Ik Ben Vrede

Ik Ben Vrede

Er heeft sinds 21 december 2016 een enorme verschuiving plaatsgevonden in alle energievelden.

De dimensiepoorten staan beter op elkaar geschakeld, waardoor zij op hun beurt krachtiger licht kunnen opnemen vanuit de sterrenvelden.

De kosmische en de etherische velden gaan met elkaar samen werken op een nieuwe manier, en ook wij staan hier op een veel diepere wijze in geschakeld.

In ons is de verschuiving een feit.

We gaan veel dieper indalen in onze systemen.

We zijn eindelijk in staat om  meer licht omlaag te trekken in ons wezen.

Ons Ikben-gebied speelt een belangrijke rol in het overzetten van dit licht.

Ook hier zijn we sterker geworden.

Het Ikben-centrum kan veel meer licht in zich opnemen, omzetten en naar “ beneden” door schakelen.

Dat betekent voor velen dat zij eindelijk hun geplande incarnatie kunnen afmaken.

Daar waar vroeger storing zat en mistige troebelheid -vooral in de onderste chakra’s -schijnt nu een helder licht.

Een rustig licht.

Nu wordt het veiliger, interessanter om de incarnatie volledig aan te gaan.

Dieper en dieper raken we verbonden met ons Mens-zijn. Maar op een manier die lang vergeten is geweest. Door nu dieper in ons Mens-zijn te incarneren, kunnen we meer van onze Godsvonk meenemen en aanstralen.

En dat gaan we doen ook.

We dalen in met heel ons wezen, verbonden met ons Heilig Hart.

De Godsvonk ontwaakt en doorstraalt ons hele bewustzijn met een nieuwe kracht.

Op 1 januari 2017 is de straal van Shamballah geboren en aan de mensheid geschonken.

Vanuit de Stad van de Hemelse Vrede is er een stralend lichtveld aangeboden.

Dit pulserende goud -witte energieveld -kristallijn van structuur –  is geweven door duizenden hemelse lichtwezens.. Zij hebben de kosmische en aardse energie verwerkt tot een stralingsveld. Vanuit dit veld komen  draden van licht los, die vanuit grote hoogtes naar beneden afdalen en contact zoeken met ons.

Ieder mens die NU in staat is om zo’n draad aan te koppelen, krijgt deze via het hiërarchisch, etherisch systeem dat verbonden is met ons Hoger Zelf aangereikt.

Via het Hoger Zelf zoekt deze draad de aansluiting in ons pijnappelcentrum op.  Om van hieruit door te zakken naar het Thymuscentrum.

Als de straal door dit centrum wordt aanvaard, dan wordt deze samen gesmolten met de hartstrilling.

En van hieruit wordt het licht door het gehele lichaam verspreidt.

Aangekomen in het Perineumcentrum veroorzaakt dit licht dan een alchemistische reactie. Het wil zich vermeerderen in alle richtingen en dat gebeurt ook.

Op 11-1-2017 is dit bekrachtigd.

Alle heilige centra in ons bewustzijn nemen de straal in zich op en beginnen deze te installeren en te verbinden met de desbetreffende chakra’s.

Ook is het belangrijk dat de straal via de ruggengraat, via het staartbeen aarding zoekt in onze Gronding.

Er kan soms een enorme smak nodig zijn, om dit licht los te maken. Meestal ligt het opgerold in het staartbeen te wachten op ontsluiting.

Er kunnen zich dus plotselinge valpartijen voordoen.

Hoe vaster dit licht zit, hoe meer noodzaak er is in het Nu om het los te krijgen.

Maar dit licht laat zich niet tegenhouden.

Iedere ziel die doorgegroeid is in de nieuwe verbinding zal zijn/haar deel van dit licht aangeboden krijgen en het gaan installeren.

Het geeft een gevoel van diepe opluchting.

Eindelijk, keert er iets terug in ons bewustzijn dat lang vergeten is geweest.

En wat nog belangrijker is, de wit- gouden straal van Shamballa begint zich te verdelen in ons en door ons heen.

Als de heilige samensmelting een feit is, dan gaat het licht  de matrixen insijpelen.

We staan bijna op het punt om de matrixen van onze planeet te gaan voeden met dit vreedzame licht.

En dat is alweer een belangrijk moment in tijd en ruimte.

Ik roep jullie op om niet bang te zijn voor dit licht, maar het volledig te aanvaarden.

Nodig het uit in jouw energieveld, in je pranabuis.

Negeer de ongemakken die dit soms nog met zich meebrengt.

Focus jezelf op het feit dat het kan en mag.

 

En verheug je in het weten dat je STRAALT.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email