De onderbroken ceremonie.

De onderbroken ceremonie.

Zoals jullie weten is er een enorme Evolutie-ontwikkeling op gang gebracht de laatste maanden.

Ik wil met jullie nog even teruggaan naar  oktober 2019.  Er is toen nl. iets heel belangrijks gebeurd.  Wij hadden hier onze maandelijkse bijeenkomst en halverwege deze sessie kreeg ik contact met de heilige vrouwencirkel die sinds de oudheid in  het onderaards energetisch gebied van de Ayer- rocks  in Australië zetelt. Ik weet dat je dit gebied nooit zomaar betreden mag, als het al mag dan is dat op uitnodiging. De laatste jaren werd ik regelmatig uitgenodigd in de broncirkel aldaar en dat waren altijd heftige belevenissen. Ik heb daar weinig over geschreven, omdat ik het gevoel had dat de energie beschermd moest blijven. Ik heb daar ook zelden mannen gezien, de enkeling die ik zag was er altijd op speciaal verzoek.

Nu werd de oproep op die dag heel sterk en we mochten met de voltallige groep naar de binnen-cirkel in Midden –aarde komen.

We betraden de heilige ruimte en alles was anders dan dat ik daar ooit had gezien. De heilige vrouwen zaten in een cirkel in het midden van de grot om een altaar heen. Zij wiegden heen en weer en zongen in een oeroude taal. Uit hun monden kwamen klanken van een zo diepe en ook hoge trilling dat wijzelf met stomheid geslagen waren.

Er werd ons allen gevraagd om, om hen heen plaats te nemen. En ik zag vanuit alle richtingen de etherische gedaantes van veel op aarde levende mensen arriveren. De oproep was blijkbaar wereldwijd geplaatst.  Mannen en vrouwen. De meesten van hen waren zich dit niet echt bewust. Hun etherisch energieveld reageerde op de oproep. Een enkeling was zich dit wel bewust. Iedereen die daar aankwam, zette zich om de vrouwen heen in  twaalf cirkels, zij zelf zorgden voor de 13e cirkel in het midden.  Zij nodigden ons uit om mee te wiegen, in de handen te klappen en geluiden te maken die vergelijkbaar waren aan die van hen. Het werd een immense belevenis. Het geluid werd sterker en sterker. De vrouwen stonden op en stampten met hun voeten,  schreeuwden luid.  We hoorden het geluid van trommels. Ook wij deden mee en de aarde rondom ons schudde op zijn grondvesten.

Plotseling hoorden we een enorm gerommel vanuit de diepte. Onder het altaar brak de aarde open en een enorme lichtstraal schoot hoog de kosmos in. Zo hoog als ik nog nooit een lichtstraal de kosmos in heb zien schieten. Het gaf een enorme knal, en toen de toon boven onze hoofden uit elkaar spatte, hoorden we allerlei klanken en geluiden. Het was alsof het een zingende straal was, die uit de baarmoeder van Moeder aarde los schoot.

Er werd ons verteld dat de nieuwe Aardetoon geboren was en dat vanaf nu de heling kon beginnen.  Wij waren met elkaar diep onder de indruk. En toen ik drie dagen later las dat de Ayer rocks teruggegeven werd aan de Aboriginals, stroomden de tranen over mijn wangen. Dit kon geen toeval zijn. Dit was een zeer zorgvuldig geregisseerde gebeurtenis, die al lange tijd geleden gepland stond op de kosmische agenda.  De Aboriginals dragen in hun bewustzijn de scheppingscodes mee die nodig zijn om de evolutie van de planeet te beïnvloeden. Net zoals Indianen volkeren dit doen, of de Innuit en andere oervolkeren. Maar de codes in hun bewustzijn worden pas vrijgegeven als de energielijnen  ofwel de tonen hierin kloppen. Niemand anders dan de originele volkeren dragen deze codes in zich mee. Velen van ons stammen af van deze volkeren en ook al zijn wij hen niet NU, we hebben wel dezelfde intenties en daarom mogen we in de energetische, heilige cirkels komen als we daartoe uitgenodigd worden. Sindsdien is er veel gaande in het werelddeel Australië, de enorme branden bijvoorbeeld die erger zijn dan ooit. Er zijn altijd in de zomer branden in Australië ,maar zo erg als nu komt dit maar zelden voor. Het is alsof de wereld met liefde en zorg uitgenodigd wordt om aandacht aan deze plek te schenken, waardoor het oude dat verdwijnt letterlijk vernieuwd mag worden.

Zelfs de moderne Aboriginals, hebben hun westerse kledij uitgetrokken en zijn vanuit alle richtingen naar een bepaald  gebied gekomen om de voorouders te eren in hun originele kledij, liederen te zingen voor Moeder Aarde, zo mooi.

 

En toen kwam de  wereldwijde uitnodiging voor het weekend van 11-13 januari.

Er werd een ceremonie gehouden dichtbij de Uluru rocks. En aan iedereen werd gevraagd om de intentie te richten naar dit gebied. Omdat er ooit in tijd en ruimte een verstoring opgetreden is in de scheppingsceremonies en dat dit nu de tijd is om het alsnog af te maken.

DE ONDERBROKEN CEREMONIE

In januari 2020 zal er een massale planetaire energieactivering plaatsvinden op aarde ten tijde van de conjunctie Saturnus / Pluto. Op dit moment wordt de planetaire Solar Plexus Chakra in Uluru (voorheen Ayre’s Rock) en Kata Tjuta, in Centraal-Australië, volledig geactiveerd.

Aboriginal Lore vertelt over een ceremonie in de Dreamtime die werd onderbroken en nooit voltooid. Deze ceremonie was bedoeld om het Grote Plan van de Aardegeest te vervullen. Zodra het ritueel is voltooid, zal ‘perfectie zich over de hele wereld verspreiden’. Met andere woorden, dit ritueel zal de weg openen van het 4e naar het 5e Wereldbewustzijn. ‘

Dit evenement wordt gesymboliseerd door een Grote Pool of Kosmische Navelstreng, die de aarde met de zon verenigt. Er wordt voorspeld dat dit snoer zal functioneren in 2020 AD, ten tijde van de conjunctie Saturnus / Pluto.

Uluru en Kata Tjuta vormen samen de wereld Solar Plexus Chakra. Dit is de primaire Chakra voor het behoud van de wereldwijde gezondheid en vitaliteit van de planeet en alle levende wezens. Als het hier niet goed is, lijdt het hele wereldsysteem.

Het is NU tijd om dit te genezen. De genezing begon in oktober 2019, toen een totaalverbod op het bek Volgens Robert Coon, auteur van ‘The Rainbow Serpent and the Holy Grail’, zal deze krachtige activering ook een explosie van goddelijk licht en energie met zich meebrengen via de zanglijnen (leylijnen) van de planeet, die alle aardchakra’s met elkaar verbindt, en vooral een van de belangrijkste Energy Arteries / zanglijnen die door de Aboriginals worden aangeduid als The Rainbow Serpent (voor velen goddelijke vrouwelijke energie).

Deze lijn begint bij Uluru (zonnevlecht) en reist via Bali (wereldzuiveringscentrum), naar Glastonbury (hart- en derde oogchakra’s), naar het Titicacameer (sacrale chakra) en vervolgens terug en door naar Uluru.

Het planetaire evenement in januari 2020 is eigenlijk een zeldzame viervoudige conjunctie waarbij Saturnus, Pluto, Mercurius en de Zon zijn betrokken. De eerder onderbroken ceremonie zal culmineren in de reactivering van de zonne-navelstreng van planeet Aarde met de zon, en op diepere niveaus met de Grote Centrale Zon.

Dit zal op zijn beurt helpen bij het creëren van een archetypische communicatie tussen de zon en de aarde, om ons te helpen een ‘gouden eeuw’ vollediger te omarmen.

Volgens de legenden van Anangu werd het gebied in het begin door voorouders gecreëerd – Uluru wordt beschouwd als fysiek bewijs van de activiteiten van de voorouders tijdens de schepping. De ouderen geloven dat er een belangrijke verschuiving zal plaatsvinden wanneer de Saturnus / Pluto-gateway wordt geopend. Een kosmische navelstreng zal hemel en aarde verenigen en perfectie zal zich over de hele wereld verspreiden. In de Aboriginal-kosmologie hadden de slimme mannen ooit het vermogen om zich op en neer te bewegen tussen de werelden via de navel. Toen ons bewustzijn afnam, verloor de mensheid dat vermogen. Zou dit de tijd kunnen zijn dat het wordt hersteld?

Uluru-Kata Tjuta genereert elektromagnetische energie waarop we kunnen afstemmen. Door ons eigen doel voor genezing en leven in overeenstemming te brengen met de frequentie van een krachtcentrum, zoals Uluru, is dynamische persoonlijke verandering mogelijk en ondersteunt zo de mensheid. Het werk dat we bij Uluru doen, verspreidt zich over de hele planeet. Mensen die zich aangetrokken voelen tot de Kosmische Bewustzijnsgebeurtenis hebben vaak het gevoel dat de energieën hen oproepen om daar te zijn.
In een tijd waarin onze zielen ons aansporen ons doel en aangeboren gaven te herinneren, kun je de Uluru-energie voelen die je naam fluistert. Laat je leiden door de synchroniciteiten en maak deel uit van deze verkwikkende, verhelderende en verrijkende ervaring. Samen kunnen we kosmisch bewustzijn, ascensie, bewegen in een tuin van Eden – noem het wat je wilt.

 

Aldus een bericht via de kosmische bewustzijnsconferentie.

Deze ceremonie heeft zich dus inmiddels voltrokken en we mogen er vanuit gaan dat er in de komende tijd door deze bekrachtiging verschuivingen van hoog gehalte gaan voordoen. Dit zal wereldwijd gevolgen hebben voor iedereen.  De Paradijspoort in Mesopotamië  ( Irak) resoneert hier op. Daar hebben we in voorbereiding tot dit fenomeen op gewerkt en ook daar is er een herrijzenis van de vrouwelijke energie waarneembaar. Eva wordt wakker.

Australië is  al opgeschrikt door overstromingen en aardbevingen de laatste jaren, de verschuivingen werden toen al in werking gezet.

Rest mij nog te melden dat in dit gebied de lemurische energiepoorten aanwezig zijn. De krisallen die wakker worden van de nieuwe toon gaan heftig resoneren. En in een land als Australië zal dit in eerste instantie vooral door de energie van alle opaalsoorten werken. Opalen werken heel krachtig in op de energie van verandering, niet aarzelen maar er voor gaan, niet blijven hangen in oude processen maar opstaan en bekrachtigen wie je bent. Er zit veel vuurkracht in opalen, de vuurgeesten van ooit zijn duidelijk wakker geschoten en brengen grote zuiveringen op gang.

Zoals jullie zien zitten er grote verbanden tussen alle processen, niets staat op zichzelf. We leven in een wonderbaarlijke tijd.  We zitten er middenin en bekrachtigen al het heilige  licht dat vanuit de Vader Kosmos en de Moeder Aarde in ons samenkomt. Wij verbinden de tijden, in ons, door ons, met elkaar.

Deze kracht kan je even van je stuk brengen, oer-patronen schieten los, oude angsten steken de kop op, echo’s van verlies weerklinken, maar ik hoop dat jullie het lied van  je hart en/of de toekomst sterker zullen horen en je niet af laten leiden van dat wat er werkelijk toe doet.

Ik sluit af met een mantra die tijdens de ceremonie gebruikt is, als je wilt kan je deze herhalen en gebruiken totdat je voelt dat het niet meer nodig is.

Laat de zon schijnen op Uluru en Katja Tjuta,
Laat het pad van de regenboogslang helder zijn,
Zodat grotere gezondheid en vitaliteit over de hele wereld kan circuleren om alle wezens te zegenen;
Vandaag, Adem. . . Kom tot rust. . . Glimlach. . . en dank aan de aarde.

Een heel goede oefening om de Solar Plexus te voeden en tot rust te brengen.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email