De Shamballa zegels

De Shamballa zegels

De engel Gabriel is vertegenwoordiger van de stad Shamballa. De Stad van de Hemelse Vrede. Door zijn bewustzijn heen komt er ook een prachtige bedrading los.
Onder zijn bewind zijn twaalf engelen gesteld. Deze engelen op hun beurt werken samen met zielen die gecodeerd oftewel bedraad zijn met de energie van Shamballa. Als dertiende engel in het centrum van dit geheel heeft hij het vermogen om de twaalf codes die in de logo's zijn verwerkt te ontsluiten. 
De twaalf logo's zijn verschillend en tegelijkertijd volkomen op elkaar ingesteld. Het logo is wit transparant met in het centrum een gouden kern. De kern is opgebouwd uit lichthiërogliefen. 
In het borstschild van Gabriel zijn de twaalf hiërogliefen verzameld. Zij vormen samen een patroon. Een heilig patroon. De tijd is gekomen dat de twaalf logo's geactiveerd mogen worden. De engelen werken in op groepen van mensen die bedraad zijn met een deel van dit logo. Steeds twaalf mensen die dezelfde code dragen, maar de codes zijn onderling dusdanig geschakeld dat ze pas op volle kracht kunnen werken als ze allemaal geactiveerd zijn. Zo wordt er ingewerkt op het ontsluiten van de Shamballa – zegels. Twaalf keer twaalf zegels. Die tezamen 144 lichtzegels vormen. Wereldwijd zijn er 144 mensen op aarde die een deel van de Shamballa- code in zich meedragen. Het activeren van de zegels is erg belangrijk. Via de witte stad Shamballa wordt de bedrading doorgegeven aan de gouden stad Jeruzalem. De prachtige gouden stad met zijn gouden straten en pleinen, geregeerd door de Zonnelogos en de engel Uriël. De twee steden worden verbonden. Vanuit het bewustzijn van de aldaar aanwezige zielen worden er verbindingen gemaakt. Deze verbindingen vormen een gekoppelde bedrading. In deze bedrading kunnen ook andere aartsengelen aanhechten. De Shamballa – zegels zijn enorm belangrijk. Het wit en goud vormt de basis voor de andere engeldraden. Via hoogbewuste zielen in de lichtsferen en op de aarde wordt deze bedrading gekoppeld naar de kern van de aarde. De koppeling vindt plaats in het Midden Oosten. In het gebied van de rode zee. Alle landen rondom de rode zee doen mee. Op de plaats waar de kruispoort zich ombouwt naar de Ankhpoort zal de koppeling gemaakt worden..
De stad Shamballa zal zich over het nieuwe Jeruzalem heen leggen. Zij smelten als het ware energetisch samen en zullen in de etherische lagen van dit gebied een lichtend fenomeen in de sferen vormen. Ik zie vele witte en gouden wegen leiden naar de nieuwe stad. Ik zie vele pelgrimsgroepen onderweg naar deze locatie. In de geestelijke lagen trekken miljoenen zielen naar dit gebied om er aan het einde van dit jaar het lichtfeest te vieren. Het feest van de nieuwe geboorte. 
De Shamballa – zegeldragers zullen dusdanig worden geactiveerd door wit goud licht, dat zij van binnenuit, vanuit de kern van hun wezen het logo naar buiten zullen laten schijnen. Deze zal zich uitvergroten en door het Ikbenpunt heen als een lichtcode op de muren van de nieuwe tijd worden geprojecteerd. De gouden stralen van het logo zullen door alles heen dringen. Gevestigde ordes onderuit halen, zaken verschuiven en ordening aanbrengen in de nieuwe systemen. Het wordt steeds duidelijker dat de oude systemen niet kunnen blijven bestaan. De verandering is voluit in gang gezet. Verschillende feesten aan het einde en het begin van dit en het komende jaar zullen de krachten van dit licht initiëren. 
De beweging is voluit in gang gezet. Dat wat onecht is moet verdwijnen. Oude machten gaan wankelen. Zielen worden in hun eigen vrije ruimtes gebracht.
De twaalf zegels zijn alleen bekend bij de engelen en Meester Jezus (Sananda). Alleen zij kennen de namen van de zegeldragers en weten dat deze zielen door alle tijden heen zijn verguisd en monddood gemaakt. Zij zullen om hen heen staan met klinkende bazuinen, met wapperende vaandels en de witgouden stralen van het nieuwe licht zullen hen omvatten als een mantel van licht.
Door hun pijnappelklier zal een witgouden lichtdruppel gegoten worden. Deze zal langs het zenuwgestel afdalen tot in de diepste kern van hun wezen.
Dat is het sein.

Het initiatiefeest zal meegemaakt worden door miljoenen.
Zorg dat je erbij bent.


Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email