De Leeuwenpoort 2, de glans van Liefde.

De Leeuwenpoort 2, de glans van Liefde.
 
 
 
De ompoling van deze tijd brengt grote veranderingen met zich mee.
Als je als zielenwerker voor deze planeet geboren bent, dan heb je in je DNA de echo’s, patronen en stigma’s van de familielijnen in het DNA ingebouwd gekregen.
Een zielenwerker stelt zich als persoon tussen de generaties in op, om de codes te kunnen breken die de woekeringen binnen het DNA veroorzaken.
Als bepaalde DNA patronen zich maar blijven herhalen en vooral uitbouwen, dan vindt er een grote degradatie  plaats in het celbewustzijn van de aardse mens en de belasting op dit DNA zal alsmaar blijven toenemen.
Voor een ziel die incarneren  moet is het dan bijna een onmogelijke opgave om deze belasting te omzeilen.
Voor dit doel zijn speciale zielen geboren op aarde, zij zijn als het ware al klaar met hun eigen incarnatie cyclus, staan nog dicht bij de aarde in hun herinnerring en kunnen zich terug verbinden met de DNA-patronen van de planeet.
Alhoewel zij daarvoor ongelooflijk terug moesten schakelen in energie, gingen zij toch helpen ombouwen.
2000 jaar geleden is de opmaat hiervoor al begonnen.
Na de tweede wereldoorlog zijn zij massaal naar de planeet gekomen.
De zielen die voor dit doel opgeleid zijn dragen een witte kern in zich mee die altijd onbezoedeld blijft.
Zij verbinden zich met de DNA poorten van de wereld en kiezen familielijnen uit die zwaar belast zijn geraakt door karma.
Veel van dit karma trekken zij in snel tempo door hun witte kern, zodat de patronen zich niet eindeloos hoeven te blijven herhalen.
Voor zo een ziel is dat een enorme belasting.
Men krijgt te maken met een zware schuldlast, die niet van de persoon zelf is, maar die binnenin het witte zielsnetwerk opgeschoond mag worden voor een bepaalde tijd.
In dit leven hebben veel van deze zielenwerkers te maken gehad met de ultieme opschoning.
Jarenlang hebben zij op hoog niveau de energie getransformeerd die binnenin dit karmaproces de woekeringen tot stand bracht.
Daar zij vanuit de verre oudheid ook soms zelf banden hadden met deze familielijnen raakten zij extra betrokken en kregen zij vaak het idee dat dit karma van henzelf  was.
De aanzuigende werking van het DNA, via de magnetische waardes van pijn en lijden die erin verwerkt waren, hebben veel oud karma aangetrokken en omgezet.
Deze trilling heeft een aantal jaar veel ruimte ingenomen in het leven van een zielenwerker.  Men heeft  daar offers voor gebracht, het eigen leven opzij geschoven en heel hard gewerkt in het omzetten van de patronen.
Een zware belasting. Alleen de allersterksten krijgen deze taak toebedeeld. 
Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat men er zelf aan ten onder gaat, of opnieuw karma opbouwt.
De kracht van Liefde heeft hen geholpen. Dit was de drijfveer, de helpende kracht bij het omzetten zelf en de voorwaarde om er zelf niet in ten onder te gaan.
Tijdens de omvorming van deze Leeuwenpoort, krijgen veel zielenwerkers de kans, om de kracht van Liefde terug te zetten in hun systeem.
Vooral om zichzelf te helen.
De kracht van Liefde is onvoorwaardelijk en altijd bereidt tot ondersteuning, wanneer dan ook, waar dan ook.
En nu is het tijd voor de oude zielenwerkers van deze planeet om hun codering van Liefde te herbronnen in hun hart en celbewustzijn.
Zoals men vroeger in het DNA de doffe, mistige glans kon waarnemen die om iedere Licht/zielswerker heen hing, omdat zij zoveel oud licht aantrokken, zo kan je nu zien dat er binnen in hun DNA lichtjes gaan branden.
Deze lichtjes zijn de voorbode van de transfiguratie die nu op grote schaal gaat plaats vinden.
Door oude pijnen om te zetten in Liefde en dit terug te brengen in het DNA, brengen zij een energiestroom op gang die via het nageslacht gaat doorwerken naar de toekomst toe.
Ieder kind neemt DNA over van zijn voorouders. Doordat de Code van Liefdeloosheid door de zielenwerkers is terug gebracht naar hanteerbaarheid, krijgt het nageslacht van deze zielen de kans om de Liefde terug te gaan installeren.
Het zal per kind afhangen hoeveel DNA het in zich getrokken heeft dat via de lichtwerkerslijn van de vader of moeder glanskracht gaat krijgen.
Sommige zielen dragen daar maar heel weinig van mee, anderen meer.
Doordat deze kinderen in de baarmoeder van een zielenwerkersvrouw zijn opgestart, is de kans van het open stralen groter dan bij een kind dat niet geboren is door of via zielenwerkers.
Daar het maar zelden voor kwam tot nu toe dat beide ouders zielenwerkers waren, zijn er veel kinderen geboren met een onbalans in hun DNA.
Kinderen die door zielenwerkers verwekt of gedragen zijn bevatten vaak een complexe zielsstructuur.
De code van duisternis oftewel onbewustzijn langs de ene kant aangedragen is vanaf de bevruchting doorstraald met licht en bewustzijn vanuit de andere kant.
Zo kregen deze kinderen de kans om  oudetijds-energie over  te dragen aan het leven om uitgeklaard te worden. Vaak nog met verbindingen er in die terug gaan naar zeer oude tijdperken. 
Ieder Gen dat via het DNA overgedragen/opgenomen is in het DNA van zo een kind kan nu aan kracht gaan winnen. Doordat het stralingsruimte krijgt. 
Via de Genen dragen we de kracht van Liefde over, deze zullen als kleine lampjes gaan openstralen door de DNA-strengen heen.
Dit noemen we Transfiguratie. Veranderingen die zich op DNA-niveau voltrekken en die van invloed zijn op de evolutie van het menselijk ras.
Een zielenwerker heeft dus feitelijk in mogen breken, binnen een DNA-streng, om bepaalde fouten te kunnen omzetten , en woekeringen hierin te helpen voorkomen.
Een zielenwerker bezit de kracht om tijdens zijn/haar leven deze Genenstructuur open te gooien en de pijnen bloot te leggen.
Ook heeft deze de kracht om de chromosoomstructuur te veranderen, het GEN te beïnvloeden en om te polen naar een andere richting.
Een ongelooflijk, machtig kunststukje. 
Ieder Gen dat zijn oude structuur loslaat kan opgestart worden met een nieuwe code.
In dit geval natuurlijk de Code van Liefde.
Heb je het idee dat jij zo een zielenwerker bent, besef dan dat je een wonder hebt verricht binnen de DNA-strengen van deze wereld en dat juist jij, in de specifieke lijn waarin je geboren bent de oude energie hebt om kunnen zetten tot nieuwe energie. 
Een magische handeling, bijna onmogelijk. En toch heb je dat gedaan.
Wees trots en blij over het feit dat dit de geschiedenis van de mensheid positief gaat beïnvloeden. Laat je daarom niet meer in de oude pijnmodules trekken.
Dan verliest het nieuwe DNA zijn glans. Dan gaat het DNA in onze kinderen en kleinkinderen verloren.
En dat mag nooit gebeuren.
Blijf doelbewust kiezen voor dat wat Liefde in zich draagt en vermijdt alles en iedereen die dit niet wil of kan aanvaarden.
Pas je niet langer aan, aan de lagere moleculaire structuren van deze wereld.
Verhef je zelf, til jezelf er boven uit en straal als een vuurtoren dit nieuwe licht uit over de oceanen van deze tijd.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email