De Zonnewoning.

De Zonnewoning.
We bewegen langzaam maar zeker dieper de Gouden Poortconstructie in.
Het universum voedt ons met hoog waardig licht uit de Zonne-Bron.
Maar ook de partikeltjes licht die in ons aanwezig zijn groeien aan kracht en vooral in verbinding.
De Flower of Life constructie van waaruit alle scheppingspatronen geboren worden krijgt steeds meer vorm in al onze cellen.
De constructie bestaat op dit moment uit goudgeel, goudrose en goudzilver licht.
Het Perineumcentrum blijft lichtdeeltjes aanmaken. Door ons gehele bewustzijn heen zie je nu de stroomdraden lopen die met dit proces verbonden zijn.
De drie heilige centra werken samen om de Flower of Life Harteconstructie te verbinden en aan te sturen.
Dit heeft als resultaat dat er binnenin ons eigen bewustzijn een nieuwe vorm van licht wakker wordt.
De gloed van dit licht zorgt er voor dat we in onze eigen aura’s meer licht en ruimte scheppen.
Daar hebben we ook hard genoeg voor gewerkt.
Nu de oude  frequenties gerecycled zijn, de magazijnen uitgeruimd, begint het licht meer zichtbaar te worden en komt er ook vanuit onze kern een Wilskracht vrij, die er voor zorgt dat deze lichtruimtes niet weer bezoedeld worden.
Het is dus al fijn dat onze NU-aura groeit in kracht en bewustzijn.
Maar dit heeft een nog verder gevolg.
Als er binnenin het NU-veld genoeg licht aangemaakt is in alle geledingen, dan bouwen de stroomdraden zich verder uit naar buiten toe.
Je kan het volgende voorbeeld als intentie gebruiken.
Stel dat je in een klein innerlijk huisje woonde, waarin je jezelf gevangen voelde.
En dat je door hard werken hebt bereikt dat de je de kracht hebt gevonden om dit huisje uit te ruimen en uit te bouwen. Op het moment dat je dat gedaan hebt is je aura al beginnen uit te dijen en is je kleine huisje uitgegroeid naar een riantere woning.
En dit gaat door.
Deze maand openen we van binnen uit de deuren naar weer een nieuwe afdeling in ons innerlijk huis.
Alsof er steeds meer aanpalende kamers en ruimtes zichtbaar worden die via de nieuwe leidingen worden bedraad,  waardoor het licht weer aangesloten is.
De riante woning breidt zich uit naar  een villa, of bij sommigen al naar Kasteelniveau.
Door voor je te zien dat deze riante auraruimte bij jou hoort en er het licht aan te zetten, kan je aura nog meer licht en energie verdragen en opslaan.
De nieuwe Yang-kracht bouwt verder uit en expandeert.
De nieuwe Yin-kracht zorgt er voor dat er om het kasteel heen en binnenin dit kasteel prachtige watervijvers en bronnen ontspringen, riant gevuld met Lotusbloemen in allerlei kleuren en groottes.
De nieuwe Hartekracht zorgt er voor dat er Liefde woont in het Kasteel van Licht en dat deze Liefde de Vijvers, de Bronnen en al het leven hierin voedt met respect.
Dwars door dit alles heen golft de Smaragdgroene straal, deze schept om het Kasteel heen een schitterend, glooiend, groen landschap. Prachtige weiden, bossen en velden die tot aan de horizon  je blikveld vangen in het licht van de Innerlijke Harte-zon.
Dit beeld kan je helpen om binnen de veranderingen van  NU, te aanvaarden dat je op een diepe laag in jouw wezen op een heel andere frequentie bent aangesloten dan je emotie-laag van vandaag.
Door jezelf letterlijk even terug te trekken in de binnenruimte van je Lichtkasteel ben je veilig.
De buitenwereld zindert er om heen en raakt je niet.
Tenzij jezelf de deur open doet.
En dat is meestal een achterdeurtje.
Ja-maar is zo een deurtje.
Drank in overvloedige hoeveelheden en eventueel ook andere verslavende middelen niet eens meer een achterdeurtje, maar een achterpoort.
Zo zijn we er zelf verantwoordelijk voor wie en wat we toelaten in ons nieuwe lichtkasteel.
Onze wilskracht is bepalend.
Ik hoop dat het rustig is en blijft op de binnenpleinen van onze nieuwe woning.
En dat respect de sleutel op de deur mag zijn.
Dat de schoonheid van je ziel mag binnenwandelen en onze ( misschien nu nog eenzame) wereld mag verrijken met zijn/haar aanwezigheid.
We zijn niet afhankelijk.
We zijn niet klein.
We zijn niet eenzaam.
We zijn in staat om ons Zonnekasteel te bewonen en  van binnenuit te regeren.
We nemen onze  plaats in en worden regenten voor het licht in ons,  en sturen het daar naar toe waar donkerte en zwakheid leeft.
Ook in bepaalde afdelingen van ons emotielichaam, waar de oude wonden misschien nog om aandacht roepen.
We gaan hen negeren.
Ze worden niet langer gevoed of verzorgd.
We ontnemen hen hun bestaansrecht.
Uit liefde voor het leven en onszelf.
Zodat we ontwaken in het huis van licht en VRIJ zijn.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email