Knuffelengel

Knuffelengel

Knuffelengel

 

We gaan door veel  veranderingen heen.

Dat valt niet altijd mee.

Soms zou je zo graag willen dat er iemand in dat proces betrokken is, die zonder bijbedoelingen, zonder ego jouw verhaal zou kunnen ondersteunen.

Ik hoop van harte dat jij zo iemand om je heen hebt.

Iemand die je verwarmt, die je koestert, die zonder vragen te stellen jou vasthoudt en knuffelt.

Het is zo’n eenzaam proces voor veel mensen.

Toch is er hoop.

Als het goed is zijn de interne trillingen in je bewustzijn gestegen tot hogere frequenties.

Dat komt goed uit.

Daardoor kan je op een andere, diepere manier engelondersteuning aanvragen.

Hoe doe je dat?

Je stelt je voor dat je aura om je heen wijds is en ruim.

Zie het licht in je aura openstralen en zich vermeerderen.

Dan zie je recht voor je uit, een poort.

De poort opent zich en er verschijnt een engel in de deuropening.

Deze zendt vanuit de poort zijn helder liefdeslicht naar je toe.

Stromen van zacht, vibrerend licht komen je aura binnen en smelten samen met je energie.
De engel komt heel langzaam naar je toe gewandeld.
Hij neemt de tijd en zorgt er voor dat waar hij stil staat de aura zich opvult met zijn helder, zacht  en liefdevol licht.
Hij nadert jou, en als hij vlak voor je staat, dan begint hij heel langzaam zijn vleugels toe te vouwen.
Met jou er in.
De vleugels slaan zich om je heen, en sluiten zich.
De engel drukt jou aan zijn hart.

En een intense warmte begint je te doorstralen.
Je geeft je over aan die warmte.
Ook jouw hart opent zich en weeft een koord naar het hart van de engel.
De engel zegt niets, maar laat je voelen dat hij om je geeft, dat je gekoesterd wordt en bemind.
Zo blijven jullie een poosje staan.
Na verloop van tijd heeft elke cel zich gevuld met troostend licht.

Dan zet de engel langzaam stap na stap een pas naar achter.
Totdat hij terug in de poort staat.

Je voelt nog even een vredige golf van energie door je heen gaan.
De poort sluit zich, maar de energie die je gekregen hebt van jouw engel blijft bewaard. In jouw aura, in jouw hart.
Je voelt je gedragen.
Geef deze engel geen naam.
Hij/Zij behoort niemand toe.

De engel is van de hemel en nu ook van de aarde.

Niemand mag of kan zich deze engelen toe-eigenen, je kan hen alleen maar uitnodigen.
Het zijn engelen die door de lichtaura van de wereld vliegen en overal waar het  nodig is  hun knuffels komen brengen.

Het verschil met vroeger is, dat de engelen wel om ons heen waren en hun licht om ons heen drapeerden om ons te kunnen beschermen, maar door de lage trillingen ons bewustzijn niet zelf konden bezoeken. Op deze manier kan dit nu wel.

We  worden geknuffeld door de engelen.

Getroost, gezegend en gevoed.

 

Is dat niet prachtig.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 


 

 


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email