Het Gouden Zielenbos

Het Gouden Zielenbos

Dwars door alle dimensies heen lopen er allerlei tijdspoorten en verbindingen die voorbij het menselijk voorstellingsvermogen gaan.

En tussen alle lagen in moet er altijd weer een geleidende energiestroom zijn die dit alles goed doet aansluiten en de overgangen tussen dimensies vergemakkelijkt.

In dit geval is dat het Gouden Zielenbos. Ik heb al vaker geschreven over de gouden bomen, bijv. In de verhalen over het Gouden Jeruzalem. De Gouden zielenbomen hebben het vermogen om op belangrijke tijdspunten poorten te scheppen waardoor de groei van het innerlijk leven versneld kan plaatsvinden.

Nu de innerlijke zielewouden groeien en de aansluiting naar het Heilige Woud een feit is vormen de gouden bomen overal verbindende toegangspoorten.  Het is onmogelijk om van de ene laag naar de andere te gaan zonder het Gouden Zielenbos te passeren. In dit bos is de sfeer bijna magisch. De bladeren, takken, stammen en wortels van de bomen stralen voortdurend een gouden gloed uit. Vanuit hun innerlijk klinken  heldere tonen. De wortels zingen, de stammen produceren een OHM-klank, de takken klinken als belletjes en de bladeren ritselen en fluisteren in een eeuwigdurende, tijdloze beweging. Het gouden woud vertelt zijn eigen verhaal. En als men passeert wordt het zielenverhaal van de passant meteen overgenomen door de bomen, die er direct een verhaal van maken. Dit verhaal zet zich voort door het bos. Als men het bos betreedt, dan wordt het zielenverhaal van de passant tot bij de laatste poort meteen gekend. De bomen hebben stralende aura’s, vaak met regenbogen doorspekt. Als men door het bos wandelt lijkt het alsof men in een transparante gouden gloed loopt, waarbij er voortdurend regenbogen zich over, om en langs de paden vormen. Het is  enorm zaligmakend om door dit woud te wandelen. Men voelt zich begrepen, herkend en erkend.

Uiteindelijk sluiten deze bossen ook weer aan op het kristallijnen veld, maar dat is een ander verhaal.

Waar het nu om gaat is dat de bossen de wandelaar louteren en zuiveren. Tijdens de wandeling door dit bos worden er ook frequenties aangepast, trillingen aangevuld en zwakke plekken hersteld.

Het gouden zielenbos heeft tevens aansluiting op de wereld van de Deva’s en Engelen. Men moet niet verbaasd zijn als men door de bomen heen elfen en of engelen ziet zweven, hen hoort zingen en hun bemoedigende liefde ervaart.

De energie stabiliseert niet alleen ons innerlijk licht, maar stabiliseert ook het innerlijk licht van de planeet.

Er worden ruimtes in ruimtes geopend, die van belang zijn voor het groeiproces van de aarde.

Natuurwezens kunnen alleen goed verbonden zijn met onze wereld als onze energie verbonden is.  Het is dus zeer verheugend dat door de verbinding met ons gouden licht ook de wereld van de Deva’s terug aan gaat sluiten. Zodat we langs de innerlijke weg steeds meer doordrongen raken van de schoonheid en vooral het nut van de Aarde. En maatregelen gaan treffen om die aarde meer leefbaar te maken voor alle levensvormen.

Als het gouden zielenbos gemakkelijk integreert met het zielenbos van een menselijk wezen dan kunnen de Deva-werelden zich hier gemakkelijker door heen weven. En onzichtbaar maar toch doeltreffend via onze innerlijke weg aan de slag gaan met het  in balans brengen van de mineralen, planten en dieren – rijken.

Recent is er een zeer belangrijke poort in Alaska geopend die de energie vanuit deze lagen prachtig aanvult en versterkt. De energielijnen die door deze poort heen worden versterkt zullen de Deva werelden helpen ankeren in onze wereld. En wijzelf zullen de dragers zijn van dit licht dat hen helpt te manifesteren. Waardoor zij ons manifest maken, en al het leven in een stroomversnelling van groei en aarding brengen.

Dit licht moet zich hechten aan de paradijsmatrix van ons lichtstelsel. De  krachtsstromen komen bij elkaar in het Heilige Woud en zullen door  de 13 Piramides van Manifestatie geankerd worden.

Tijdens de talloze ceremonies zullen de “ ouden” van de aarde, de zielenhoeders en aardegenezers zich verzamelen en hun aandeel leveren in dit heilige gebeuren.

En wij….wij zijn daarbij…diep in het Heilig Hart van ons verlangen zijn wij stille getuigen van dit prachtige fenomeen.

De goddelijke navelstreng van het nieuwe leven wordt verbonden.

Alles begint opnieuw.

Als je dit durft te geloven, laat je dan niet afleiden door wat er om je heen gebeurt. Blijf gefocust op de innerlijke weg die we met elkaar gaan.

Kleed jezelf met het licht van de stralende zon en de maan. Blijf in het hart van de Goddelijke Vonk. Wij zijn de scheppers van de nieuwe tijd. Dat is een heilige taak, die we niet mogen verzaken.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email