Witte zielen

Witte zielen

In dit artikel wil ik  uitleggen waarom er een bepaalde hiërarchie aanwezig is in de op aarde levende mens. Dat heeft niets met goed of slecht te maken, maar met afstemming.

Als een ziel een bepaalde groei bereikt heeft in zijn wezen dan “ stijgt” de op naar een hogere frequentie. Je zou kunnen zeggen; dan verhuist die ziel innerlijk naar een hogere dimensie. Vanuit deze dimensie kan er dan weer een nieuw leven op aarde gekozen worden als leerproces voor de ziel, maar vooral ook ter ondersteuning van het collectief. Als het collectief gelijkmatig groeit kun je een breedband van hoogwaardig licht creëren, waarin de frequenties gelijkwaardig met elkaar “ dansen”. Daar planeet aarde de eerste was van een hele serie planeten die zouden ontstaan in dit deel van het universum, zou deze de stepstone moeten zijn voor het nog te vormen nieuwe leven.

Als een ziel een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt, dan moeten er omstandigheden zijn waarin men ziel ook weer terug kan keren. En daar ligt het probleem. Omdat de algehele trilling van de planeet niet meegroeide met de totale groei van vele wezens konden de “wit licht” zielen op een gegeven moment niet meer geboren worden op aarde. Er was simpelweg geen corresponderende energietrilling waarlangs  zij zich konden verplaatsen naar het fysieke aardeveld. Aan de andere kant waren er juist veel zielen met een lage frequentie die steeds meer aardelicht in bezit namen. Voor hen was het heel gemakkelijk om geboren te worden. Lage trillingen genoeg voorradig en daardoor ook enorme uitwas van de lagere astrale werelden.

Dat begon een enorme wissel te trekken op de algehele toestand van dit lichtstelsel. Ook bracht dit het scheppingsplan voor de toekomst in gevaar. De trillingen in het lichtstelsel werden dusdanig zwaar, dat de energie volkomen uit het lood werd getrokken. Daar moest hoognodig iets aan gebeuren.

2000 jaar geleden is er een enorme kosmische “ move” gemaakt in een ultieme poging dit aardeplatform te redden.

Er is een hulpvraag uitgezonden naar alle zielen die dit platform al kenden vanuit hun eigen levenservaring en loutering. Degenen die al een hogere frequentie ontwikkeld hadden. Hen is gevraagd om terug te keren naar het aardse leven om een zuivering op gang te helpen brengen. De zielen die eigenlijk al “ klaar’ waren met deze fase, zouden terug keren met achterlating van hun hogere waardes.

Hen werd gevraagd om zo diep  mogelijk af te dalen in de aarde-energie. 2000 jaar geleden is die afdaling ingezet. Vele zielen zijn samen met een gecombineerde meesterkracht ( o.a. Jezus) afgedaald in het aardebewustzijn.  De “ witlicht” zielen zochten  geboortepoorten op die hen over zouden zetten in de lagere frequenties. Zij entten zich als het ware op een in die tijd levende mens en smolten samen met hun wezen.

Zo begon er een spel. Het spel van licht en donker.  De witlicht zielen probeerden tijdens hun levens op aarde zo veel mogelijk lage frequenties te transformeren in hun wezen. Meester Jezus die in het centrum van dit netwerk staat trok de energieën omhoog in zijn hart en met behulp van duizenden engelen werden de frequenties gezuiverd en leven na leven omhoog getrokken naar een meer aanvaardbaar niveau.

In de afdaling was wel een belofte verbonden. Immers de “ witlicht” zielen gingen niet naar de planeet terug om hun eigen karma te zuiveren. Zij gingen terug om de anderen te helpen met deze zuivering. Het zou dus ook niet eerlijk zijn als een “ witlicht” ziel daardoor weer terug zou schieten in al doorleefde karmapatronen. Omdat het karma niet van deze zielen zelf was/is konden zij binnen in hun kern altijd een ruimte van wit licht bewaren. Een veilige ruimte die nooit aangetast kon worden door het kwaad. Op momenten dat het echt te gevaarlijk werd en het kwaad hen zodanig aanviel dat het hen belette te groeien werden zij zielen terug opgetrokken naar de lichtwerelden. Hoe jong/oud zij ook waren.

Zo hebben deze zielen een lange weg van vele extra incarnaties achter de rug. Die er op gericht waren de algehele trilling van deze planeet weer aansluitbaar te maken op het totaal. Waardoor er een doorstart gemaakt kan worden.

Veel van hen hebben collectieve pijnen uitgezuiverd, in hun hart getrokken en fysiek enorm geleden door dit alles. Zonder dat het hun eigen pad van licht besmette.

Dat neemt niet weg dat zij echt een heel zware taak op zich hebben genomen. Onmenselijk zwaar.

Het feit dat de trillingswaardes van dit lichtstelsel groeien is dus voor hen heel verheugend.

Als er een status quo bereikt kan worden kunnen zij hun taak beëindigen en terug keren naar de lichtwerelden. Om van daaruit te bekijken wat de volgende stap zal blijken te zijn.

In een volgend artikel ga ik hier op door.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email