veel over te melden, maar voor het moment volstaat dit. Het is  ongelooflijk mooi om te beseffen dat we er niet alleen voor staan, maar dat er zielenwezens zijn die hun eigen leven  ergens in tijd en ruimte “on hold” gezet hebben om ons in dit tijdperk van ons leven te kunnen helpen.

Op mijn vraag aan hen of wij met ons  zelf-genezend vermogen niet zelf deze omschakeling kunnen doen, antwoordden zij dat wij dit wel degelijk kunnen, maar dat we in onze stoflichamen niet genoeg tijd van leven meer hebben om dit ook daadwerkelijk in dit leven te kunnen doen. Met andere woorden: zij breken in, in onze tijd om ons versneld te helpen groeien, door het implanteren van hoogwaardig, kosmisch DNA. Zodat we in staat zijn om onze blauwdrukken sterk op te bouwen. En bijvoorbeeld het licht dat uit het gouden gen gegenereerd wordt werkruimte te geven.

Waarom schrijf ik hierover. Ten eerste omdat dit erg belangrijk is. Maar ten tweede omdat ik van het principe uitga dat een aards mens altijd toestemming moet geven om dit aan zichzelf te laten voltrekken. En door het lezen van dit artikel bepaal jij zelf of je dit toe wilt laten of niet. Door bewust hiervoor te kiezen bepaal je zelf wat er gebeuren mag. Je hoeft geen angst te hebben dat dit fout kan gaan. Ook zal je nooit voelen dat zij jou aanraken. Wel kan je soms tintelingen, trillingen of pieptonen voelen of horen. Je kan soms erg zwaar worden in je gevoel en moeten gaan liggen of zitten, dat is het moment dat men bij jou komt om aan je te werken. Uiteraard zal dit nooit gebeuren als je midden in de drukte van jouw dag bent, of achter het stuur zit of anderszins niet bij machte bent om rust te vinden. Maak je geen zorgen: er gebeurt niets buiten jouw wil om en jij bepaalt de werkmomenten. Uiteraard zullen die momenten sterker zijn als je slaapt. Tijdens deze momenten kan je energielichaam opstijgen door de sluis naar het kosmisch ziekenhuis en wordt er daar aan je gewerkt.

Wereldwijd zal er op deze manier aan veel mensen hulp geboden worden en dat is goed nieuws.

Dit betekent wel dat onze groei ook versneld gaat worden en dat we sneller door processen heen schieten dan voorheen.  Je zal zelfs merken dat dit zo snel kan gaan, en dat je trilling zo snel stijgt dat je voordat je het beseft alweer op zoek bent naar een andere baan, huis of leefomgeving. Blijf dicht bij jezelf.

Dat wat de oude wereld, in aansturing van het lagere wil saboteren, zal door de kracht van je nieuwe genen snel omgezet worden naar licht.

Door elke verandering zal je groeien en precies datgene op je weg vinden wat er bij jou past. Wees niet bang, geef je over en vertrouw.

De DNA-omvormers op aarde ( wij dus) hebben al die tijd hun eigen kosmisch leven “on hold” gezet. Net zoals de lichtartsen uit de kosmos dat doen. En nu gaan we samen bouwen aan de genetische spiraaltrap naar de kosmos die de mensheid terug zal leiden naar zijn essentie. Houd nog even vol. Je doet belangrijk werk. We zijn allemaal met een missie bezig.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

Print Friendly, PDF & Email