De z(w)evende Maand.

De z(w)evende Maand.

 

 

We gaan een nieuwe fase van ontwikkeling in. Al verscheidene jaren – vanaf 2013 – start er tussen 2 februari tot en met 5 mei van elk jaar een immense Venusresonantie op. Deze werkt op alle lagen van energie waar de aanmaak van koper mee gemoeid is. Alle waardes in onze hartenkern zijn geleidelijk aan door het koperrode vuur en later door het hemelsblauwe vuur omhoog gebracht naar Toon 9. Hoe meer hemelse liefde er samensmelt met aardse liefde des te meer koperlicht kan er naar de Ikbenkern in de buik worden gebracht.

Zo werken we al verschillende aan jaren aan de wedergeboorte van de nieuwe Yin-frequentie. Venuslicht zorgt er voor dat alles in een ontvankelijke staat wordt gebracht. De ruimte wordt voorbereid en van hieruit wordt het koperraster gevormd, dat door ons gehele bewustzijn aanwezig mag zijn. Zodat elk deeltje liefde op de juiste plaats wordt gebracht. Het Venuslicht heeft op haar beurt weer Zon -( goud) en maanlicht (zilver) nodig om zich te kunnen manifesteren. Deze drie frequenties, op een hoog niveau samenwerkend hebben er voor gezorgd dat het oude ijzer, lood en tin tot in de kern is aangeraakt, omgesmolten en in trilling verhoogd.

Dit heeft invloed op onze planetaire structuren. Want vanuit de energetische kern van alles wat leeft op deze planeet stralen lichtenergie-plasmastromen weg. Deze ontmoeten elkaar in de tijdsschaal van het leven en verbinden zich. Samen bouwen zij aan het innerlijk netwerk van onze planeet. Zij zorgen er voor dat de rasters met elkaar samenwerken en dat zij elkaar elkaar beïnvloeden op een positieve manier. We hebben heel hard gewerkt om deze rasters omhoog te brengen in frequentie en weer geleidend te maken op een hoger niveau. De maankracht van elke maand werkt diep in op de aanmaak van het zilver in ons. Want het zilver is nodig om tot celdeling te komen. Het zilver draagt het wordingsbeeld van Al wat Is in zich mee en reageert op de vormkracht die het aangeboden krijgt. We maken ons los van onze oude zelfbeelden. Deze lossen gestaag op, gedreven door een nieuw besef van eigenwaarde en waarachtigheid dat op liefde is gebaseerd. Als we op massaal niveau de beeldvorming veranderen, dan lost er binnen de aura van ons lichtstelsel een enorm Collectief Zelf op, dat aangehecht was op de oude metaalwaardes en rasters.

We hebben passie, vuur en liefde nodig om deze omvorming in het leven zelf te volbrengen. Daarom komt de gouden nectar-vuurkracht van De Grote Centrale Zon ons dit jaar alsmaar aanvullen en van goudkracht voorzien. Goud dat het nieuwe Collectieve Zelf gaat helpen bouwen, waarin het individu wedergeboren mag worden, de klankkast voor de nieuwe Toon in zich mee dragend. Het zilver reageert op de hoge trilling van het goud en begint in de matrix het beeld over te zetten dat als het ware in het gouden veld mag worden ingeprent. Koper helpt hierbij om het geheel van stralend liefdesgeboortelicht te voorzien.

Deze maand maken we mee dat we massaal de oude rasters verlaten. Ze zijn dun geworden en brokkelen af, er vallen gaten in het systeem, ofwel de poorten gaan open. Degenen die de heilige taak op zich hebben genomen om de oude rasters om te vormen, bewegen in hoog tempo weg van de oude rasters. De vuurkracht in hun wezen brandt hen los. Vanuit het Ikbenpunt en het hoger hartchakra zie je de vlammen als brandende wentelwieken in de rondte draaien. De vlammen branden ons weg uit de oude matrix, we komen los en zweven. Daarom noem ik deze maand de Zwevende maand. We gaan ergens uit weg en draaien ons linksom los, als een schroef die uit een bouwwerk wordt gehaald. Deze 7e maand zweven we dan overal tussen in, we drijven weg van de oude rasters. Je ziet het gebeuren als je er naar kijkt. En straks als de opstart van het nieuwetijds-lichaam zich gaat voltrekken, dan laten we ons in de rasters van dit gebied weer rechtsom “inschroeven”. Dan hebben we onszelf overgezet in de energiefrequenties van het nieuwe bouwwerk.

Rondom 8/8/2018 gaat dit gebeuren. Midden in de Leeuwenpoorttijd. Er is leeuwenmoed voor nodig om jezelf los te schroeven uit de oude ijzerlagen. Er is leeuwinnenkracht voor nodig om de nieuwe energievelden binnen te wandelen. Er is de onbevangenheid van een leeuwenwelp voor nodig om dit alles speels tegemoet te treden en te gaan ontdekken.

Er gebeurt dus heel wat. Ons lichaam zet alles op alles om zich te ontdoen van oude inprentingen, waardes en zaken die op onechtheid en liefdeloosheid zijn gebaseerd. Wij bezitten zelf de innerlijke sleutels om de gebieden te kunnen betreden waar we naar toe op weg zijn. De oude kooi- rasters en hun portwachters staan machteloos. We gaan weg en velen gaan met ons mee de komende 13 jaar. Er is geen houden aan. Het is belangrijk dat de keuzes die je Nu maakt, voedend zijn en ondersteunend voor je hart. Allemaal vormkracht  die aangeleverd wordt voor de nieuwe Jij.

Het zilver in ons zal tijdens elke volle maan, inwerken op het loslaten van de oude inprentingen, ook die meegekregen zijn uit de voorouderlijnen. Het goud in ons zal elk nieuwe lichtdeeltje aanmoedigen om grootser te durven worden. Wat een heftige bewegingen. Het is maar goed dat we zweven. Ergens drijven in de tijd, tussen alles in waar Niets is en Iets geboren mag worden. Stel je steeds maar weer de drijvende beweging voor. Je hoort nergens bij. Je zit nergens aan vast. Je zit in een overgangsfase, waarin de nieuwe vormkrachten worden geïnstalleerd.

Een soort vakantietijd. Tussenallesintijd. Ikmagnogalleswordentijd. Ikhoefnietstijd. Het lichaam heeft deze rust hard nodig. De geest ook. Je bent niet alleen. Duizenden wezens van hogere Zielsafstemming staan met ons in verbinding. We doen dit SAMEN.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email