Engelbescherming

Engelbescherming

We zijn op weg naar een nieuwe toekomst. Eigenlijk staan onze voeten al op het pad dat hier naar toe leidt.
Soms is het moeilijk om dit pad te blijven volgen. De echo's uit het verleden kunnen nog zo sterk zijn. Het kan lijken alsof onzichtbare koorden ons terugtrekken. Je bent een heel eind gevorderd op je pad naar het licht en plotseling door een herinnering van jezelf of van anderen word je met een ruk teruggetrokken. Dat is een pijnlijke ervaring. Elke keer weer. Alsof je achteruit en vooruit katapulteert, en van onder naar boven stuitert. Het duurt altijd even voordat je daarna je eigen rust hervindt. En voordat dit gebeurt wordt er vaak alweer aan je getrokken. Ook de energie van dienstbaarheid en/of verantwoordelijkheid kan nog sterk verankerd zijn in het verleden. Elastische koorden trekken je heen en weer in jezelf. Zeker nu, in 2012, is dat een directe gewaarwording in je bewustzijn. Het is alsof je steeds in de kermis van het leven zit en heen en weer slingert in de botsauto's van flitsende gedachtestromen.
Natuurlijk werken we hieraan. We doen ons best om de echo's niet te horen. Maar omdat we al zo hard gewerkt hebben om op dit punt aan te komen en nu door de branding van de tijd naar de kust bewegen is dit een krachtsinspanning die veel van ons vraagt..
De engelen hebben hierop een prachtig antwoord bedacht. Zij kennen ons zo goed, zij weten hoe we ondanks het feit dat we zo ons best doen elke keer weer bungeejumpen aan deze koorden en som stuurloos hangen te dobberen in de tijd.
Een heel leger van witte engelen staat sinds kort op de grens van het verleden. Na al het transformatiewerk en opschoning van ons celbewustzijn is er een vrije ruimte ontstaan waarin deze engelen in kunnen dalen.

Zij vormen met elkaar een cirkel van licht. Zij posteren zich tussen ons en het verleden in. Elke keer als onze gedachten teruggetrokken worden naar het verleden staan zij als een filter tussen deze pulseringen in. Zij zorgen er voor dat wij zelf niet meer voorbij " de grens" gaan met ons bewustzijn. Zij houden ons aan de goede kant van de cirkel. In het licht.
Zij proberen ook zo veel mogelijk de gedachten die van lagere trillingen zijn tegen te houden. Dat wat uit het verleden contact zoekt blokken ze af. En als we zelf daarvoor toestemming geven dan zorgen ze er voor dat met behulp van de engel Michaël ook deze koorden worden verbroken.
Naar ons leven toe – het Nu – stralen zij helder wit licht in. Zodat onze voeten het pad naar de toekomst goed kunnen vinden. Naar achteren toe stralen zij een beschermend wit licht uit. Om schimmen uit het verleden te laten zien dat niemand niet meer door "achterdeurtjes" naar binnen kan glippen.
Zij draaien onze neus naar de wind van vooruitgang en duwen ons met liefde verder op ons pad.
Deze engelen zullen die beschermende taak de rest van ons leven uitvoeren.
En als het nodig is zullen zij ook in toekomstige levens paraat staan.

Kijk dus niet raar op als je diep van binnen in jezelf voelt dat je echt klaar bent met sommige mensen, situaties en/of plaatsen. De engelen zeggen steeds opnieuw om geen aandacht meer te schenken aan de echo's van het verleden. Net zolang totdat jij alles wat er in het verleden gebeurd is ook werkelijk niet meer van belang acht.
In deze wonderbaarlijke tijd moet je soms drastische beslissingen nemen. Dat wat pijn doet of negatief de aandacht vraagt wordt buiten gesloten. Al je energielagen zuiveren zich uit. Je energielichamen moeten kunnen genezen van de doorstane transformaties. De engelen weten maar al te goed hoe hard we hebben gewerkt om in het oog van deze tijdsstorm te komen. Daar moeten we ook blijven. In het oog van de storm. Met een beschermende ring van witte engelen om ons heen. Die louter respect en doortastendheid uitstralen.
Verbind je met deze engelen en nodig hen uit " achter" je te staan.
Je zal voelen dat er rust komt in jezelf.

Zeg elke keer in jezelf de mantra; " IK LAAT HET VERLEDEN RUSTEN".

Wat er ook gebeurt achter de engelencirkel, het is voor jou niet meer van belang. 
Vind in jezelf de rust om dit te aanvaarden.
Maak je gedachtes t.a.v. het verleden blanco. Sneeuwwit en transparant.
Het is jouw verleden niet meer.
Er is alleen nog vandaag, NU.
Waarin je met liefde de nieuwe tijd zaait.

Ik wens je een vredige,witte engelentijd toe en groet je vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email