De witte kruisgedachte

De witte kruisgedachte

De energiepatronen worden zo diep aangeraakt en gezuiverd vanuit de kern, dat er een grote verschuiving op gang begint te komen. Veel van de oude normen en waarden vallen weg, dogma’s worden opgeruimd, en het nieuwe gedachtengoed begint te groeien.

Het is belangrijk dat er binnen dit kader aandacht wordt besteed aan zaken die een bepaald dogmatisch beleid erg sterk kunnen ankeren. Alles in de wereld van energie bestaat uit symbiose. De uitwisselingen tussen gedachten en aardse krachten worden machten. En deze machten moeten soms ontdaan worden van hun ‘plicht’. Toen Jezus aan het kruis moest sterven, waren het de bomen die het kruishout aanleverden. Vooral de olijfboom speelde hierin een grote rol. Doordat Jezus de kracht van het hout achter zich voelde, werd hij gesterkt en gedragen door de ziel van de bomen. Tegelijkertijd kwam er een beweging op gang waarbij de aardse zielensmarten werden vrijgemaakt. Deze krachten waren dusdanig sterk en wijd verbreid dat zij niet  door één ziel alleen gedragen konden worden. De zielenpijnen van de kruisigingsweg hebben zich door het hout van het kruis heen doorgegeven aan de zielen van de olijfbomen. Deze bomen gaven de pijnen door aan andere bomen, en zo ontstond er een beweging waarbij de diepste menselijke pijnen door de bomenwereld werd ondervangen en getransformeerd. De liefde van Christus en de zonden van de mensheid werden samengesmolten in de kracht van het hout. Sindsdien is de symboliek van het kruis wereldwijd een feit.

Tweeduizend jaar lang hebben de bomen de transformatieweg afgelegd, aan de zijde van de mens. Veel van hun pijnen hebben zij gedragen, grote ondersteuning hebben zij geboden. Als de bomen er niet waren geweest om dit proces te helpen dragen, had dit proces niet zo snel afgewikkeld kunnen worden. Al weer maar eens mag de mensheid grote dankbaarheid voelen ten opzichte van de hem omringende natuur. Niet voor niets werd Jezus gekroond met de doornenkroon. Hij werd daardoor de ‘koning’ van het woud, en de bomen werden zijn behulpzame onderdanen.

De kruisgedachte, het lijden, de pijn, is op deze manier ook de kruisweg van de bomen geworden. En dit jaar maken we een begin, door de lijdende energie uit de bomen weg te halen. Met andere woorden; we keren de kruisgedachte om. Overal ter wereld wordt de symboliek van het kruis van binnenuit veranderd en vrijgemaakt. De zielenpijn van de mensheid wordt uit de zielentijd van de bomen weggefilterd. De kruisweg is namelijk voorbij. De witte gedachte wordt geboren, het Shamballa-licht daalt in tot in de hartekern van het leven, via de bomen.

Als de bomen vrijgemaakt worden van de kruisgedachte, wordt de wereld vrijgemaakt van deze gedachte, want alles staat in verbinding met elkaar. Doordat de witte gedachte indaalt, de mensheid in bewustzijn groeit, de frequenties wereldwijd stijgen, keert de kracht terug in de bomen.

Wij kunnen er elke dag aan meewerken om de witte gedachtes in de gouden kern van de bomen te initiëren. Meester Jezus is hier al mee begonnen. Hij haalt tegelijkertijd de bindende factoren uit de kruisgedachtes weg, die mensen kluisteren aan valse beloftes, onderdanigheid en manipulaties vanuit de kerken.

De christelijke gedachte heeft niets te maken met het gedachtegoed en de dogmatiek van de kerken. De boodschap van hoop is een boodschap van gekerkerd licht geworden. Met elkaar halen we deze principes onderuit. Gewoon door mee te groeien in de nieuwetijdsfrequenties en onszelf en de wereld te bevrijden van opgelegde, valse illusies.

Als we onszelf vrijmaken, en de bomen, begint er een grensoverstijgende beweging op gang te komen die niet te stuiten is. Geen enkele ziel op aarde, koning noch soldaat is namelijk in staat om De Vrije Gedachte tegen te houden die wereldwijd door de wortels, stammen en bladeren van de bomen wordt doorgegeven. Ook hierin is Jezus de bemiddelaar en zijn wij zijn helpers. Door ons met hem te verbinden, verbinden we ons via de innerlijke kern met de gedachte van vrijheid, eenheid en gelijke waardes voor iedereen.

Via deze laatste verbinding met het kruis zal de meester ons helpen om door de wereld heen alle kruizen vrij te maken van ‘koude’ gedachtes, van beperkende voorwaarden en onderwerping aan valse goden. Deze beweging wordt immens sterk in gang gezet en is niet te stoppen.

Allemaal helpen we mee. Onze harten worden geïnitieerd door het witte kruis, dat symbool staat voor vernieuwing en samenwerking.  Boomwereld en mensenwereld verenigen zich in een samenstrengeling van witte winden, die door de wereld heen gaan waaien en alle onderwerpende factoren van het kruis gaan omkeren en veranderen. Waar ter wereld de kruizen ook staan; in kerken, op bergen, in huizen en harten, elk kruis gaat gezuiverd worden door de witte gedachtes van vrijheid en oprechte broederschap.

De witte winden zullen ook gaan waaien vanuit tempels en kerken, omdat het collectief bewustzijn van de planeet zoals het nu is, alles omkeert. De mensheid zal zichzelf vrijmaken, heiligen en initiëren in het nieuwe licht. De kruiswegen zullen lichtende paden worden, die zielen naar de hemelen gaan leiden en niet langer naar valse hellen die hun bestaansrecht verliezen. Zo roept Meester Jezus ons op om op deze manier op te staan en het witte kruis weer vrij te maken.

Het witte kruis symboliseert de vrije energiekruispunten in tijd en ruimte. De witte wegen die ontsloten worden, de  opstijging naar het licht. Deze weg wordt niet langer gemaskeerd, noch versluierd, door de energie van het zwarte kruis. De aarde is werkelijk aan het ascenderen. En wij dragen met hart en ziel deze weg in ons mee. De weg die leidt naar waarheid en eenheid. Niets meer en niets minder.

Draag de bomen mee in je hart, raak hen aan, maak hen vrij, omring hen met liefdevolle gedachten. Elke boom is een wezen van licht, een engel op je pad. En als iedere boom weer mag stralen als een engel, dan zal de wereld als vanzelf veranderen. We hebben een keuze. Allemaal.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet

Print Friendly, PDF & Email