Werken et de Kracht van je Zielenboom

Werken et de Kracht van je Zielenboom

Stel je voor dat je in je linkerzij een prachtige boom kan visualiseren. Een sterke, machtige, mooie boom. Deze boom bouw je feitelijk op met de opgewaardeerde kracht van je eigen waardes.  Hij bevindt zich dus ook in je miltmeridiaan, de meridiaan die achterlangs naar de harte poort leidt. We hebben met de oefening van “ De Diva” geleerd hoe we  niet meer via deze baan in de “ jammerkamers” terecht komen en zodoende de trillingen  omlaag trekken van ons  groeiende licht. Nu ontmoet je bij een terugtrekbeweging in ieder geval deze boom, waar je even heerlijk tegenaan kan zitten om jezelf terug te vinden. Het blokt als het ware de weg naar de “ jammerkamers” af.

Als er een mooie boom staat kan je deze innerlijk kopiëren en via het meridianenstelsel overal laten groeien waar zich nog zwakke plekken bevinden. Waar je het ook maar nodig vindt laat je een boom geboren worden en stabiliseer je hiermee de energie.

Dan ga je achter je rug precies zo’n zelfde boom openen. Je gebruikt je innerlijk licht om achter je rug deze boom groots en krachtig te bouwen. Je moet het gevoel krijgen dat je vanaf nu, overal waar je gaat of staat de boom achter je voelt staan. Zodat de boom als een wachter bij je is. Een buffer vormend tussen jou en de uiterlijke onrust.  Het is jouw zielenboom die zich als een rustige vriend achter je schaart, zich niks aantrekt van de onrust en gewoon zichzelf blijft. Onverstoorbaar, houvast gevend en zijn bladerdak over je heen uitstrekkend.

Vervolgens stel je jezelf voor dat deze boom onderdeel is van een heilige cirkel, zodat je in een ruime cirkel om je heen meerdere van deze bomen voelt ontstaan. En jij bevindt je in de cirkel.

Als de bomen wakker worden – doordat jij wakker wordt – verbinden hun wortels zich door tijd en ruimte heen met andere zielenbomen, dwars door de dimensies heen, naar boven, beneden en in de breedte. Zo groeit jouw zielenboom uit tot een zielenbomenbos. Een oneindig uitgestrekt woud waarbij de stammen van de bomen zich om jou heen groeperen en jij je veilig voelt.

Uiteindelijk sluit dit woud aan op de energie van het Heilige Woud waar ik in een vorig artikel over schreef. Via je eigen zielenwoud zal je de weg vinden naar de piramidetempels in het Heilige Woud.

In dit woud voel je jezelf ALTIJD veilig, niets kan hier zijn dat niet zuiver is. Mocht je toch iets voelen wat niet klopt, dan heb je een afslag genomen naar het woud van je angsten of het pijnbomenbos. Het bestaat allemaal. Maar het is juist belangrijk dat we al deze onveilig, aanvoelende, duistere bossen de toegang tot ons innerlijk leven ontzeggen. Visualiseer meteen dat je in het veilige, heilige bos bent van jouw innerlijke kracht, dan zal je direct een gevoel van veiligheid ervaren.

Een enkeling onder jullie zal die onveiligheid blijven voelen, dan is er iets in  deze persoon nog niet bereidt om over te stappen uit de drama’s naar het veilige leven. Daar kan niemand iets aan veranderen, behalve die persoon zelf. Daar heb je de kracht van de innerlijke besluitvorming voor nodig.

Ook zullen er mensen zijn die dit louter vanuit de mentaliteit gaan creëren, ook zij zullen niet bij de ceremonies van de heilige piramides uitkomen, omdat hun zelfgeschapen mentali (tijds) bos hen niet zal brengen bij de echtheid in het Heilig Hart.

Bomen hebben het vermogen om tijdens en na een heftige storm onverstoorbaar rechtop te willen blijven staan. Zo zal ook dit woud zich gedragen. Bij uiterlijke en innerlijke stormen zullen de bomen bij tijd en wijle zwiepen en zwaaien  in de “winden “ van de tijd. Maar uiteindelijk staan zij altijd weer recht. Neem jezelf voor om in de heilige cirkel te blijven en niet buiten je zielenbomenbos te gaan. Laat de bomen maar zwiepen en zwaaien, maar jij blijft gewoon in de tempel van je Heilig Hart. Elke storm, hoe heftig ook gaat uiteindelijk weer liggen.

Ik wens jullie oneindige schoonheid en rust toe tijdens het wandelen in je zielenbos.

Als je uitkomt in de Heilige Cirkel van het Heilige Woud zullen wij elkaar daar zeker ontmoeten.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email