De Christuskroon

De Christuskroon

De laatste weken zijn heftige weken geweest. Er gebeurt erg veel in de kosmos en in ons collectief bewustzijn. Grote verschuivingen vinden plaats en diepe zaken worden tot in de kern aangeraakt.
Het Paasthema van dit jaar is; het oplossen van de Doornenkroon. Toen Jezus de kruisweg volgde werd er een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Als teken van onderwerping, bespotting en ontkenning van het licht.
De doornenkroon werd diep in zijn hoofd gedrukt, het bloed liep langs zijn slapen.
Jezus onderging dit alles in de wetenschap dat hij de kruisweg af moest leggen. Hij onderwierp zich aan het gezag en maakte zijn licht, liefde, kracht klein. Allen die middels zijn celbewustzijn verbonden waren met dit proces onderwierpen zich ook. De doornenkroon op onze hoofden maakten ons klein en nederig. Het hoofd moest buigen. We werden gedwongen om naar beneden te kijken en daar zagen we de schrijnende pijn van een stervende en zieke mensheid. Die er zelf geen idee van had hoe dicht ze bij de totale ondergang was. We volgden het energetisch bloedspoor naar beneden en stroomden met de pijn mee omlaag. Het bloed droop naar beneden langs de kanalen van de tijd. Bloed dat vergoten was begon mee te stromen, vergiftigd bloed, geklonterd bloed.
We stroomden naar de ondergang van het leven, gingen er in over en probeerden een wedergeboorte op gang te brengen. Dat is het kruis dat we al 2000 jaar dragen.

Gedurende 2000 jaar is de energie van de doornenkroon prominent aanwezig geweest in dit verhaal. Bespotting, onderwerping en ontkrachting was de verpakking waarin het bloed gedwongen werd te stromen. Hoe meer van dit alles zich voltrok, hoe dieper we konden gaan in de pijnkanalen van een gewonde planeet.
Op het diepste punt plantten we de doornen. In de wetenschap dat deze doornen onze wonden open zouden houden. Zodat er zoveel mogelijk bloed stromen kon.
Het hart van volkeren, zielen en processen bloedde mee.
Maar in de doornenkroon plantten we ook het zaad van de witte roos.
En deze roos is het die vanuit de diepste kern van de aarde omhoog reikt naar de hemelen. Hij geurt en hij straalt. Hij vertegenwoordigt het Christuslicht in ons. De geur van de roos overstemt de geur van het dode bloed.
Hoog boven Jeruzalem is de blauwdruk van de Doornenkroon te zien. Een immense kroon is het. Het DNA van vele volkeren uit het Midden Oosten is er mee verbonden. Vooral dat van het joodse volk. De doornen zitten in het bloed van vele zielen. En de doornenkroon heeft zich middels het DNA uitgezaaid over de wereld. Doornen als prikkeldraad. Om het bewustzijn van vele zielen gestrengeld. In hun DNA, om hun ruggengraat gewikkeld. Als een stigma op hun ziel.
Maar het wordt tijd dat de doornenkroon oplost. Er is hard gewerkt aan dit thema. Na de indaling van het Shamballa licht in het Gouden Jeruzalem zijn er ook vanuit de kosmos witte rozen gaan bloeien. Naar de aarde. Hemelse en aardse rozen vinden elkaar in onze zielen en harten. Verstrengelen samen en groeien uit tot een nieuwe rank.
De Doornenkroon zal doorweven worden met witte rozen. In hoog tempo. En de oude kroon zal oplossen. De blauwdruk er van zal verdwijnen uit het collectief geheugen. Langzaam zal het zichzelf ombouwen tot een witte rozen bloemenkroon. De zielestraling van velen vertegenwoordigend die al dit lijden hebben gedragen en getransformeerd tot een nieuwe kracht.

Nog later zal de kroon zich ombouwen tot een kristallen kroon. Met twaalf punten. De punten vertegenwoordigen poorten van licht. In iedere poort straalt een prachtige edelsteen. Twaalf galactische stralen zullen zich hiermee verbinden en de kroon universeel dragen. Vanuit dit gebied zal de wedergeboorte van onze planeet aangestuurd en begeleidt worden. Nog dit jaar zal de ombouw een feit zijn en zal de blauwdruk van de doornenkroon verdwijnen uit het collectief.

Is het geen schitterende gedachte?

Natuurlijk volgt op zoveel moois altijd een ontwikkeling. Een aardse ontwikkeling die het tegengestelde van mooi lijkt te zijn. Laat je daardoor niet misleiden. De kosmische ontwikkelingen gaan gewoon door.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email