Bewust-ZIJN.

Bewust-ZIJN.

Zoals jullie gemerkt hebben is er een heftige zomer gepasseerd. De gebeurtenissen volgden zich zo snel op , dat het bijna ondoenlijk was om alles te beschrijven. Vandaar dat ik via de webinars veel duidelijkheid heb mogen scheppen voor allen die hierin  geïnteresseerd waren en zijn. Want het feest is nog steeds niet voorbij. We zitten nog altijd  volop in de reset van ons DNA. Met verstrekkende gevolgen.  Er zijn wereldwijd herstelwerkzaamheden uitgevoerd op diep verborgen poortlagen. De gouden Leeuwenpoort heeft ons hiervoor enorm mooi licht aangeleverd, en toen hierna vrijwel onmiddellijk het Marah licht zich inbouwde in onze Yin-poort brak er een waar spektakel door. De Ma-kracht en de sterke Ra-kracht verenigden zich tot een diepe Broncode. Tel hierbij op dat de Isistoon ingedaald is, vlak voor de indaling van Marah, dan ga je beseffen dat onze essentie toon van binnenuit aan het ontwaken is. En dat deze toon alle ONlicht -cellen lostrilt en wegwerkt uit ons systeem. Wat uiteraard geweldig is, maar desondanks zeer vermoeiend voor ons gehele Zijn. Het lichaam moet erg hard werken om alle veranderingen bij te benen en te integreren. Nu we vrijwel aan het einde van maand 9 gekomen zijn, oftewel september, brengen we ook de 3 ( maart) 6 (juni) 9 (september) waardes volop in gang. We gaan deze vrije stroom frequentie tot aan 21 december maximaal opvoeren.

Want op 21 december 2020 gaan we de kosmische Initiatiepoort door.  Op dat moment worden alle bronwaardes diep geïnitieerd in het collectief bewustzijn van de mens.

Drie jaar van initiaties gaan we tegemoet. Het eerste jaar zitten we nu middenin, Ons DNA is op vele lagen ontdaan van karmische smetten, voorouderenergie, contracten die onze broncodes wilden overschrijven. Het IK BEN bewustzijn wordt wakker.

21 december 2020, 2021 en 2022 zijn drie heilige portaaldagen.

En dit eerste jaar zou het zwaarst geweest moeten zijn. De diep ingewortelde karma-aansluitingen zijn wereldwijd los getrild en krijgen de kans om te verdwijnen. Onze generatie lichtwerkers zet alles op alles om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. We zijn diep gegaan in alle energievelden om dit aan te raken, op gang te brengen en om te zetten naar een hogere trilling.

Natuurlijk gaat het uitzuiveren van dit alles na 2020 door. Maar doordat de algehele trilling stijgt -boven de 50% marges wereldwijd  – worden deze frequenties opgeslagen in het collectieve geheugen. Deze kunnen niet meer verwijderd worden en iedere ziel op aarde die aansluit bij dit veld verhoogt de al bestaande waarde van dit veld. Het kan dus alleen nog maar groeien.

De komende jaren kun je zien als vallen en opstaan. Soms lijkt alles om te vallen, maar uiteindelijk staat alles ook weer overeind. Veranderingen in het collectief trekken nl. bijkomstige trillingen aan: angst om te veranderen, angst in zijn algemeenheid. Boosheid door degenen die de trillingen laag willen houden. Bezorgheden van allerlei aard en wantrouwen t.o.v. het zich veranderende leven, waarbij de stem van wantrouwen altijd al roept zonder dat het weet waarom hij roept. Ik roep jullie dus echt op om in je vertrouwen te blijven staan. Ga niet mee met de roep van ON-rust.

Het is onze taak om het licht hoog te houden en sterk.

Om lichtpilaren te zijn die op een stevig fundament zijn gebouwd. De eigen angsten voorbij, de zorgen voorbij, de boosheden voorbij.  Wij zijn de voorlopers van deze tijd. Ook wij kunnen niet altijd weten hoe de toekomst er uit gaat zien. Behalve dan dat het lichtvoller gaat worden en rijker in wijsheid en inzicht.  De inzichten kun je delen, het licht kan je geven in de vorm van hoop en liefde, maar ieder mens op zich zal  zelf zijn of haar eigen energieveld omhoog moeten brengen naar een haalbare frequentie.

De komende jaren worden dus onrustig. Omdat er veel ON-begrip zal zijn op aarde. Maar wij kunnen ook kiezen voor de rust. Waarbij we de mensen aan gaan trekken die dit ook doen. Waardoor we dwars door de ON-rust heen onze eigen leef-formule gaan bouwen, die gebaseerd is op weten en zijn. Met andere woorden, binnenin de zich veranderende wereld gaan er leefgroepen ontstaan die zich energetisch afscheiden van de rest. Binnen deze leefgroepen gaat de trilling voortdurend stijgen. Deze trillingen dringen diep door in het collectieve veld en zullen heling en licht brengen. Maar de leefgroepen zelf gaan geen mensen in hun midden toelaten die ON-licht zaaien. Die tijd is voorbij. Als er verschillende leefgroepen op aarde ontstaan, die ieder hun eigen formule van hoop, liefde en licht verankeren, dan worden deze groepen energetisch een rustplek voor velen op aarde. Want deze groepen zullen zich verbinden met de esoterische tempels en werelden van licht. In droomtijd zullen zij de mensen ontvangen die op aarde leven en hen leringen geven. Deze prachtige groeperingen zullen ieder op zich een aspect van het helende leven ankeren en uitdragen in de wereld. En deze groepen zullen groeien. Aktief op aarde, maar achter de schermen van het leven evenredig sterk. Daarom worden de komende jaren ook blije jaren. Er komen nl. steeds meer mogelijkheden voor zielen op aarde om weg te bewegen van onrust en liefdeloosheid.

Duizenden engelen zullen zich opnieuw verbinden met de groepsziel van deze tijd. Ook zij zullen hun onvoorwaardelijke hulp en liefde met de mensheid verbinden.

Nu de  lagere astrale werelden zo goed als opgelost zijn en er geen duizenden entiteiten om de wereld heen zweven die onrust kunnen stoken, kunnen we sneller groeien. En ieder mens dat vanuit zijn/haar hart opgenomen wordt in het groepsveld van Licht, zal automatisch gestript worden van entiteiten en demonen die nu nog op aarde  zelf de mens probeert te manipuleren. De vrije energiestroom zet zich in beweging. Deze zal een krachtige bewustwording op gang brengen in de gehele wereld.

Veel mensen denken dat bewustzijn orde schept, maar eerst zal het wanorde scheppen. Het zal de rust verstoren van hen die niet in bewustzijn gebracht willen worden om welke reden dan ook.

Het is daarom dat ik zeg dat  het DNA spel van deze tijd nog niet uitgespeeld is. Mensen moeten op vele manieren hun plaats gaan (her) vinden in het grote geheel.

Ik daag je uit om toe te treden tot de leefgroep van Licht die jou helpt om weg te bewegen van de oude tijdsangsten en patronen. Laat je optillen door de rust en liefde van de velen hier op aarde die maar een doel voor ogen hebben. Van deze planeet een nieuwe planeet maken, waar vrede werkelijk zal regeren. Als ons dat lukt staat de toekomst van onze aarde vast. We worden opgenomen in het hogere kosmische bestel voor altijd en niemand kan en mag de wereld daar meer uit halen als we eenmaal dit punt hebben bereikt.

In het komende webinar van 2 oktober 2020 zal ik hier dieper op in gaan.

Blijf sterk, blijf moedig.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email