De Hoeders van het Hart.

De Hoeders van het Hart.
Terwijl ik aan het werk ben met een cliënt, gebeurt er het volgende.
Ik zie buitenaardse gestaltes komen.
Zij zijn niet al te groot en hebben een  naar onder gericht peer-hartvormig gezicht.
Ze dragen prachtige kledij in allerlei tinten helderblauw en groen, omvat door  schitterende capes. Het ziet er fantastisch uit.
Zoals ik gewend ben als er wezens uit andere dimensies van dien aard komen, besteden ze niet al te veel tijd aan het begroetingsproces, helemaal niet eigenlijk.
Ze zijn er gewoon en op een ander niveau voel ik een respectbetuiging binnen komen, zonder dat er op hun gezichten een spier vertrekt.
Ik weet inmiddels dat zij alleen mentaal met ons communiceren, dus ik schrik hier niet meer van.
Een van de wezens doet een stap naar voren en ontrolt een glasachtige, heel dunne leesrol.
Het licht spat er van af en ik voel dat er een boodschap in verwerkt is.
Terwijl de rol zich ontvouwt leest het wezen de boodschap voor.
Het komt er op neer dat hij in diverse bewoordingen alle zielen die meegeholpen hebben aan de verhoging  van de trillingsfrequentie van de planeet bedankt.
Ik hoor zijn stem niet, maar zijn hartstaal.
Enorme dankbaarheid stroomt er naar ons toe en hij laat merken dat er een einde gekomen is aan een bepaald tijdperk.
Deze wezens hun taak zit er op.
Zij hebben ons geholpen en begeleid gedurende vele eeuwen en zeker in de laatste 2000 jaar.
De leider laat mij zien dat zij gekomen zijn vanuit of via de Andromeda-nevelen.
Daar hebben zij hun thuisbasis ergens geïnstalleerd.
Hij laat mij ook  zien dat er speciaal voor het doel waarvoor zij gekomen zijn een scheur in het Universum is geschapen.
Deze scheur loopt door alle dimensies heen, van hoog naar laag, van etherisch naar astraal. Van kosmisch naar aardsniveau.
Ik vraag wat die scheur betekent.
Hij vertelt mij dat de scheur gelegenheid geschapen heeft voor vele zielen uit allerlei dimensies om via deze opening toegang te krijgen tot het Aardeplan. 
Deze scheur is niet zichtbaar geweest tot nu toe voor aardse ogen.
Maar elke ziel die tot het evolutieplan behoort, draagt de kerncodes van die scheur in zich mee en daardoor kunnen zij via een ingewikkeld patroon van afdalingen in elke dimensie toegang krijgen.
Vaak zonder zelf gezien te worden.
Het wezen toont mij een enorm raam. Ik zie hen aan de andere kant van het raam staan en zij laten mij zien dat ze door dit soort ramen naar de wereld kunnen kijken, zonder zelf gezien te worden.
Wederom tonen zij mij dat de sleutelcodes voor deze ramen/poorten ook in ons verborgen lagen.
En als we opgeroepen werden om naar de onder en/of bovenwerelden te gaan, dan konden wij heel gemakkelijk achter de poort verdwijnen zonder dat iemand dit zag.
Vooral in het afdalen naar de onderwerelden is dit zeer belangrijk geweest.
Als een zieleveldwerker via het bewustzijn van een aards mens ( bijv. tijdens healingssessies) mee kon reizen naar de astrale gebieden, dan gebeurde dit via de Thymuspoort. Een deel van het bewustzijn vermengde zich met de energie van een aards mens en kon dan door het venster van het bewustzijn van deze ziel kijken. Vaak brachten deze zielen ons naar de gebieden waar zij vast bleven zitten in de onderwerelden..  De ziele-veldwerker zelf kon ramen openen, net als deze wezens en er door heen kijken.
Zo konden zij patronen, gebeurtenissen en codes in kaart brengen en doorgeven aan het hoger bewustzijn. Die dit op zijn beurt weer doorseinde naar de bovenwerelden en naar de kosmische wezens.
Vervolgens werd er dan een plan opgesteld hoe deze zaken aangepakt en van binnenuit veranderd konden worden.
Als de ziele-veldwerker zelf door het raam stapte., werd zijn energie aangepast aan de omgeving. De werker zelf kon het raam zien, de anderen niet. Dit was zijn “Escape”.
Zo begaf de veldwerker zich onder de astrale zielen, communiceerde met hen en trachtte vooral te doorgronden wat de mogelijkheden waren om groepen zielen naar “ DE Scheur” te krijgen, zodat zij de astrale leefwereld konden verlaten en naar hoger gelegen gebieden konden vertrekken. Zo is het meermaals gebeurt dat de ziele-veldwerker in een flitsaktie een stoet van astrale zielen naar de scheur kon brengen en hen over kon zetten naar hogere lagen. Wat voor laag dan ook.  Dit werd bepaald door de aard en het verlangen van de astrale ziel zelf en zijn ontwikkelingsfrequentie.
Na gedane arbeid sloten de ziele-veldwerkers de ramen en zij werden onzichtbaar voor het oog van de machten die daar regeerden. Wel werd er daar geconstateerd dat er zielen/slaven verdwenen en dat bracht grote verwarring met zich mee.
Voor de ziele-veldwerkers gold dat zij door deze akties te maken hebben gekregen met voor hen zeer zware energiepatronen en daar moesten zij in hun menszijn  mee “ dealen”. Die verzwakking bracht met zich mee, dat er veel aanvalstechnieken zijn gebruikt om de op aarde levende veldwerker nog verder te verzwakken.
Gelukkig kunnen de echte ziele-veldwerkers ook de hogere gebieden bereiken en via die openingen konden zij dan etherisch herstellen voor een deel, maar ook de kosmische zielen ontmoeten die hen begeleidden en de nieuwe opdrachten meegaven.
Vooral de laatste 25 jaar is dit een heel ingewikkeld proces geweest van afdalingen, ontmoetingen en flitsakties.
De veldwerkers zijn hierdoor erg beschadigd geraakt.
Hun energieveld heeft grote klappen gekregen ondanks de hulp en bijstand van de hogere lichtwezens.
De chaos in de diepte heeft er toe geleid dat vele lager afgestemde wezens zich in geboorteprogramma’s hebben laten overzetten, om op aarde zelf poolshoogte te gaan nemen.
Dat is vervelend, want de aarde krijgt een grote golf zwarte meesterkrachten te verwerken.
Maar dat is ook goed, want deze zielen verlieten eindelijk sinds eeuwen hun velden en schuilplaatsen en werden daardoor zichtbaar in het NU-veld.
Velen van hen zijn sindsdien al weggeplukt uit het  Aardeveld en geïsoleerd van hun kompanen, ergens in tijd en ruimte “ geparkeerd”.
Anderen zijn nog steeds bezig om het Aarde -evolutieplan te saboteren en hun zwarte machten als gif over de Aardbol te verspreiden. Het krioelt momenteel op aarde van zielen uit allerlei bestemmingen die de weg kwijt zijn en uit zijn op macht.
Hun ondergrondse bolwerken zijn verstoord en afgesloten. Zij kunnen niet meer terugkeren naar hun velden. De aarde zelf is het Toneel waarop de wezens met elkaar in contact komen en hun karma uitspelen.
Voor de veldwerkers is er een einde gekomen aan het bezoeken van de lagere velden. De scheur in hun bewustzijn is op dat niveau gesloten, de ramen zijn dicht.
Nu kan er in alle chakra’s van elke veldwerker een helingsprogramma opgestart worden. Al het gif en de besmettingen opgedaan in de lagere velden worden nu aangepakt en geheeld.
Het is daarom voor deze veldwerkers “ verboden” om zich nog in te laten met zaken van lagere orde.
Zij zijn nu zelf uit dit werkveld geplukt.
Vanuit de hogere werelden en vanuit de kernfrequentie van elke veldwerker wordt de hartsfrequentie opgevoerd en aangesloten op hun Tempelchakra’s. De Epifyse, de Thymus en het Perineum-centrum.
Het licht van het hart is nodig om datgene te herstellen wat in harteloosheid is aangeraakt  en beschadigd.
Door het zieleraam van hun wezen hebben zij enorm veel onrecht en pijn aanschouwd. Veel van deze pijn hebben zij opgenomen in hun Transformatieveld en naar Het Collectieve Transformatie veld van de Planeet gebracht.
Het overkoepelend Transformatieveld is een ongelooflijk mooi netwerk. In  eerste instantie gekoppeld aan de Aardepoorten zelf en de krachtplaatsen van deze wereld.
Hoeveel veldwerkers hebben er de laatste 25 jaar krachtplaatsen bezocht? Duizenden. Ook trokken er duizenden onechte veldwerkers naar toe, die zich krachten aanmaten die zij niet bezaten. In werkelijkheid werden zij naar de plaatsen getrokken waar zij zelf de wereld leed hadden aangedaan. Zij werden opgeroepen om naar die plaatsen te komen om de codes in hun bewustzijn prijs te geven. Zo zijn er door de echte veldwerkers heel wat sleutelcodes terug gevonden. Het bewustzijn van de nepwerkers daalde af naar beneden en werd daar zeer positief onthaald  door de schaduwmachten. Maar in elk van hen was een kerndeeltje van de Zielewerkers overgezet, zodat zij moeiteloos in grote getalen naar beneden konden afreizen en hun flitsakties konden voorbereiden, Zo zijn er op grote schaal heel snelle bewegingen ingezet die heel doeltreffend gewerkt hebben. Ook voor de nepwerkers, zij konden hierdoor onbewust karma inleveren en zichzelf en anderen de weg naar vrijheid aanbieden. Maar zij weten dit niet. Hun Ego spreekt nog voor zich. Want zij laten overal weten wat een geweldig werk zij geleverd hebben. Zo hebben we met elkaar veel astrale poorten omgepoold, die juist op kosmische uitlijnpunten zaten.  We hebben de duistere codes omgekeerd en het Licht er in gezet.  Zodat duizenden zielen  die hierachter in slavernij gevangen zaten, en van hieruit in gedwongen geboorteprocessen werden gebracht, de uitgang konden vinden. Het echte werk is door de zieleveldwerkers gedaan. Zij hebben zelfs te maken gehad met de spot en jaloezie van de nepwerkers, dat was een nare belevenis. Zij hebben veel moeten verdragen voor de goede zaak. Maar in ieder geval is er nuttig werk verricht en dat is wat telt. In tweede instantie is het Transformatieveld gekoppeld aan de universele matrix die daartoe speciaal gebouwd is geweest.
Het wezen met zijn glazen rol, laat mij in een flits zien hoeveel lichtwerelden en zielen hieraan hebben meegebouwd. Zij konden niet transformeren. Aardepijn moet getransformeerd in Aardetijd.
Maar zij konden ons wel de nodige frequenties en hulp toezenden waardoor het Transformatieveld gevuld bleef met  hoogwaardig licht, anders hadden de veldwerkers het nooit kunnen redden. 
Het Transformatieveld wordt momenteel omgebouwd naar een Transmutatieveld, zodat we daar vandaan het licht kunnen betrekken om de voltallige Transfiguratie af te kunnen maken.
De kosmische wezens van Licht die met ons samenwerkten in het Transformatieveld gaan weg. Zij keren terug naar hun werelden. Wij gaan ook weg uit het Transformatieveld. Onze taak zit er op. De veldwerkers hebben met bovenmenselijke krachten hun energie gegeven aan een noodlijdende planeet en alle zielen die in het rad van geboorte en wedergeboorte vast kwamen te zitten. Er zijn onmetelijk veel gif-moleculen weg gefilterd , omgezet oftewel leeggemaakt.  Vanuit die leegte kan er de Volheid geboren worden. We staan op het punt om het nieuwe licht in de kernmoleculen van de planeet te brengen.  De grootste initiatie ooit. 
Alles verandert, de tweede Ascentiegolf start nu echt op en is niet meer te stoppen.
Laten we dag na dag de wereld zuiveren met het licht van de Elohimvlammen, met blauw vuur en blauw water. Laten we de frequentie met elkaar zo hoog mogelijk proberen te houden.
Er zitten veel zielen nu aan de andere kant van het bewustzijn van de veldwerkers. De scheur is ook op dat niveau dicht. De veldwerker mag niet meer geraakt en afgeleid worden in zijn heilige taak. We sluiten een helse periode af. Geen enkel op aarde levend mens kan nog verhinderen dat de verandering er IS. Dus kijk niet naar wat je verliest of wat buiten je  bereik komt te liggen. Leef elke dag in het Licht van jouw waarheid. Zoek je eigenheid, je waarachtigheid en je trots.
Je bent een ziel van hoge waarde. 
Geloof niemand meer die onwaarachtig handelt of spreekt. Beslis snel, wordt bepalend voor de aanmaak van helend licht in jezelf. 
Er is geen tijd te verliezen.
De krioelende menigte om ons heen wordt nog steeds aangestuurd vanuit lagere frequenties. Beweeg er snel van weg en bouw je lichthuis op. Zo sterk en krachtig als je maar kunt.
Zodat je jouw taak als stralend menswezen op je kunt nemen.
Let niet op aanvalletjes of omlaagtrekkers van buitenaf.
Let op dat je jezelf niet omlaag trekt.
Bewaak jezelf in alle lagen van jezelf.
Je kunt het, je mag het en wil dit ook.
 
Er valt nog veel te zeggen over de boodschap van mijn kosmische vrienden. Maar de kern is nu leesbaar.
Vertaald.
 
Ik groet en bedank hen  vanuit mijn diepste respect en liefde en weet dat wij ons leven vnl. aan hen te danken hebben gehad. De Hoeders van ons Hart hebben geen moment verzaakt, nog opgegeven. Zij hebben ons bemoedigd, beschermd en aangezet tot grote daden. Waar we zelden over spreken, omdat dit niet nodig is.
We deden gewoon ons werk.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email