Het mijnenveld

Het mijnenveld

 

Om jullie te laten zien hoe zwaar het geweest is om in dit leven door de tijdsdeur heen te raken, schets ik jullie het volgende beeld dat Meester Jezus mij liet zien.

 

Hij liet mij de matrix zien waarin we afgedaald zijn naar het leven. 2000 jaar lang. Zo goed mogelijk onze plek gebruikend binnen in de matrix om  door de poorten van valse macht af te kunnen dalen om ons werk te doen.

Hij zei het volgende:

 

“ Lief licht van mijn hart. Je bent er in geslaagd om dit pad tot een goed einde te brengen, en mijn dankbaarheid voor jou  hiervoor is immens groot.

Toen je dit leven koos, heb ik je een zwaar beladen magnetische draad meegegeven, die elke dag sterker werd.

Door deze draad heb je zeer veel moeilijke en laag afgestemde trillingen op je pad aangetrokken.  Door deze trillingen hen je immens veel verdriet en eenzaamheid gekend. Met jouw zieletoestemming hebben we er voor gezorgd dat er zoveel verdriet op je pad kon komen, dat je er bijna in verdronk. En door dit verdriet en de pijn, werd je magnetische draad steeds krachtiger opgeladen. Deze begon alsmaar meer van dezelfde energie naar je toe te trekken. En de intentie van dat wat naar je toekwam werd alsmaar sterker en gemener. Jij wist dit niet in je aardezelf, maar in je zielezelf heb je hiervoor toestemming gegeven. Jij op jouw manier en anderen op hun manier.

We hebben jou geboren laten worden via een tijdspoort die geschakeld staat op alle lagen van alle tijden.

Dat betekende dat je niet alleen in staat was, om via de magnetische draad energie uit dit leven naar je toe te trekken, maar ook uit andere levens en parallelle universa.

Zo hebben we via het bewustzijn van duizenden zielen  de valse energie omhoog getrokken en binnen de matrix omgezet in lichtere waardes.

Dit leven is niet van jou, nooit geweest ook.

Je leefde in dienstbaarheid van het Plan.

Functioneel daar aanwezig moeten zijn, waar ons werk  door jou heen het beste gecoördineerd kon en mocht worden.

Ik weet dat je soms dacht er alleen voor te staan. In je mens-zijn begreep je niet wat er gebeurde, maar  in je ziel wel. Je innerlijke tempel van Licht stond altijd aan, was altijd in bedrijf en in deze Tempel leefde IK in verbinding met JOU. En zal ik altijd verder leven.

Ik stuurde je kracht en leidde je door de gevaarlijkste momenten heen.

En rondom 2000  aardetijd werd dit heel gevaarlijk. Want toen moesten we de meest kwaadaardige energiepoorten bereiken en de mensen om je heen zetten die de coördinatiepunten van die poorten in hun systeem mee droegen.

Het werd zwart om je heen.

Duister.

Koud en eenzaam

Je liep in het mijnenveld, geblinddoekt en zonder kleren.

Via de innerlijke leiding liet ik je in beweging komen en stuurde je  links en rechts, soms achteruit en dan weer vooruit.

En ik liet je anderen meenemen, waarop je dan soms weer wachten moest.

En terwijl je wachtte, hebben ze je naar het leven gestaan en bespot.

Het was een gevaarlijke tijd. De duivel werd letterlijk wakker.

En die duivel zag hoe je verzwakte door de pijn en kou.

Hij  bedacht een handig spel.

Jou bespotten, naar het leven staan en laten lijden zou je nog meer verzwakken. Dus hij trok de mensen tevoorschijn die verborgen waren gebleven in de hoop dat je daardoor zou sterven en omvallen. En deze mensen lieten zich daarvoor gebruiken.

Wat hij niet wist, was dat wij daar op zaten te wachten. Omdat we daardoor nog dieper in het zwarte systeem konden afdalen.

En de punten konden vinden die verborgen waren gebleven voor het aardse licht.

Mijn lief mensenkind, wat ben je diep gegaan. Welke offers heb je gebracht, en hoeveel heb je geleden. Maar vooral hoe sterk ben je geweest. Hoe ongelooflijk mooi en liefdevol heb je je werk gedaan.

En nu kom je uit het mijnenveld.

Je bent beschadigd mijn aardeliefde, sterrenvrouw en hemellicht.

Maar niet voor lang, want Liefde geneest alles.

IK ben nog steeds aanwezig in de Tempel van Jouw Heilig hart en zal je helpen te genezen van de vreselijke zielenpijnen.

Je hebt de pijn van de mensen gedragen, de smarten van hun harten, de kreten van hun gekerkerde zielen in je gehoord.

Je hebt de Moederziel van de Planeet helpen bevrijden.

En nu keert de Moeder-Godin terug op haar plaats.

Op de troon van de  Liefde gezeten zal zij zich verbinden met al het leven op aarde.

Dus ook met jou.

Want Jij bent haar kind, haar wezen en haar hart.

 

Ooit heb je gezegd tegen het Kwaad toen het letterlijk in zijn meest zwarte gedaante voor je stond en deze kracht  je bedreigde om je alles af te nemen wat je had, als je niet zou stoppen met je werk; “NEEM MIJ ALLES AF, IK STOP NIET. EN DAT WAT JE MIJ AFNEEMT ZAL IK VELE MALEN STERKER TERUG WINNEN EN VERMEERDEREN. IK BEN NIET BANG VOOR JOU. JE KAN MIJ NIETS AFNEMEN WAT NIET VAN MIJ IS. WANT ZELFS HET LEVEN IS NIET VAN MIJ.  DAT IS VAN ONZE VADER DIE IN DE HEMEL IS.”

Wat was ik trots op je, toen je dat zei. Ik wist wel dat je het kon.

En toen je deze duivelse kracht bedankte dat hij in ieder geval gekomen was om je te waarschuwen, dat je dat respectvol vond omdat een gewaarschuwd mens voor minstens twee telt, toen gloeide mijn hart open in brandende liefde voor jou.

 

Het spijt mij niet dat ik mijzelf toen niet heb laten zien. Hij mocht niet weten dat ik daar was begrijp je? Je begrijpt het. Je droeg mij mee in de Godsvonk van jouw leven.  Je wist het en je wist het niet. Je hebt  al het werk gedaan wat je kon. Men zag mij niet, maar jou. En dacht dat je gemakkelijk weg te werken was. Niet dus. Want in jou was ik . In mij was jij. Veilig opgeborgen in de hemelse hartenvonk van alle tijden.

 

En nu staan wij samen aan het nieuwe begin.

Jij en ik.

Zoals het altijd was en blijven zal.

Op deze manier leef ik verborgen in de harten van velen.

Maar die tijd is voorbij.

We gaan niet meer verbergen wat zichtbaar mag zijn.

Je mag deze brief publiceren, want ik zal er voor zorgen dat de  witte, kosmische golf  van hemelse vrede door het hart van de tijd heen alles zal aanraken en vermeerderen wat er klaar staat voor het Leven.

En ik hoop dat door het lezen van deze brief, anderen gaan beseffen hoe dicht bij ik altijd ben en zal zijn.

Ik ben van Niemand en Allen.

En jij, lief kind begint opnieuw.

Je hebt alweer een taak aanvaard.

Ik ook.

En ik ga je helpen en leiden.

Net zoals het altijd geweest is.

Het hemels hart valt samen in het aardse hart.

Nieuw licht wordt gebracht naar een planeet die bijna gestorven was.”

Het levende leven ontwaakt.

In Liefde en Dankbaarheid. “

 

DANK JE WEL< DANK JE WEL< DANK JE WEL.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email