Omvormers.

Omvormers.

 

 

De trilling in het aardebewustzijn stijgt snel en dat is natuurlijk goed nieuws. Maar het brengt ook moeilijkheden met zich mee. Veel mensen hebben moeite met de integratie van de hogere energieën. Het zenuwgestel staat voortdurend onder hoogspanning en dat brengt allerlei vage klachten met zich mee.

Er is ook nog een andere optie die ik onder jullie aandacht wil brengen. Er zijn nl. periodes geweest in onze aardse geschiedenis waarbij er enorm geëxperimenteerd is met het inbrengen van implantaten en andere zaken. Met name in sommige tijden van Atlantis heeft dat heel erg gespeeld.

Ik wil vandaag een ander soort experiment onder jullie aandacht brengen. In het bewustzijn van veel mooie zielen zijn nl.  omvormers ingebouwd. Wat zijn omvormers? Dat zijn kleine, zwarte kristallijnen zekeringetjes die spiraalsgewijs in zijn gebracht.  Zij zijn zodanig afgestemd in het celbewustzijn dat wanneer er een trillings-verhoging plaats vind in iemands bewustzijn, dat dit ondraaglijk lijden op fysiek of  geestelijk gebied kan veroorzaken.

Het is een soort van “elektronisch” circuit. Van net onder de voeten tot net boven de kruin werkt dit zich spiraalsgewijs omhoog.  Het werkt als een soort heftigere versie van de hedendaagse “enkelband”. Het werkt nl. op trilling en frequentie. Er is ook geen ontsnapping mogelijk van binnenuit, tenzij zielen er in slagen om deze circuits van binnen uit te verbranden. Zodra de uiterste limiet wordt bereikt, gaat er een alarmsignaal af en komen er “controleurs”.  Zij houden in de gaten of het bewustzijn van de desbetreffende ziel binnen het circuit blijft. En dwingen met hun frequenties de bijna ontsnapte ziel, terug in zijn of haar gevangenis. Dit systeem vind ik hedentendage meer terug in vrouwen dan in mannen. Op een diepe laag zijn in hen de scheppende frequenties van licht en geluid vastgezet.

De tijden veranderen, de trilling in de buitenwereld stijgt, maar in de binnenwereld van deze zielen ook. En dat maakt dat zij nu een uiterste poging uitvoeren om te ontsnappen uit deze gevangeniscircuits.

Zij kunnen dit niet alleen, daarbij hebben zij hulp nodig van ons. Het Pinkstervuur zal zodanig hoog opgeschroefd worden dat het kortsluiting veroorzaakt in de circuits en de omvormers. Daardoor kunnen deze zielen als zij de kracht vinden en in hun eigen licht geloven, van binnenuit de systemen kapot branden.

Meestal zijn deze zielen murw geworden, is er een heel laag zelfbeeld ontstaan en geloven zij zelf niet meer in hun eigen kracht. Daarentegen hebben ze geleerd waarde te hechten aan de boodschap van de controleurs omdat er altijd sancties ontstonden na een poging tot bevrijding.

Deze maand werken we extra sterk in op alle circuits die vanuit de 666-code zijn ontstaan. Dit thema valt daar ook onder.

Misschien herken je dit bij jezelf of bij anderen.

En ik roep iedereen op om nu door te zetten en zichzelf te bevrijden van deze overheersing. Dit verhaal MOET stoppen. Help onze medezielen, die soms al eeuwen binnen deze circuits moeten leven. Help jezelf, als je dit herkent en onderschat je krachten niet. Misschien is het even pijnlijk, maar daar moet je doorheen durven werken. Zie voor je hoe het circuit uit elkaar valt en oplost. Soms moet je door meerdere auraringen heen, omdat er door verschillende lagen heen is gebouwd. Zie voor je dat er een immens lichtleger van engelen en hulpzielen om je heen staat, die voor jou bidden, je roepen en je vuurkracht versterken. Je kan pas echt geholpen worden als jij zelf van binnenuit dit systeem verbreken kan. Geloof er in, gebruik je diepste vorm van brandende liefde, de vlam van jouw heilig zijn. Gebruik je stem om te chanten, klanken te vormen, je scheppingscode te bevrijden. Iedere ziel die hieruit breekt slaat gaten in het wereldwijde circuit, zet poorten die deze systemen onderling verbinden in lichterlaaie en doorbreekt een heel oud stigma dat de wereld al eeuwen lang in zijn greep houdt.

Verbind jezelf met de vuurlijnen van Moeder Aarde en roep haar op om deze aanhechtingspunten uit te spuwen in vurige gloed.

Zie duizenden engelen om de aarde heen zweven en voel hun verlangen om jou te ontmoeten.

Stap weg uit de gevangenis, individueel en collectief.

De grootste zekeringen zitten in het Perineumcentrum ( alles wat met het bekken en vruchtbaarheid te maken heeft), Het Thymuscentrum ( alles wat met hartslicht en liefde te maken heeft) in het centrum van de Epifyse ( alles wat met verbinding naar het hogere te maken heeft), net onder de voeten ( tussen aardester en de voeten zelf) en net boven de kruin ( tussen het hoger bewustzijn en de fontanel in). Zoek hen op, weet dat dit stoppen kan als je er je liefde en energie aan geeft. En verbrandt hen. Je kan het.

Nu pas is de energie op aarde weer sterk genoeg om deze circuits te doorbreken. De zwarte meesters die deze systemen in beheer hebben liggen zelf ook onder vuur. Hun macht brokkelt af. Op alle lagen van bewustzijn vinden er verschuivingen plaats. De hele wereldorde moet zich gaan herschikken.

Mede doordat dit soort patronen losschieten, ontstaat er ruimte en in die ruimte vindt de verandering plaats.

Als je met alle kracht die in je is, de zekeringen hebt doorgebrand, laat je dan door de engelen meevoeren naar een energetische quarantaine ruimte, waar je op je gemak kunt bekomen van wat je hebt doorstaan. Geloof de controleurs niet, die zeggen dat het je niet gaat lukken. Brandt hen weg van je tijdslijn. Met heilig vuur.

Laat je meevoeren door de hogere wezens, die klaar staan om je te helpen. Probeer niet te denken, je gedachten activeren nl.de blauwdruk van het oude circuit.  En dan denk je dat het niet gewerkt heeft. Laat gedachten los, laat jezelf los en besef dat het voorbij is.  Pas nu kan je gaan herstellen en stabiliseren en van daaruit aansluiting vinden in de hogere collectieve waardes die op de planeet aanwezig zijn. Langzaam aan.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet

 

Print Friendly, PDF & Email