De Andromedeanen.

De Andromedeanen.

 

Gedurende de jaren dat ik dit bijzondere werk doe op Aarde, heb ik al vele lichtwezens, kosmische wezens, natuurwezens enz. zien passeren.  Ik heb geleerd me er geen vragen bij te stellen, maar het te nemen zoals het zich aandient. Tenzij het negatief aanvoelt, dan stuur ik alles  en iedereen weg. Ik wil alleen werken met positief ingestelde wezens. Kosmische wezens hebben de neiging zich ineens te manifesteren, zonder vooraankondiging, zonder begroeting. Plotseling zijn ze in de ruimte waar ik verblijf , en dan hebben ze zonder uitzondering een belangrijke aankondiging te doen of zoals in dit geval  kwamen ze  een aansluiting te brengen die van groot belang is voor de evolutie van de planeet. Deze wezens lijken intimiderend als ze binnenkomen, vooral ook mede door hun grootte en kleuren.

Het Andromedavolk bestaat uit drie stamrassen.

Het eerste ras dat ik benoem is het blauwe ras.  De wezens zijn enorm lang, en hebben een turkooizen huidskleur. Op hun stevige nekken staat een reusachtige blauwe schedel. De schedel is heel breed aan de voorkant en loopt hoog op naar de achterkant om in de Atlaszone ( nek)  in een punt te eindigen.

Zij dragen meestal pofbroeken, met schitterende pofblouses er op. In alle kleuren goud, groen en turkoois blauw. Om de broek zit een mooie riem, de kristallen die in de riem verwerkt zijn schitteren  en stralen. De gesp bevat een speciale Familie annex Werkcode die een unieke trilling uitstraalt. Om hun schouders hangt een zwierige cape. Soms lang, soms kort. Waarschijnlijk afhankelijk van de taakstelling. De binnenkant van de capes zijn ingelegd met kristallijnen verbindingen. De verbindingen vormen een matrix. Via deze matrix wordt hun eigen energie gereguleerd, middels bepaalde patronen. De cape heeft meestal een omhoog staande kraag, waarlangs de matrix doorloopt. Het licht dat uit de kraag omhoog straalt is prachtig om te zien. Op de borst hangt een borstschild waarin kristallen, geometrische vormen een bepaald patroon vormen. Hun ogen zijn van een schitterende gouden tint, soms naar groen neigend. Ze staan een beetje scheef. De neus ligt diep in de schedel  met daaronder een brede mond of juist ver naar voren uitstekend  met daaronder een kleine mond. Hun reusachtige voeten zijn in een soort gouden sandalen gestoken, van heel zacht materiaal. Het lijkt of ze daardoor “ verend” lopen.

Deze wezens houden zich vooral bezig met alles wat met lucht, kosmos en water te maken heeft. Zij zorgen er voor dat de scheppingscoderingen die nodig zijn voor de evolutie van een planeet, via de matrix van water overgezet worden naar levensvatbaarheid. Zij kunnen zich verplaatsen door de kosmos in reusachtige ruimteschepen, met zeer geavanceerde besturingstechnieken en verdere uitrusting. Zij nemen op hun reis door de kosmos “ samples” mee van al het kosmische water wat er in een lichtstelsel voorhanden is. Dit water wordt “ verijst” op een zodanige manier dat de unieke eigenschappen van de moleculaire structuur ten allen tijde behouden blijft.  Er bestaat een geheime databank waar al deze moleculen worden opgeslagen, bestudeerd en zo nodig gebruiksklaar gemaakt voor als er een nieuwe planeet mag ontstaan, of een lichtstelsel.

Zij staan in contact met de Galactische Kosmische Raad, die sinds enkele jaren boven Berlijn zijn ontmoetingsruimte heeft. Daar bespreken zij de toestand van het aardse water en wat er aan gedaan kan worden om het te vitaliseren.

Zij zijn vanaf het begin van de schepping bij de Aarde betrokken geweest. Zij zijn verantwoordelijk voor de waterblauwdruk van een lichtstelsel.

Het tweede ras dat ik beschrijf is kleiner van gestalte dan het eerstgenoemde ras. De huidskleur is goudbruin in allerlei tinten. Het licht er aan uit welke familielijn ze afkomstig zijn. Hun ogen zijn amandelvormig bruin-goud, de vorm van het gezicht is smaller en ook hun schedels zijn kleiner dan van het blauwe ras.

Zij dragen meestal lange tunieken, omvat door een zelfde soort riem als boven beschreven, met daarover heen een lange, zwierige cape helemaal ingelegd met ingewikkelde zonne – en sterrenpatronen. Vaak dragen ze handschoenen van een heel fijne lichtgevende stof. Hun voeten zijn gestoken in  goud kleurige sandalen. Over het algemeen dragen zij uitsluitend wit, geelgouden kledij.  Zij dragen mooie sieraden om de onderarm, bovenarm en om de hals. Veelal zie je er een lichtgevende zon in verwerkt. Iedere familie van dit ras draagt in het bewustzijn een speciale zonnecode met zich mee. Elke keer als er op aarde een zonneras ontstaat staan zij aan de basis van deze geboorte. Bijv. in de Incatijd, De Mayatijd. De laatste verbinding is geweest ten tijde van het ontstaan van het oude Egypte. Zij zorgen er voor dat er een kanaal van licht geschapen wordt, waarmee de planeet geïnjecteerd kan worden. Veel mensen op aarde dragen genetisch materiaal van dit volk met zich mee, doorgegeven via het Egyptische volk wat toen uiteraard  anders heette. De mens op aarde is min of meer geschapen naar hun evenbeeld.

Hun werkveld is verbonden met de Grote Centrale Zon. Zij zorgen er voor dat het Licht geboren kan worden overal in de kosmos, waar de omstandigheden juist zijn. Zij zijn de bronmediators van de kosmos. Prachtige zielen, die waar zij kunnen de zonnen, het licht, ofwel levensenergie scheppen voor al het leven in dat bepaalde gebied.Zij scheppen de blauwdruk van het licht en prenten deze in het water in.

Als het blauwe ras klaar is met de waterstofmoleculen, dan zetten zij in elke molecuul een lichtcodering. Vanuit deze verbinding kunnen er prachtige levensvormen ontstaan, waar dan ook. Ik zelf voel altijd een nauwe verwantschap met deze zielen. Ik weet dat hun familie afkomstig is van  de zonneplaneten van de grote centrale zon, waar ik zelf ook vandaan komt en nog veel herinneringen aan heb.

En dan komt het derde ras om de hoek kijken, dit ras is nl. verantwoordelijk voor de Celblauwdruk voor het levende weefsel. Dat op zijn beurt weer in de Water-Lichtblauwdruk wordt overgezet en geactiveerd.

 De huidskleur  van dit ras is licht tot donkergroen. De  gezichten zijn breed. En ze hebben kleine oren. Ze zijn een stuk kleiner dan de andere rassen. De kleding die ze dragen is ook groen, in allerlei tinten, met iets van bruinachtig goud er in. Ze  hebben kleine zwemvliesachtige voetjes en handen. Ze lijken wel een beetje op kikkers eigenlijk, maar dan rechtop lopend. In hun bewustzijn dragen ze coderingen mee die er voor zorgen dat de overgang van al het leven vanuit water naar het land gestalte kan krijgen. Zij plaatsen in de waterstofmoleculen, natuurcoderingen, van waaruit plantenleven kan ontstaan. Zij reizen het universum af en verzamelen genetische plantspecies. Die zij vervolgens ontleden en in een speciaal labaratorium bewaren. Van ieder lichtstelsel hebben zij voorraden aangelegd. Als er dan een nieuwe planeet mag ontstaan zoeken zij uit wat de belangrijkste voorwaarden zijn, om plantenleven te scheppen en wat voor soorten. Dat gaat om lange termijn planningen. Heel ingewikkelde. Piepkleine moleculen die het vermogen bezitten om van uit het ene concept het andere te laten ontstaat, mits de omstandigheden gunstig zijn. Uiteraard worden er ook experimenten mee uitgevoerd, ofwel genetische manipulatie. Want wat in het ene lichtstelsel kan overleven, kan gedoemd zijn te sterven in een ander deel van het universum, waar de leefomstandigheden anders zijn. Ik ben op mijn reizen dikwijls op de prachtige kweekplaneten geweest, waar zij alle soorten uittesten en tot wasdom laten komen. Nieuwe zaden kweken. Cel -vermenging toepassen, klonen enz. Ook heb ik de enorme laboratoria gezien, waar zij werken. Immens grote gebouwen. Zij hebben veel verstand van DNA-patronen. In de tijd van Atlantis is er in dit ras een schisma ontstaan. Omdat een aantal van hen gevangen zijn genomen door Sirianen met een laag afgestemd karakter. Zij zijn in hun eigen kweeklaboratoria aan het werk gezet om het mensenras te  kunnen manipuleren. Er was toentertijd nog een kweekstation in de ruimte, dicht bij de aarde. Dit verhaal is een smet op de ziel van het groene ras. Omdat zij gedwongen zijn geweest om in te breken in de DNA-bank van de Aarde.  Zij hebben veranderingen aangebracht via de bloedlijnen va  het Reptielras.  En dit vermengd met het mensenras. Een ras dat nooit hier op Aarde had mogen ontstaan en van waaruit de zuivere bloedlijnen besmet zijn geraakt. Ook hebben zij kloontechnieken ontwikkeld waar legers uit gebouwd konden worden, om de omringende landen te overvallen. Experimenten met dierlijk en menselijk weefsel. Te veel om op te noemen. Jaren geleden is er tijdens een galactische interventie een inval gedaan in zo’n lab.   Alles  wat daar aanwezig was is ontmanteld en meegenomen. Het werd naar andere kosmische labaratoria gebracht om te kunnen zien wat de bedoeling was, veel materiaal is ook vernietigd. Er stonden specimen klaar die voor de toekomst van de aarde bedoeld waren.  Ook ziektekiemen stonden er op kweek, met ziektes die nu nog niet op aarde bekend zijn . Maar  die heel verzwakkend en vernietigend zouden zijn, nog erger dan de ziektekiemen van de pest  of Aids. Ingewikkelde berekeningen zijn gevonden met data tot in de verre toekomst waarop de vreselijke virussen in de mensheid geïmplanteerd zouden worden. Gelukkig is voorkomen dat dit nog gebruikt zou kunnen worden. Het kweekstation bestaat niet meer en de werknemers zijn teruggebracht naar Andromeda. Naar een speciale helingsruimte.

De bloedlijnen van het Reptielenras zijn uitgezuiverd, oftewel, weggehaald uit de DNA-bank van Planeet Aarde. De ondergrondse gangen zijn leeg, de nesten vernietigd en de leiders gevangen gezet, op een plaats ver weg van ons lichtstelsel.

Zo is het groene ras onbedoeld verstrikt geraakt in het karmapatroon van onze planeet. Dat mag en moet gezuiverd worden.

Het gouden ras  is 2000 jaar geleden op een diepe wijze verbonden met het menselijk ras om de slechte toestand van het licht te kunnen herstellen.  Prettige bijkomstigheid is dat de afstammelingen van dit ras, nu nog levend op aarde, het genetisch vermogen om licht aan te maken nog steeds in zich mee dragen. Vandaar dat de zielswerkers van deze planeet zulk mooi werk kunnen doen, in het herstellen van de lichtcodes. Tegelijkertijd pakken we ook de natuurcodes aan en de watercodes. De grote blauwe wezens zijn teruggekeerd om het Oerwatermerk van onze planeet te herstellen.  Afstammelingen van het gouden ras, nu  levend op aarde herstellen de lichtmatrix. Het groene ras doet er alles aan om de smet van hun broeders te helpen uit wissen. Zo werken we allemaal samen. De grootste mediator in dit verhaal is de frequentie van het hart. Elke lichtcode die hersteld is , wordt geïnitieerd door het hartenveld van alle levende wezens die deze trilling in zich mee dragen. Vandaar dat de Andromedawezens zo met het hart verbonden zijn. Het levend hart van AL DAT LEEFT. Het kloppende universele hart van de God/Godin. Zij wekken lichtdeeltjes in ons op, die grote veranderingen teweeg kunnen brengen.

Jaren hebben we er aan besteed om de hartentrilling van de planeet sterker te maken. Een enorm karwei.

Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik te pas en te onpas van informatie werd voorzien die hiermee in verband stond. De laatste 25 jaar van mijn leven heb ik niet anders gedaan, dag en nacht, seconde na seconde om alle boodschappen te begrijpen. Maar vooral ook daar in het werkveld te staan, waar de coderingen van het Lichtend Liefdeshart van de kosmos bezoedeld zijn geweest. In deze tijd komt alles tezamen. We hebben geen tijd te verliezen, nog te verspillen. Wat onze ogen zien, is niet altijd wat er ECHT gezien kan worden noch begrepen.

Ik heb door het universum gereisd, maar ook door de landen van deze wereld waar ik geacht werd de codes om te kunnen buigen. Ik heb door alle lagen van illusie gereisd en gewerkt. In de diepste duisternis en in het hoogste licht.

De bedrading van het hart moet geheeld. De bedrading van het planetaire hart moet geheeld en in verbinding gebracht worden met de bedrading van het kosmisch hart.

Dit prachtige stukje kosmos dat Aarde heet, mag terug keren naar zijn oorspronkelijkheid.

En daarom worden de waterblauwdrukken geactiveerd. Halen we de onzuiverheden er uit. En bouwen we een overgangsfase naar het nieuwe land.

Ik kan het moeilijk uitleggen hoe alles naadloos in elkaar past. Dat het Goddelijk plan klopt als een bus. Dat wij daarin nodig zijn.

Dit jaar maken we een begin van de werkzaamheden die op het herstel gericht zullen zijn.

Met behulp van de prachtige wezens van Andromeda, die op hun beurt dag en nacht voor ons klaar zullen staan om ons hierbij te assisteren.

Het is slechts een tipje van de sluier. Ik hoop dat dit kleine zaadje door resoneert tot in jullie hartenveld en daar verlichting aan mag brengen. Als je dit leest en herkenning vindt, dan zal er in je systeem een myriade van energiekristalletjes opgloeien die op enigerlei wijze verbonden zal zijn met deze herstelwerkzaamheden. In groen, in goud of in Turkoois blauw. Er zij LICHT.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Leven heet

Print Friendly, PDF & Email