DNA-herstel.

DNA-herstel.

Na het omklappen van de DNA-poortjes in ons systeem kunnen we eindelijk aan de slag om de misvormingen die er in geslopen zijn van binnenuit te repareren. Het is eerst en vooral belangrijk dat we de kwaliteit van ons leven veilig stellen, drama vermijden, negativiteit negeren, laveren tussen alle stromingen door om uiteindelijk zo goed mogelijk aan wal te komen. Ons DNA reageert heel gevoelig op omgevingswaardes, omdat wij zelf nog heftig kunnen reageren op wat er vanuit de directe omgeving naar ons doordringt. Als er een diepe emotie aangetrild wordt, die oude echo’s in het DNA aantrilt, dan veroorzaakt dit een beving. Deze beving schiet door de gehele ruggengraat heen en veroorzaakt verschuivingen. Minieme verschuivingen, maar sterk genoeg om er weer door uit het lood te raken. Blijf daarom dicht bij jezelf en zoek omstandigheden op die positieve waardes in jezelf aanmaken.

De komende weken vindt er een sterke instroom van licht plaats. Door de kern van alle ons omringende planeten heen, komt hoogwaardig licht ons lichtstelsel verrijken. Het komt ook ons aanvullen. Het dringt door via de fontanel, straalt diep door onze pranabuis heen en vult al onze cellen op met kracht. Ons zenuwgestel kan hierdoor heftig reageren. Elke dag worden we als het ware ge-update en moet de innerlijke software zich bijstellen. Dat is hard werken voor ons gehele bewustzijn. Geen wonder dat je soms erg moe bent of je zenuwachtig voelt zonder echte oorzaak. Dat heeft te maken met het feit dat ons systeem zich steeds weer moet bijstellen, stabiliseren als het ware. Vooral op ons fysieke lichaam heeft dit weerslag. Het fysieke lichaam loopt altijd achter op onze geestelijke groei. Het loopt dus voortdurend op zijn tenen om de nieuwe updates te integreren. Het lichaam is al verzwakt door de oude omstandigheden, heeft veel zwakke plekken, wees dus lief voor je lijf en put dit zeker niet te veel uit. Neem veel rustpauzes, zodat het lichaam letterlijk tijd krijgt om de nieuwe updates te kunnen bij benen.

Het licht straalt ook door naar de ruggengraat en zet de vorming van nieuw DNA actief aan. Stel je elke dag voor dat er uit ieder poortje van je DNA goud licht naar buiten blijft stralen en als je een slechte dag hebt gehad, voer dan een reset uit, zodat het systeem intact blijft. Op diepe lagen blijft dit wel meer intact dan voorheen, maar onze persoonlijkheidslaag is de eerste antenne waarop we trillingen toelaten en verwerken, deze kan nog heftig reageren en vooral “vertaalafslagen” maken die niets met de nieuwe energie te maken hebben. Door angst of onbegrip. Laat de oude vertalingen los, die hebben niets meer met jou te maken. Jij bent door de poort van bewustzijn heen gegaan en hebt een totaal nieuw levensveld gekozen. Daar is vertrouwen een belangrijk sleutelwoord. En ook de trilling van Liefde is heel belangrijk. Het is in het nieuwe veld echt nodig dat je tot in de diepste lagen van je hart de eigenliefde terug hebt geïnstalleerd tot boven de 8waarde. In het thymusveld neemt deze trilling de regie over. Het zet ons lichthart aan tot het maken van hogere liefdesfrequenties en deze worden overgezet in elke cel van ons bewustzijn. Liefde verzorgt en koestert alles wat in nood is. Jij dus. Wij dus. Nog steeds. Want we moeten keihard werken om de nieuwe waardes te stabiliseren. Dat komt o.a. doordat de hersencellen die ook in ons hart aanwezig zijn, veel misvormingen hebben ondergaan. Er zijn vaak te weinig hart-hersencellen over, veel cellen  zijn in paniek naar de mentale lagen verhuisd om in de overlevingsstand te kunnen reageren. Er zijn er te weinig van over in het fysieke en ook het energetische hart. We gaan er aan werken om deze hersencellen terug te halen naar de basis. Het Moeder/Vader hart. Eenmaal op hun plaats gaan ze op de juiste plek synapsis bouwen en het hartsdenken herstellen. Sommige mensen hebben juist weer te veel van deze cellen aangemaakt, ze leven voortdurend in passie en teleurstelling met zichzelf, omdat wat ze willen bereiken niet lukt. Velen van ons hebben misvormde hartshersencellen, waardoor zware gevoelens uit de omgeving heel erg diep raken en binnenkomen en de reacties hierop uit proportie zijn. Kortom, het is hard nodig dat we ons met elkaar realiseren dat herstel op het breinweefsel in het hart echt nodig is. Zodat de energie van liefde weer normaal de hartepoort kan passeren. Ook de hersencellen in het buikbrein verdienen een upgrade, Persoonlijk ben ik er zelfs van overtuigd dat we hersencellen door ons gehele lichaam hebben en dat dit nog een totaal onontdekt energielichaam is, waarop we met volle kracht herstel mogen gaan zetten. Het nieuwe licht, vooral de goudtint hierin, komt ons helpen om de nieuwe synapsis te kunnen vormen. Het weefsel van licht dat verbindend werkt tussen alle processen in moeten we eerst repareren, voordat we aan de rest toekomen.

Het goede nieuws hierin is, dat het ook daadwerkelijk gebeurt als je een bepaalde trilling hebt bereikt en in de uitlijning van deze tijd je plaats hebt gevonden. Het blijft belangrijk om jezelf te kennen en je “fouten” aan te pakken. Wat kun je verbeteren, loslaten, doorbreken om op persoonlijkheidsniveau op dit punt je upgrades op te kunnen halen. Je hele wezen roept je op tot verandering. Het is bijna onmogelijk om die roep te negeren. Als je dit toch negeert, leef je voortdurend in innerlijke strijd met jezelf. Je krijgt de ultieme kans om in dit leven door al je barrières heen te breken. Dat betekent dat het je ook kan lukken als je werkelijk vooruit wilt gaan, om oude patronen te doorbreken. Maar je moet het echt zelf willen, en niet meer aan het oude hechting verlenen. Onthechting is het thema van dit leven. Loslaten wat de obstakels in je leven blijft opwerpen, er voorbij reizen, er dwars door heen breken. Met iedere stap die je zet om dit te kunnen doen, doorbreek je DNA-frequenties die niet meer bij jouw wezen passen. Bij iedere oude code die je doorbreekt maak je ruimte voor jezelf. Het is soms een eenzaam verhaal omdat dit leven je dwingt om de totale onthechting aan te gaan. Zodat je steeds weer om je heen kijkt en denkt: ” wat is er nog over?” Hopenlijk zo weinig mogelijk. Want dit betekent dat je, degenen die de oude toonzetting van macht in zich droegen voorbij bent gegaan en dat je werkelijk jezelf kunt ontmoeten in het licht van NU.

De moed die we daarvoor nodig hebben wordt ons ook aangereikt. De frequentie van de Leeuwenpoort komt er aan. We krijgen Leeuwenmoed om ons door de omstandigheden heen te werken. De mannelijke Leeuw staat op wacht en brult zijn diepe klanken de wereld in. De Yangfrequentie wordt goed wakker. De Leeuwinnen richten zich op het Yinvat, en sturen daar hun verzorging, hun aandacht en liefde naar toe. Soms kun je de dieren horen spinnen. Ieder dier dat spint in jouw directe omgeving zet oude trillingen om naar nieuwe. Duizenden leeuwen en leeuwinnen breken straks door de poort heen en spinnen , brullen zich een weg door de oude frequenties. Zij nodigen ons uit om het pad van de gouden zon te betreden en naar het licht te gaan. Wees nooit bang voor deze prachtige dieren, dan begrijp je niks van hun zielentaak. Elk jaar opnieuw zie ik hen komen en door de poorten heen breken. Hun hartchakra’s stralen als de zon zelf. Zij zijn heel groot. Veel groter dan hun aardse soortgenoten. Sommigen zijn wel twee/drie meter in schofthoogte. Zij komen op astraal niveau ons diepste wezen verbinden en versterken.

Ik wens je een machtige tijd en adviseer je om de artikelen die ik in vorige jaren geschreven heb hierover nog eens door te lezen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email