Groene Stroom.

Groene Stroom.
 
Ik wil nog even verder inhaken op de gedachte van de groene krachtsstroom in ons systeem.
En hoe belangrijk het is dat deze Omzetter aan intensiteit mag winnen.
Nu de Matrix van de  Flower of Life zich meer en meer aan het herstellen is in ons systeem, krijgen we de kans om de groene stroom dieper  in ons systeem in te bouwen.
In alle cellen, maar ook tussen de cellen in groeien lemniscaatverbindingen. Kleine, noodzakelijke verbindingen die ons in staat stellen om de groene stroom te kunnen vervoeren.
In de drie heilige centra (Epyfse, Thymus en Perineum gebieden), ontstaan er sterke Generators die meer van deze groene stroom op kunnen wekken en verdelen.
Dus hoe dieper we durven incarneren en onze oude angsten en pijnen opzij kunnen zetten, hoe meer kracht het nieuwe energielichaam kan opbouwen.
Op een bijna nog niet voelbare laag.
Net als bij de bomen de bladeren een nervensysteem hebben om de levenskracht te kunnen vervoeren, zo wordt in ons bewustzijn ook  dit systeem wakker.
In de etherische lagen van ons energieveld groeien de stroom-verbindingen naar elkaar toe en ontmoeten elkaar.
Dwars door alle lagen heen gebeurt er iets bijzonders.
We zijn er in geslaagd om een leven voedende stroom op te kunnen wekken in ons.
Deze stroom wordt krachtiger naarmate de tijd verstrijkt.
En wordt ook steeds aangevuld vanuit de kosmos en door ons celbewustzijn ( met name de thymus) verdeeld.
Een deel van die stroom schiet dwars door ons heen naar onze aardester.
Daar worden de oude stroomdraden vervangen en meer in contact gebracht met de ziel van de planeet.
Met andere woorden, we slagen er ook in om Moeder Aarde, door ons bewustzijn heen een deel van deze stroom aan te bieden.
En als dat eenmaal gebeuren kan, gaat het snel.
Want mineralen, planten en dierenrijken zullen deze stroom onmiddellijk grensoverstijgend aanvaarden.
Zij zullen er in slagen om in korte tijd het belangrijke nervensysteem van de planeet te herstellen, en dat is op zich al een wonder, want het is zwaar beschadigd.
Zo kan het geschieden dat de genererende kracht van de groene stroom Moeder Aarde tot in de kern bereikt en zich gaat vermeerderen.
En als deze stroom eenmaal op gang is gebracht, zal het de vele zielen die beschadigd zijn – waar dan ook  -kunnen helpen.
Juist door de aanmaak van de groene stroom staat de Aarde op het punt een enorme Quantumsprong te gaan maken.
Als op 21 december 2017 de tweede Ascentiegolf opstart, dan is deze stroom beschikbaar.
En daardoor kunnen vele duizenden zielen in snel tempo ontwaken, maar ook herstellen.
Daar zit de schaduwwereld niet op te wachten.
Dus men probeert uit alle macht de ontkrachtende trillingen in stand te houden.
En veel mensen in de patronen van angst en verderf te “sealen”
Maar het is niet meer te stoppen.
Negeer deze oude patronen van onmacht en stel alles in het werk om een Groene Stroom Generator te worden.
Besef dat als dit lukt, er niet alleen tijdens de komende Ascentiegolf veel Aardezielen geholpen kunnen worden, maar weet ook dat dit uit de kosmos hoogstaande zielen aan gaat trekken die de evolutie van de planeet komen helpen ondersteunen.
Geloof de “profeten” niet die juist nu weer gaan roepen dat de aarde zal vergaan en dat er ruimteschepen zullen komen om de “bevoorrechten” op te halen.
Het is niet waar.
Wij leven in een prachtige universum, dat hersteld kan worden.
Als de juiste trillingen opgewekt worden, en de zielen die hierin kunnen afdalen geboren gaan worden, dan bezitten zij ook de capaciteiten om de wereld “ aan te pakken”.
Dan kan er in vrij korte tijd veel herstellen wat kapot gegaan is.
De onbewuste mens ziet altijd eindigheden en begrenzingen.
De bewuste mens ziet in alles groei en vooruitgang.
Alles en iedereen die de goddelijke vonk gebruikt is in staat om wonderen te verrichten.
We mogen en willen in wonderen geloven.
Geen religie of welke macht dan ook is in staat om wonderen tegen te houden.
Alleen wij zelf.
Durf de angst rondom wonderen los te laten.
Geloof in de Heiligheid van de schepping en niet in de kleinheid van onbewuste zielen.
Het is tijd om te geloven.
Om kracht op te bouwen.
Als de Omzetters in ons bewustzijn gaan werken, dan kunnen we wel degelijk de kosmische stroom ompolen naar aardestroom, en deze bruikbaar maken voor de gehele mensheid.
Zodra we wonden omzetten naar wonderen, kunnen de komende generaties weer energie produceren  ( genereren ) welke  van groot belang is voor  de toekomst.
Zouden we daarom spreken over generaties, omdat wij allen kunnen genereren?
Omdat we het vermogen bezitten om van al het goede dat er is meer en meer te kunnen maken, zodat de gehele mensheid door genereert naar een wonderbaarlijk, hoogstaand ras?
We zetten de tijdsknoppen om, in plaats van degenereren, gaan we genereren.
We willen alleen nog vermeerderen wat Schoonheid in zich draagt.
De illusie voorbij.
 
De Aarde vergaat niet, de Liefde is nooit dood geweest, de Kracht niet verloren.
Dat is een degenererende, oftewel denigrerende gedacht.
Geloof er niet meer in.
Het is manipulatie van de ergste soort.
Wij zijn niet voor niets naar deze tijd gestuurd.
We kunnen licht omzetten en  uit de verstikkende atmosfeer van de oude tijd zuurstof puren.
Dat kunnen we echt.
Op 21 augustus 2017 is de langste nacht in de geschiedenis van de mensheid ge-eindigd.
Velen van ons zijn ooit die lange nacht in gegaan, in een uiterste poging om de stikstofmoleculen, de koolmonoxide, de levensontkrachtende energie  een halt toe te roepen. De omgekeerde osmose MOEST stoppen.
Met het licht dat we in ons meedroegen hebben we 2000 jaar lang de stikstofaanmaak aangepakt.
En omgezet naar zuurstofwaardes.
Daarom zijn veel lichtwerkers nu ziek, bijna op.
Ze hebben hun laatste krachten gegeven in dit leven ,aan een zieltogende wereld.
Maar geen nood, zij hebben in hun systeem ook de mogelijkheden om Groene stroom aan te maken.
Dus hier kunnen ze wonderen mee verrichten,  zichzelf herstellen en de nieuwe dageraad verwelkomen.
Misschien een beetje bibberend, soms te moe om adem te halen.
We zijn nog maar net door de deur gegaan.
Er is nog niets te zien wat houvast geeft.
Behalve het licht dat geboren wordt.
En het weten dat Wij zijn wie Wij zijn.
Een goddelijk vonkje op Aarde, dat in staat is om het vuur van de Passie en Groei opnieuw te kunnen aanwakkeren.
Neem tijd om te herstellen, het is een ongelooflijk wonder dat je nog leeft.
Forceer niets.
Laat de wereld maar doen en besef dat de God/Godin in jou versmolten is tot een Heilige Gloed van Lichtende Liefde die in al zijn/haar varianten leven schept.
De dood voorbij.
De duistere nacht overstegen.
Je ziet het misschien nog niet om je heen.
Maar je weet!!
Geef nu niet op.
Je komt van zo ver, je hebt al zoveel wonderen verricht.
Geloof in Wie je in de diepste kern van het leven bent.
Levend licht.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Leven schept.
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email