Het nieuwe weten.

Het nieuwe weten.

 

 

We staan na een turbulente zomer aan de deur van 10-10-2021.

Dat betekent dat er de afgelopen maanden enorm veel veranderingen hebben plaats gevonden. Zo veel dat het bijna onbegonnen werk is om deze allemaal te beschrijven. Via de webinars hebben we dit alles van dichtbij opgevolgd. Een fantastische ervaring. Heftig ook. Want ons bewustzijn verandert per dag. Elke dag opnieuw vinden er aanpassingen plaats in het celbewustzijn. Er komt bij de mens die in de nieuwe blauwdruk is aangekomen vorig jaar december 2020 heel wat bij kijken om dit alles te integreren in het dagelijks bewustzijn. Te meer omdat er om ons heen zoveel golfstromingen zijn, onderstromingen. Het is heel belangrijk om op de nieuwe golflengtes te surfen. Het is niet de bedoeling dat we in de branding van de oudetijdszee vallen en ten onder gaan.

Het meest belangrijke nieuws is wel dat de Moeder-Ma-Mu-code bevrijd is. De witte lichtfrequentie met  haar parelmoeren, zilveren, diamanten lichtpartikelen komt op glanskracht. Het is heel lang geleden dat juist dit licht beschikbaar was voor de wereld. Daarom vind ik het zeer verheugend dat de portalen naar de Ma-frequenties weer ontsloten zijn en dat de mensheid via de aloude poorten van Lemurie zichzelf weer op kan laden met dit licht. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk wit licht kunnen aanmaken en dragen. Als jij een van diegene bent die dit in zich heeft, dan kun je nl. op heel directe schaal mee helpen om de trilling van de wereld naar een hoger niveau te brengen. Dwars tegen de verdrukking in.

Wit licht is stuwend, verbredend, verhelderend.

Wat door het witte licht zichtbaar wordt gemaakt, kan niet meer weggestopt worden onder de deurmat van de oude wereld. Als we met repeterende kracht sterke witlichtgolven door het wereldbewustzijn heen stuwen, komen er zaken boven tafel die anders verborgen zouden zijn gebleven. Hier kunnen we dus voluit op inzetten. We zijn er al mee bezig. Stel jezelf elke dag weer voor dat je een sterke actieradius van wit licht om jezelf heen hebt staan.  Breed uitstralend van je af.

Zeker dit najaar moeten we alles op alles zetten om deze frequenties de ruimte te geven.

Niet alleen voor onszelf ( optimale bescherming en neutralisatie van bewustzijnsvreemde elementen), maar ook voor de wereld om ons heen. Hoe meer wit licht we aanmaken, hoe meer we Moeder Aarde kunnen prikkelen om de energie voor dit licht aan te reiken, hoe sterker we in kunnen werken op het collectief van deze tijd.

Op korte tijd is het nodig dat we de aarde in een mantel van wit licht hullen.  De kern van de aarde zal hier zijn diamanten bewustzijn aan toe voegen. Het diamanten licht zal in de krachtslijnen stromen van onze wereld en draagkracht verlenen aan het witte licht. Op deze manier kunnen we zonder te strijden mee helpen om een wereld in turbulentie zekerheid te geven, vastigheid voor de toekomst te waarborgen.

Het aura-veld van onze planeet is nog steeds zwak. Je zou kunnen zeggen dat het energetisch immuunsysteem niet goed werkt. Met de ontwikkelingen van deze tijd in het vizier en de hierbij loskomende emoties vindt er een grootscheepse aanval op het immuun-veld van de aarde plaats.  Zowel op het veld van de aardse mens als de aarde zelf. De verschuivingen die plaats vinden, de branden, overstromingen, vulkaanuitbarstingen. De aarde is in totale ombouw. De resetknop is diep ingedrukt. Voor het onlicht een ideale situatie om verdeeldheid te zaaien en de mensheid in frustratie te brengen. Trap hier niet in.  Blijf zoals altijd ver weg van het drama en blijf met je eigen lichtkern verbonden. Wees je bewust van je taak en positie. Wij kunnen wit licht aanmaken als we sterk, stromend en verbonden zijn.  Wij kunnen onszelf, maar ook de ander in een parelmoeren glans hullen van witzilver moederlicht. We kunnen de wereld hierin hullen. We kunnen met dit licht het nieuwe DNA activeren. Het saboteren van het DNA kunnen we stopzetten door de mensheid met wit licht te omvatten. Stel jezelf voor dat je als een vliegend wezen boven de mensheid zweeft en sproei het witte licht over hen uit. Vraag de engelen om je te helpen.

Dat wat toenadering zoekt op een onlichte manier moet gestopt worden. Bepaalde denkwijzen, manipulaties, opgeklopte denkbeelden, controlerende machten. Of het nu van de aarde zelf komt of van buitenaf wordt aangestuurd, het MOET stoppen. En wij kunnen dat. Door in de kracht te geloven van het Moederlicht, dat niet accepteert dat haar schepping zo wordt aangetast. Door te geloven in de kracht  van het Vaderlicht, dat de levensenergie kan vergroten, maar vooral door te geloven in de kracht van LIEFDE. Liefde lost datgene op wat vastzit in de tijd. Dat wat met de kracht van liefde wordt doorstraald heeft geen bestaansrecht als het niet van liefde is, of van het hoogste licht. En daarom wil ik jullie vragen om in verbinding met elkaar de rotsvaste overtuiging dat we dit kunnen stoppen, te laten ontwaken. Voorbij het ego, voorbij het kleine Ikje dat nogal snel geslachtofferd word. Sta op in de bezieling van jouw Essentie en stel je voor dat overal waar jij komt het Onlicht verdwijnt, oplost. Omdat  jij de drager bent van dit Oerlicht.  Opnieuw de witwassers van de Tijd. Zoals we dat al meer dan 2000 jaar gewend zijn geweest. Nu is het moment dat jouw verenigde zielsessentie mag opstaan. De Drie-eenheid van licht, liefde en leven. Waarachtigheid. Het woord zegt genoeg.

Maak het licht echt sterk, want je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat de schaduwwereld alles uit de kast haalt om jou te saboteren, klein te maken, aan te vallen. We hebben nog zwakke plekken genoeg, waar oude echo’s van oude pijnen door heen klinken.

Maar het goede nieuws is; Je bent in de nieuwe blauwdruk, voor bij de oude tijd, je maakt niet echt deel meer uit van die samenleving en dat voelt voor de een eenzaam en voor de ander aan als bevrijd, net welke focus je er op legt. Ik zou zeggen: kies voor het laatste.

De oude verbindingen zijn weg, je celbewustzijn is leeg gemaakt, alle contracten verbroken. Je krijgt nu de kans om in het moment  van deze tijd je kracht te laten zien. Vul je lege cellen met het hoogst haalbare licht, vanuit je Hart, vanuit Moeder Aarde, vanuit Vader Kosmos. Behandel jezelf met de hoogst haalbare vorm van lichttherapie, die werkelijk vanuit jouw diepste zelf ontwaakt en je gehele wezen van Nu doorstralen kan en mag. Je bent transparant. Zit nergens meer aan vast. Jij mag stralen zonder weerstand.

 

Het nieuwe weten is geen vaag verlangen meer, het is er, jij weet en begint daar naar te handelen.

Samen staan we sterk in het grauwe licht van ooit. De weg, de waarheid en het leven openbaart zich door ons heen.

De lampen branden.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email